Πώς Μπορούμε Να Ανοίξουμε Φακέλους Άλλων Χρηστών Στο Outlook?

Posted on

How To Open Other Users Folder in Outlook?

Στο Outlook, έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε κάποιου άλλου ατόμου τα Μηνύματα (Mail) και τα Αντικείμενα Ημερολογίων (Calendar Items). Ο ένας τρόπος είναι να έχουμε Κοινή Χρήση Φακέλων (Shared Folders) και ο άλλος τρόπος είναι να εμπιστευτούμε κάποιον να ενεργήσει εκ μέρους μας. Με την Κοινή Χρήση ενός Φακέλου (Folder), επιτρέπουμε να έχουν πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους Φακέλους (Folders). Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι όποιος έχει πρόσβαση στον Φάκελό (Folder) μας μπορεί να απαντάει σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Messages) εκ μέρους μας, ή να απαντάει σε Προσκλήσεις Σύσκεψης (Meeting Requests) για εμάς. Για να δουλέψει αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να έχουμε το Outlook για Office 365 για επιχειρήσεις ή άλλο λογαριασμό που βασίζεται σε Exchange. Εάν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να Ανοίξετε Φάκελο Άλλου Χρήστη Στο Outlook (How To Open Other User’s Folder in Outlook), συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Άνοιγμα Φακέλου Άλλου Χρήστη Στο Outlook 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε Προβολή Backstage, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Άνοιγμα και Εξαγωγή (Open & Export).

Open and Export Command

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Άνοιγμα και Εξαγωγή (Open & Export), από το πτυσσόμενο μενού και κάτω από την κατηγορία Άνοιγμα (Open) που βρίσκεται στα αριστερά επιλέξουμε την κατηγορία Φάκελος Άλλου Χρήστη (Open Other’s Folder), όπου και πληροφορούμαστε ότι μπορούμε να Ανοίξουμε Ένα Αρχείο Που Χρησιμοποιείται Από Κοινού Από Άλλον Χρήστη (Open A Folder Shared By Another User) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Backstage View - Other User's Folder

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα Φακέλου Άλλου Χρήστη (Open Other User’s Folder) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε το Όνομα (Name) του ατόμου που θέλουμε να Ανοίξουμε (Open) τον Φάκελο (Folder) και ακριβώς από κάτω μπορούμε να επιλέξουμε τον Τύπο Φακέλου (Folder Type) που θέλουμε να ανοίξουμε, και που είναι τα εξής παρακάτω: Ημερολόγιο (Calendar), Επαφές (Contacts), Εισερχόμενα (Inbox), Χρονικό (Journal), Σημειώσεις (Notes) and Εργασίες (Tasks).

Open Other Users Folder

Για χάρη της ανάρτησης, έχω επιλέξει ως Τύπο Φακέλου (Folder Type) το Ημερολόγιο (Calendar), και έπειτα έχω επιλέξει την εντολή Όνομα (Name), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Ονόματος (Select Name Contacts), όπου και απλώς επιλέγουμε την Επαφή (Contact) που θέλουμε. Αφού επιλέξουμε την Επαφή (Contact), πατάμε στο κουμπί Οκ για να τελειώσουμε την διαδικασία Ανοίγματος (Open) Άλλου Χρήστη Φακέλου (Other User’s Folder).

Select Name Dialog Box

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε τα δύο Ημερολόγια (Calendars) που έχουν ανοίξει η μία δίπλα στην άλλη. Το ένα Ημερολόγιο (Calendar) είναι δικό μου και το άλλο Ημερολόγιο (Calendar) είναι του Σπανουγάκη Χρήστου.

Opened Other Users Calendar

Αυτό είναι! Μία πολύ απλή διαδικασία. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν περιλαμβάνει δικαιώματα για να ενεργήσουμε εμείς για κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, ένα άτομο που μπορεί να έχει πρόσβαση στους Φακέλους (Folder) μας, δεν σημαίνει ότι μπορεί και να απαντήσει σε δικά μας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να απαντήσει σε προσκλήσεις για συσκέψεις για εμάς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Ανοίγματος Φακέλου Άλλου Χρήστη Στο Outlook (How to Open an Other Users Folder In Outlook).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s