Month: October 2018

Καινούργια Λειτουργία “Ιδέες” Στο Excel 365

Posted on

New Ideas Function in Excel 365

Όλοι μας έχουμε κάποιες Ιδέες (Ideas) για το τι να κάνουμε με τα Δεδομένα (Data) μας σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Σκεφτόμαστε αρκετά σκληρά, αφιερώνουμε αρκετό χρόνο και με λίγα λόγια αρκετή προσπάθεια για το πώς να αναπαραστήσουμε οπτικά τα Δεδομένα (Data) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) τέλεια. Λοιπόν, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε πλέον, γιατί το Excel 365 έχει κάνει την ίδια σκέψη με μας για το πώς να κατανοήσουμε τα Δεδομένα (Data) μέσω υψηλού επιπέδου οπτικές περιλήψεις, τάσεις και μοτίβα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα κλικ σε ένα κελί που περιέχει δεδομένα ή να την επιλέξουμε όλοι την περιοχή, και με τη χρήση της εντολής Ιδέες (Ideas), το Excel θα αναλύσει τα δεδομένα μας και θα επιστρέψει ενδιαφέρουσες τιμές για αυτές. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Νέα Εντολή Ιδέες στο Microsoft Excel 365

Read the rest of this entry »

New Ideas Function in Excel 365

Posted on

Suddenly, we all have Ideas in what to do with our Data in an Excel Spreadsheet. We think hard, waste a lot of time and put in general, a lot of effort on how to represent visually our Data in our Spreadsheet perfectly. Well we don’t have to worry anymore, because Excel 365 has had the exact thought on how to help us understand our Data through high-level visual summaries, trends and patterns. All we need to do is to simply click on a cell in a data range, or select the whole data range, and with the use of the Ideas command, Excel will analyze our data and return interesting values about it. If you want to learn more just continue reading the post below

New Ideas Command in Excel 365

In the image below, I have opened a Spreadsheet that contains data, where it is possible to use the Ideas command. I have selected the area needed, which contains the data needed for the Ideas command.

Selected Cells

The Home tab of the ribbon must be activated where at the far right is located the Ideas area, where we select the Ideas command as shown below. The Idea command looks for patterns in our data that it can use to create intelligent and personalized suggestions.

Ideas Command

Once the Ideas command is selected, the Ideas task pane appears at the right of our Spreadsheet as shown in the image below. The Ideas task pane appears showing us the different Graphical representations that it has created according to the Data that we had selected.

Ideas Task Pane

We can scroll down in the Ideas task pane in order to view all the other Graphical representations that it has created.

Ideas Task Pane

Once we have located on the Graphical representations or Chart in other words that it has created for us, at the bottom left corner of each Chart is located the command Insert Chart. Once we select the command Insert Chart, the Chart will be inserted in our Spreadsheet immediately as shown in the image below.

Ideas - Inserted Chart

The Ideas command works much better with well organized data, that doesn’t contain any blank Rows or Columns. It also works better if the Data that we have in our Spreadsheet is formatted as an Excel Table. We should also make sure that we have good Headers for our Columns, where they should be in a single Row with non-blank labels for each Column. We should also avoid double Rows of Headers and Merged Cells.

Below you can check out the video describing the Ideas command in Microsoft Excel 365.

Don’t Forget To Subscribe To My YouTube Channel.

  YouTube Channel

Τροποποίηση Επιλογών Εκτύπωσης Στο Word 365

Posted on

Modifying the Printing Options in Word 365

Στο Word, μπορούμε να εκτυπώσουμε όλων των ειδών Αντικειμένων Σχεδίασης (Drawing Objects). Μπορούμε να εκτυπώσουμε Χρώμα Φόντου (Background Color) ή Εικόνα Φόντου (Background Image) ή ακόμα και Κρυφό (Hidden) κείμενο. Μπορούμε επίσης να εκτυπώσουμε τις Ιδιότητες Εγγράφου (Document Properties) ή τις Πληροφορίες Σύνοψης (Summary Information) του Εγγράφου (Document) μας. Μπορούμε επίσης να κάνουμε τη ρύθμιση να ενημερώνονται τα Πεδία (Fields) ή ο Πίνακας Περιεχομένων (Table Of Contents) αυτόματα, πριν το εκτυπώσουμε. Πώς γίνεται αυτό; Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Εμφάνιση Επιλογών Εκτύπωσης Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry »

Modifying the Printing Options in Word 365

Posted on

In Word, we can print all sorts of Drawing Objects. We can print Background Color or Background Image or even Hidden text. We can also print Document Properties or Summary Information of our Word Document. We can also set it, so before we print our Document, the Fields or Table of Contents to be updated automatically before printed. How is this done? Just keep on reading the post below.

Display Printing Options in Microsoft Word

Read the rest of this entry »

Τι είναι και τι κάνει η Διαγραμμάτωση Στο Microsoft Word;

Posted on

What is the Kerning Feature in Microsoft Word?

Διαγραμμάτωση (Kerning) στο Microsoft Word! Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει καν η λέξη Διαγραμμάτωση (Kerning) ή ακόμα και σε τι χρησιμεύει! Η Διαγραμμάτωση (Kerning) στο Word, ρυθμίζει το διάστημα μεταξύ δύο μεμονωμένων γραμμάτων για ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Φανταστείτε λοιπόν, πώς όταν σχεδιάζουμε ένα Έγγραφο (Document), η κάθε γραμματοσειρά τύπου Typeface χρησιμοποιεί το δικό τους είδος Διαγραμμάτωσης (Kerning). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αρκετά χρήσιμο όταν δημιουργούμε ένα Έγγραφο (Document) του Word που χρησιμοποιεί μεγάλη Γραμματοσειρά (Font). Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό, απλώς διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση.

Τι Είναι Το Kerning Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry »

What is the Kerning Feature in Microsoft Word?

Posted on

Kerning in Microsoft Word! I bet most of us doesn’t know what Kerning means or does! Well, Kerning is a feature in Microsoft Word, where it adjusts the space between two individual letters for a better visual look. Say that when we are designing a Document, each Typeface font requires its own specific Kerning. This feature is very important and necessary when we are designing in a Word Document with large Fonts. In order to use this feature just keep on reading this post below.

What Is Kerning in Microsoft Word 365

Read the rest of this entry »

Απόκρυψη Ορθογραφικών και Γραμματικών Λαθών στο Microsoft Word 365

Posted on

Hide Spelling and Grammar Mistakes in Word 365

Εάν βρίσκουμε ενοχλητικές τις Κόκκινες και Πράσινες Υπογραμμίσεις (Underlines) στο Έγγραφο (Documents) και δεν θέλουμε να καταλαμβάνουν το Έγγραφο (Document) αποσπώντας την προσοχή των αναγνωστών, υπάρχει μία απλή ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε για να πάψουν να υφίστανται. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

ΕμφάνισηΑπόκρυψη Ορθογραφικών Γραμματικών Λαθών Σε Έγγραφο Του Word

Read the rest of this entry »