Τροποποίηση Επιλογών Εκτύπωσης Στο Word 365

Posted on

Modifying the Printing Options in Word 365

Στο Word, μπορούμε να εκτυπώσουμε όλων των ειδών Αντικειμένων Σχεδίασης (Drawing Objects). Μπορούμε να εκτυπώσουμε Χρώμα Φόντου (Background Color) ή Εικόνα Φόντου (Background Image) ή ακόμα και Κρυφό (Hidden) κείμενο. Μπορούμε επίσης να εκτυπώσουμε τις Ιδιότητες Εγγράφου (Document Properties) ή τις Πληροφορίες Σύνοψης (Summary Information) του Εγγράφου (Document) μας. Μπορούμε επίσης να κάνουμε τη ρύθμιση να ενημερώνονται τα Πεδία (Fields) ή ο Πίνακας Περιεχομένων (Table Of Contents) αυτόματα, πριν το εκτυπώσουμε. Πώς γίνεται αυτό; Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Εμφάνιση Επιλογών Εκτύπωσης Στο Microsoft Word

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage. Αφού περάσουμε σε προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά, επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage View - Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπου και επιλέγουμε την κατηγορία Εμφάνιση (Display) από τα αριστερά. Με την επιλογή της κατηγορίας Εμφάνιση (Display), μπορούμε να Αλλάξουμε Τον Τρόπο Εμφάνισης του Περιεχομένου του Εγγράφου στην Οθόνη και Κατά την Εκτύπωση (Change How Document Content is Displayed On The Screen and When Printed). Έπειτα εντοπίζουμε την περιοχή στο παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Επιλογές Εκτύπωσης (Printing Options).

Word Options - Display Category

Κάτω από την περιοχή Επιλογές Εκτύπωσης (Printing Options), έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές στη διάθεσή μας να επιλέξουμε.

  • Εκτύπωση Σχεδίων Που Δημιουργήθηκαν Στο Word (Print Drawings Created in Word): Αυτή η εντολή είναι ενεργοποιημένη εξ’ ορισμού, που σημαίνει ότι τα Αντικείμενα Σχεδίασης (Drawing Objects) θα εκτυπωθούν όταν δώσουμε την εντολή για εκτύπωση. Μπορούμε πάντα να την απενεργοποιήσουμε εάν το επιθυμούμε.
  • Εκτύπωση Χρωμάτων και Εικόνων Φόντου (Print Background Colors and Images): Εάν έχουμε προσθέσει ένα Χρώμα Φόντου (Background Color) ή μία Εικόνα (Image) ως Φόντο (Background) στο Έγγραφό (Document) και θελήσουμε να εκτυπώσουμε θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή.
  • Εκτύπωση Ιδιοτήτων Εγγράφου (Print Document Properties): Ιδιότητες Εγγράφου (Document Properties) ή Συνοπτικές Πληροφορίες (Summary Information) έχουν αποθηκευτεί στα Έγγραφά (Documents). Για να εκτυπώσουμε λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή.
  • Εκτύπωση Κρυφού Κειμένου (Print Hidden Text): Στο Word, μπορούμε να μορφοποιήσουμε κείμενο ως Κρυφό (Hidden), έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωστεί ή να εκτυπωθεί. Τι συμβαίνει όμως όταν θελήσουμε να εκτυπώσουμε το Κρυφό Κείμενο (Hidden Text); Απλώς ενεργοποιούμε την ρύθμιση αυτή.
  • Ενημέρωση Πεδίων Πριν Την Εκτύπωση (Update Fields Before Printing): Εάν πάντα ξεχνάμε να ενημερώσουμε τον Πίνακα Περιεχομένων (Table Of Contents) πριν το εκτυπώσουμε, μπορούμε πάντα να ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή, έτσι ώστε το Word να ενημερώνει τα Πεδία (Fields) αυτόματα. Εάν όμως το ξεχνάμε, θα μπορούμε να θυμόμαστε τον συνδυασμό πλήκτρων: Ctrl+A για την επιλογή όλου του εγγράφου, και έπειτα να πατήσουμε στο πλήκτρο F9 για να ενημερωθούν τα Πεδία (Fields) του Εγγράφου (Document).
  • Ενημέρωση Συνδεδεμένων Δεδομένων Πριν Από Την Εκτύπωση (Update Linked Data Before Printing): Όπως και με τα Πεδία (Fields), έτσι μπορούμε να ρυθμίσουμε το Word να ενημερώνει τα Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) πριν δώσουμε την εντολή να εκτυπώσουμε το Έγγραφό (Document) μας. Το Word μεταχειρίζεται αυτές τις δύο ρυθμίσεις διαφορετικά, έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις ξεχωριστά για το καθένα.

Printing Options

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις εντολές που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και για να επιστρέψουμε στο Έγγραφό (Document) μας.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την διαδικασία Τροποποίηση Επιλογών Εκτύπωσης στο Word 365 (Modifying the Printing Options in Word 365).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s