Λογική Συνάρτηση IF και IFS στο Microsoft Excel 365

Posted on

IF and new IfS Function in Microsoft Excel 365

Αληθής (Truth) ή Ψευδής (False)!!!

True or False, this is the question?

Αυτή είναι μια πραγματική ερώτηση, όταν πρόκειται να το συναντήσουμε στο Excel, όπου εδώ κάνει την εμφάνιση του η Συνάρτηση (Function) If και η καινούργια Συνάρτηση (Function) IFS. Τι ακριβώς κάνουν αυτές οι Συναρτήσεις όμως;

Συνάρτηση IFS στο Microsoft Excel 365

Η Συνάρτηση (Function) IF ελέγχει εάν μία συνθήκη ικανοποιείται, όπου και επιστρέφει μία τιμή εάν είναι Αληθής (True) και επιστρέφει μία άλλη τιμή εάν είναι Ψευδής (False). Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία λειτουργία η οποία ελέγχει οποιαδήποτε συνθήκη, όπου εάν αυτή η συνθήκη αποδειχτεί Αληθής (True) επιστρέφει μία προκαθορισμένη τιμή, ωστόσο εάν η συνθήκη είναι Ψευδής (False), επιστρέφει μία διαφορετική προκαθορισμένη τιμή.

Η Συνάρτηση (Function) IFS, ελέγχει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μία τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη Αληθή (True) συνθήκη. Η Συνάρτηση (IFS) μπορεί να πάρει την θέση των πολλαπλών (nested) σύνθετων IF Συναρτήσεων (Function), και είναι πολύ πιο εύκολα να αναγνωστεί με πολλαπλές συνθήκες.

Για να επιλέξουμε είτε τη IF είτε την IFS Συνάρτηση (Function), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Τύποι (Formula) της κορδέλας και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων (Function Library).

Formulas Tab - Formulas Library

Αφού εντοπίσουμε την Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων (Function Library), θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Λογική (Logical), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου και στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την Συνάρτηση (Function) IFS.

Formulas - Logical - IFS

Η σύνταξη της Συνάρτησης IF (Function) είναι η εξής:

Εδώ ο «Λογικός_έλεγχος» (Logic_Test) αναφέρεται στην έκφραση που πρόκειται να αξιολογηθεί.

 • «Τιμή_αν_Αληθή» (‘Τιμή_if_True’) είναι το αποτέλεσμα της Συνάρτησης IF εάν ο Λογικός Έλεγχος (Logic_Test) είναι Αληθής (True).
 • «Τιμή_αν_Ψευδή» (‘Value_if_False’) είναι το αποτέλεσμα της Συνάρτησης IF εάν ο Λογικός Έλεγχος (Logic_Test) είναι Ψευδής (False).

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε τα Ορίσματα (Arguments) της Συνάρτησης (Function) IFS στο παράθυρο διαλόγου. Η σύνταξη των ορισμάτων της Συνάρτησης IFS είναι η εξής:

=IFS ([Είναι Αληθές1, Τιμή εάν Αληθές1, [Είναι Αληθές2, Τιμή εάν Αληθές2],…[ Είναι Αληθές127, Τιμή εάν Αληθές127])

Function Arguments

Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε στη διάθεσή μας τους Βαθμούς (Scores) των Μαθητών (Students). Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την Συνάρτηση (Function) IF, για να δούμε ποιος θα Αποτύχει (Fail) ή ποιος θα Περάσει (Pass) την Τάξη (Class).

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

 • Λογικός_Έλεγχος (Logical_test): [@Scores] or B2<=55
 • Τιμή_εάν_Αληθή (Value_if_true): Εάν η βαθμολογία των Μαθητών (Students) είναι Μικρότερη (Below) ή Ίση (Equal) με το 55 Αποτυγχάνουν (Fail) (<=55 “Fail”)
 • Τιμή_εάν_Ψευδή (Value_if_false): Εάν η βαθμολογία των Μαθητών (Students) είναι Μεγαλύτερη (Larger) του 55 Περνάνε (Pass) (<55 “Pass”)

If Function Criteria

Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε στη διάθεσή μας την Βαθμολογία (Scores) των Μαθητών (Students). Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Συνάρτηση IFS, για να δούμε την Βαθμολογία (Grades) που θα λάβουν.

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

 • Λογικός_Έλεγχος1: B13>89
 • Τιμή_εάν_Αληθή1: “A”
 • Λογικός_Έλεγχος2: B13>79
 • Τιμή_εάν_Αληθή2: “B”
 • Λογικός_Έλεγχος3: B13>69
 • Τιμή_εάν_Αληθή3: “C”
 • Λογικός_Έλεγχος4: B13>59
 • Τιμή_εάν_Αληθή4: “D”
 • Λογικός_Έλεγχος5: TRUE
 • Τιμή_εάν_Αληθή5: “F” διότι το 56 δεν πληροί κανέναν όρο. «Αληθής» και η αντίστοιχη τιμή “F”παρέχει μία προεπιλεγμένη τιμή, επειδή οι άλλες συνθήκες δεν πληρούνται.

IFS Function Criteria

Μερικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε.

 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 127 διαφορετικές συνθήκες με τη χρήση της Συνάρτησης IFS.
 • Είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλές Συναρτήσεις (Functions) IF και IFS, γιατί πρέπει να συνταχθούν στη σωστή σειρά, γεγονός που το καθιστά πολύ δύσκολο να το κατασκευάσουμε, να το δοκιμάσουμε και να το ενημερώσουμε.
 • Η Συνάρτηση (Function) μπορεί να επιστρέψει μόνο μία τιμή από το ‘Τιμή_εάν_Αληθή’ ‘Value_if_True’) και ‘Τιμή_εάν_Ψευδή’ (‘Value_if_False’). Και οι δύο τιμές δεν μπορούν να επιστραφούν
 • Το nesting (η μία μέσα στην άλλη) της IF Συνάρτησης (Function) είναι δυνατή, αλλά περιοριζόμαστε μέχρι 64.
 • Εάν δούμε το μήνυμα λάθους #Όνομα? (#Name?), σημαίνει ότι η έκφραση που αξιολογούμε είναι λάθος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Συναρτήσεις IF και IFS στο Excel 365 (IF and IFS Function in Excel 365).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s