Επεξεργασία Αντικειμένου Worksheet Σε Διαφάνεια Του PowerPoint 365

Posted on

How To Edit A Worksheet Object in a PowerPoint 365 Slide

Όπως ήδη θα γνωρίζουμε, μπορούμε να έχουμε ένα Γράφημα (Chart) του Excel ή έναν Πίνακα Δεδομένων (Data Table) του Excel που έχουμε δημιουργήσει, σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Απλώς το αντιγράφουμε από το Excel και έπειτα χρησιμοποιούμε τις Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options) για να το επικολλήσουμε στη Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Με αυτόν τον τρόπο, τα Δεδομένα (Data) είναι συνδεδεμένα μεταξύ του Φύλλου Εργασίας (Worksheet) του Excel και της Διαφάνειας (Slide) του PowerPoint. Όταν θελήσουμε να αλλάξουμε ή να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα (Data) ή το Γράφημα (Chart) από τη Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες επιλογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση.

Επεξεργασία Αντικειμένου Worksheet Στο PowerPoint 365

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εισάγει ένα Γράφημα (Chart) που έχει δημιουργηθεί στο Excel μέσα σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Μαζί με το Γράφημα (Chart) μπορούμε να δούμε και τον πίνακα με τα Δεδομένα (Data) που έχουν αντληθεί για να δημιουργηθεί.

Worksheet Object - Convert

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την περιοχή του Αντικειμένου (Object) κάνοντας κλικ πάνω του, και έπειτα έχω κάνει ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μου για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης. Αφού εμφανιστεί το μενού συντόμευσης, εντοπίζουμε την εντολή που αναγράφει Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object). Όταν επιλεγεί η εντολή Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object), εμφανίζεται το υπομενού που περιέχει τρείς εντολές και οι οποίες είναι οι εξής:

 • Επεξεργασία (Edit): Με τη χρήση αυτής της εντολής, η εφαρμογή Microsoft Excel ανοίγει όπου και εμφανίζονται τα Δεδομένα (Data) μας και το Γράφημά (Chart) μας, όπου και μπορούμε να τα Επεξεργαστούμε (Edit).
 • Άνοιγμα (Open): Με τη χρήση αυτής της εντολής, η εφαρμογή Microsoft Excel ανοίγει όπου και εμφανίζονται τα Δεδομένα (Data) μας και το Γράφημά (Chart) μας, όπου και πάλι μπορούμε να τα Επεξεργαστούμε (Edit) και να τα Τροποποιήσουμε (Modify).
 • Μετατροπή (Convert): Με τη χρήση αυτής της εντολής, θα μπορέσουμε να Μετατρέψουμε (Convert) ή να Ενεργοποιήσουμε (Activate) το Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object) σε διάφορες διαθέσιμες μορφές.

Right Click - Worksheet Object

Στην παρακάτω εικόνα, έχω κάνει δεξί κλικ πάνω στο Αντικείμενο (Object) στην Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Αντικείμενο Worksheet (Worksheet) και έπειτα από το υπομενού την εντολή Επεξεργασία (Edit).

Right Click - Worksheet Object

Αφού επιλεγεί η εντολή Επεξεργασία (Edit), ενεργοποιείται το Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object), και ανοίγει η εφαρμογή του Microsoft Excel. Αφού ανοίξει η εφαρμογή του Microsoft Excel, εμφανίζεται το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μαζί με τα Δεδομένα (Data) μας και το Γράφημα (Chart), όπως επίσης και όλες οι εντολές. Τώρα μπορούμε να Επεξεργαστούμε (Edit) τα Δεδομένα (Data) μας ή το Γράφημα (Chart), όπου και όταν τελειώσουμε την επεξεργασία, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα κλικ εκτός της περιοχής του Αντικειμένου Worksheet (Worksheet Area) για να επιστρέψουμε στην Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, και όλες οι επεξεργασίες που εφαρμόσαμε θα λάβουν μέρος.

Worksheet Object - Edit

Στην παρακάτω εικόνα, έχω κάνει δεξί κλικ πάνω στο Αντικείμενο (Object) στην Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Αντικείμενο Worksheet (Worksheet) και έπειτα από το υπομενού την εντολή Άνοιγμα (Open).

Worksheet Object - Open

Αφού επιλεγεί η εντολή Άνοιγμα (Open), ενεργοποιείται το Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object) και ανοίγει η εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και εμφανίζεται το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει τα Δεδομένα (Data) και το Γράφημα (Chart) μαζί με όλες τις υπόλοιπες εντολές.

Worksheet Object for Editing

Στην παρακάτω εικόνα, έχω κάνει δεξί κλικ πάνω στο Αντικείμενο (Object) στην Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Αντικείμενο Worksheet (Worksheet) και έπειτα από το υπομενού την εντολή Μετατροπή (Convert).

Convert Worksheet

Αφού επιλεγεί η εντολή Μετατροπή (Convert), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή (Convert) όπου και έχουμε τις εξής διαθέσιμες εντολές:

Μετατροπή Σε (Convert To): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, μπορούμε να επιλέξουμε να μετατρέψουμε το Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object) σε ένα από τα εξής:

 • Microsoft Excel 97-2003 Worksheet
 • Microsoft Excel Binary Worksheet
 • Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet
 • Microsoft Excel Worksheet
 • OpenDocument Worksheet

Ενεργοποίηση Σε (Activate As): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Αντικείμενο Worksheet (Worksheet Object) σε ένα από τα εξής:

 • Microsoft Excel 97-2003 Worksheet
 • Microsoft Excel Binary Worksheet
 • Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet
 • OpenDocument Worksheet

Convert Worksheet

Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την μετακίνηση μεταξύ Φύλλου Εργασίας (Worksheet) του Excel και Διαφάνειας (Slide) του PowerPoint για να αλλάξουμε τα Δεδομένα (Data) ή το Γράφημα (Chart). Μπορούμε να κάνουμε την επεξεργασία και τις αλλαγές κατευθείαν στην Διαφάνειά (Slide) μας και το PowerPoint θα αναλάβει τα υπόλοιπα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Επεξεργαστούμε ένα Αντικείμενο Worksheet Σε Μία Διαφάνεια Του PowerPoint (How To Edit A Worksheet Object in a PowerPoint 365 Slide).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s