Πώς Να Αλλάξουμε Μία Εικόνα Σε Διαφάνεια Του PowerPoint 365

Posted on

How To Change A Picture In A PowerPoint 365 Slide

Πολλές φορές έχουμε εισάγει μία Εικόνα (Picture) σε μία Διαφάνεια (Slide) σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint, όπου και την τελευταία στιγμή αλλάζουμε την άποψή μας για την συγκεκριμένη Εικόνα (Picture). Τι κάνουμε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η χρήσιμη λειτουργία Αλλαγή Εικόνας (Change Picture) που είναι διαθέσιμη στο PowerPoint 365, όπου και μπορούμε να αλλάξουμε την Εικόνα (Picture) σε λίγα δευτερόλεπτα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Αλλαγή Εικόνας Στο PowerPoint 365

Αφού επιλέξουμε μία Εικόνα (Picture) στο PowerPoint που έχουμε εισάγει στη Διαφάνειά (Slide) μας, ενεργοποιείται το κυρίως tab Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools). Ακριβώς από κάτω ενεργοποιείται και το tab Μορφοποίηση (Format) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού ενεργοποιηθεί λοιπόν το tab Μορφοποίηση (Format), εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) και που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της κορδέλας.

Inserted Image

Στην περιοχή Προσαρμογή (Adjust) του tab Μορφοποίηση (Format), εντοπίζουμε την εντολή που ονομάζεται Αλλαγή Εικόνας (Change Picture) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Με τη χρήση αυτής της εντολής, μπορούμε Να Καταργήσουμε ή Να Αντικαταστήσουμε την Επιλεγμένη Εικόνα Αλλά Να Διατηρήσουμε Το Μέγεθος Και Τη Θέση Του Αντικειμένου Της Εικόνας (Remove Or Replace the Selected Picture, While Maintaining The Size And Position Of The Picture Object).

Change Picture

Εάν επιλέξουμε το βέλος στα αριστερά της εντολής Αλλαγής Εικόνας (Change Picture), θα εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού με τις εξής διαθέσιμες επιλογές που περιγράφω παρακάτω:

  • Από Αρχείο (From A File): Με την επιλογή της εντολής αυτής πλοηγούμαστε στον υπολογιστή μας ή στο τοπικό δίκτυο για να εντοπίσουμε την εικόνα που θέλουμε. Αφού την εντοπίσουμε, την επιλέγουμε από το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture) για να εισαχθεί στη Διαφάνειά (Slide) μας.

Change Picture - From File

  • Από Ηλεκτρονικές Πηγές (From Online Sources): Με την επιλογή της εντολής, πλοηγούμαστε για να εντοπίσουμε την εικόνα που θέλουμε από το παράθυρο διαλόγου Ηλεκτρονικές Πηγές (Online Source), όπου και πάλι την επιλέγουμε για να εισαχθεί στη Διαφάνειά (Slide) μας.

Change Picture - From Online Services

  • Από Εικονίδια (From Icons): Με την επιλογή της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε ένα εικονίδιο από το παράθυρο διαλόγου Συλλογή Εικονιδίων (Icon Gallery), όπου και πάλι θα εισάγουμε στη Διαφάνειά (Slide) μας.

Change Picture - From Icons

Από Το Πρόχειρο (From Clipboard): Αφού επιλέξουμε αυτήν την εντολή, οτιδήποτε έχουμε δώσει την εντολή να αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard), θα εισαχθεί και θα αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα εικόνα στη Διαφάνειά (Slide) μας.

Change Picture - From Clipboard

Πιστεύω πώς είναι ένας απλός και γρήγορος τρόπος για να αντικαταστήσουμε μία Εικόνα (Image) σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις εφαρμογές του Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήστε και το video που περιγράφει Πώς Να Αλλάξουμε Μία Εικόνα Σε Διαφάνεια Του PowerPoint 365 (How To Change A Picture In A PowerPoint Slide).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s