Νέο Χαρακτηριστικό Στο Excel 365: Μετοχές και Γεωγραφικά Δεδομένα

Posted on

New Feature Stock and Geographic Types in Excel 365

Ένα νέο χαρακτηριστικό διαθέσιμο στο Excel 365 για να λάβουμε Δεδομένα Μετοχών και Δεδομένα Γεωγραφικά (Stock and Geographical Data). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταχωρίσουμε σε Κελί (Cell) τα δεδομένα και να το μετατρέψουμε σε Τύπο Δεδομένων Μετοχών (Stocks Data Type) ή σε Τύπο Δεδομένων Γεωγραφικά (Geography Data Type). Οι Τύποι Δεδομένων Μετοχών και Γεωγραφικών (Stock and Geography Types) θεωρούνται συνδεδεμένοι Τύποι Δεδομένων (Data Types) επειδή είναι συνδεδεμένοι σε μία Πηγή Δεδομένων Online (Online Data Source). Αυτή η σύνδεση μας επιτρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ενδιαφέροντες πληροφορίες που μπορούμε να επεξεργαστούμε και να δουλέψουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Τύποι Δεδομένων Μετοχές και Γεωγραφικά στο Microsoft Excel 365

Στην εικόνα παρακάτω, έχω καταχωρίσει κάποιες Χώρες (Countries), στις οποίες έχω δημιουργήσει και μία Κεφαλίδα (Header) για αυτές με την ονομασία Country (Χώρες). Έπειτα επέλεξα την περιοχή που περιέχει τα Δεδομένα (Data).

Selected Cells

Αφού έχω επιλέξει τα Δεδομένα (Data), έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert) της κορδέλας, και στην περιοχή που ονομάζεται Πίνακας (Tables), έχω επιλέξει την εντολή Πίνακας (Table). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Πίνακα (Create Table), όπου και η περιοχή Δεδομένων (Data) που έχω επιλέξει εμφανίζεται εκεί, και έπειτα ενεργοποιώ την εντολή που αναγράφει Ο Πίνακας Μου Περιέχει Κεφαλίδες (My Table Has Headers), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Table

Αμέσως, τα Δεδομένα (Data) μου έχουν μετατραπεί σε Πίνακα του Excel (Excel Table), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα έχω επιλέξει το tab Δεδομένα (Data) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τύποι Δεδομένων (Data Types). Εδώ, σύμφωνα με τα Δεδομένα (Data) που έχω καταχωρίσει στον Πίνακα Excel (Excel Table), θα πρέπει να επιλέξω την εντολή Γεωγραφικό (Geography), όπου και θα ειδοποιηθούμε ότι θα λάβουμε Πληροφορίες (Information) σχετικά με Χώρες (Countries)/Περιοχές (Regions)/ Επαρχίες (Provinces), Κράτη (States), Πόλεις (Cities) και περισσότερα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε Τύποι Γεωγραφικών Δεδομένων (Geography Data Type).

Data Tab - Data Types - Geography

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει Τύπο Γεωγραφικών Δεδομένων (Geography Data Type), παρατηρούμε ένα εικονίδιο Σημαίας (Icon) στα αριστερά κάθε Κελιού (Cell) που έχουμε Δεδομένα (Data) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Στην πάνω δεξιά γωνία της Περιοχής Δεδομένων (Data Area) στο Φύλλο Εργασίας (Workbook), παρατηρούμε ένα εικονίδιο πρόσθεσης.

Data Tab - Data Types - Geography

Εάν επιλέξουμε το εικονίδιο της Πρόσθεσης (Plus) στην πάνω δεξιά γωνία της Περιοχής Δεδομένων (Data Area), ένα πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, όπου και εμφανίζεται μία Κεφαλίδα Πληροφοριών (Header Information) σχετικά με τις Χώρες (Countries) που έχουμε καταχωρίσει στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Αυτές οι Κεφαλίδες Πληροφοριών (Header Information) είναι για παράδειγμα Κωδικός Νομίσματος (Currency Code), Ημερομηνία Ίδρυσης (Date Founded), Κατανάλωση Δύναμη Ηλεκτρικού (Electric Power Consumption), Γονιμότητας Ποσοστό (Fertility Rate), και πολλά άλλα.

List of Geography

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μια Κεφαλίδα Πληροφόρησης (Header Information) και όλες οι Πληροφορίες (Information) σύμφωνα με την Κεφαλίδα (Header) που επιλέξαμε για τη Χώρα (Country) θα καταχωρηθεί στα Κελιά (Cells) δίπλα σε κάθε Χώρα (Country). Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την Κεφαλίδα Ηγέτης (Leader Header), και δίπλα στην κάθε Χώρα (Country) όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους Ηγέτες (Leaders) έχω καταχωρηθεί στα Κελιά (Cells) δίπλα.

Geography Results

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Πληθυσμό (Population) και αμέσως όλες οι Πληροφορίες (Information) σχετικά με το Πληθυσμό (Population), της κάθε Χώρας (Country) έχουν καταχωρηθεί σε κάθε Κελί (Cell) δίπλα σε κάθε Χώρα (Country).

List of Geography

Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, αυτοί οι Τύποι Δεδομένων (Data Type) είναι συνδεδεμένοι σε μία online πηγή που περιέχει και άλλες πληροφορίες. Οι Στήλες (Column) B και C εξάγουν αυτές τις πληροφορίες στο δικό μου παράδειγμα. Αναλυτικότερα, οι Τιμές (Values) για τους Ηγέτες (Leaders) εξάγουν στην Στήλη Β (Column B) και το Πληθυσμό (Population) εξάγουν στη Στήλη (Column) C.

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για Μετοχές (Stocks), θα πρέπει να καταχωρήσουμε Ονόματα Εταιρειών (Company Names), Ονόματα Ιδρυτών (Funder Names), Ticker Symbols και πολλά άλλα.

Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο χαρακτηριστικό. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήστε και το video που περιγράφει τη Χαρακτηριστικό Δεδομένων Μετοχών και Γεωγραφικών Δεδομένων Στο Excel 365 (New Feature Stock and Geographic Types in Excel 365).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s