Πώς Γίνεται Μετασχηματισμός Εγγράφου Σε Ιστοσελίδα του Sway στο Word;

Posted on

How To Use The Transform A Word Document To A Sway Web Page Command?

Το Word μας επιτρέπει να μετασχηματίσουμε το έγγραφό μας σε μία αλληλεπιδραστική και εύχρηστη Ιστοσελίδα Sway που εμφανίζεται τέλεια σε κάθε συσκευή. Η διαδικασία Μετασχηματισμού (Transform) είναι πολύ απλή και πολύ γρήγορη και το αποτέλεσμα είναι άκρως επαγγελματικό. Έχουμε στη διάθεσή μας μία ποικιλία Στυλ (Style) σε μικρογραφίες για να επιλέξουμε, όπου και έχουμε και μία προεπισκόπηση για το πώς θα εμφανιστεί το Έγγραφό (Document) μας εάν το Μετασχηματίσουμε (Transform) σε μία Ιστοσελίδα (Web Page) Sway. Το μόνο που απομένει από εσάς για να μάθετε πώς, είναι να συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Μετασχηματισμός Εγγράφου Σε Ιστοσελίδα Στο Word 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage (Backstage View), και από το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στα αριστερά και κάτω από την κατηγορία Πληροφορίες (Info), επιλέγουμε την εντολή Μετασχηματισμός (Transform) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Backstage View - Transform

Εάν δεν έχουμε ενεργοποιήσει τις Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services), εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο διαλόγου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, ζητώντας την άδειά μας είναι να τις ενεργοποιήσουμε Ενεργοποίηση Τώρα (Turn On) ή Όχι Τώρα (Not Now). Για να δουλέψει η εντολή Μετασχηματισμός (Transform), θα πρέπει να κάνουμε Ενεργοποίηση Τώρα (Turn On).

Use Intelligent Services

Αφού επιλεγεί η εντολή Μετασχηματισμός (Transform), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Μετασχηματισμός Σε Ιστοσελίδα (Transform to Web Page) στα αριστερά της οθόνης μας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, ενημερώνοντάς μας ότι Μετασχηματίζουμε Το Έγγραφό Μας Σε Μία Αλληλεπιδραστική Ιστοσελίδα Sway που μπορούμε να μοιραστούμε Εύκολα Και Να Εμφανίζεται Σωστά Σε Όλες Τις Συσκευές (Transform Our Document Into An Interactive Easy-To-Share Microsoft Sway Web Page That Looks Great On Any Device).

Transfomr to WebPage in Word 365

Θα πρέπει να περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες Επιλογές Στυλ (Style Options). Αφού εμφανιστούν τα Στυλ (Styles), από τη μέση του παραθύρου εργασιών Μετασχηματισμός Σε Ιστοσελίδα (Transform To Web Page), βρίσκεται το κουμπί Μετασχηματισμός (Transform). Παρατηρούμε ότι κάτω από το κουμπί Μετασχηματισμός (Transform) μας δείχνει πώς είμαστε Συνδεδεμένοι (Signed) ότι Όλα Τα Άτομα Στα Οποία Κοινοποιείτε Τη Σύνδεση Θα Μπορούν Να Προβάλλουν Το Περιεχόμενα (Anyone With Whom We Share The Link, Will Be Able To View The Content of our Document).

Transfomr to WebPage in Word 365

Μερικά διαθέσιμα Επιλογές Στυλ (Style Options) που υπάρχουν, είναι τα εξής:

BolkehV2, Regency, PilarV2, Boutique etc. Αφού επιλέξουμε το Στυλ (Style) που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Μετασχηματισμός (Transform).

Style Options Available

Αφού πατήσουμε στο κουμπί Μετασχηματισμός (Transform), έχουμε φτάσει στο τελευταίο βήμα του Μετασχηματισμού Εγγράφου Σε Ιστοσελίδα (Transform To Web Page). Σε αυτό το σημείο ειδοποιούμαστε ότι Το Έγγραφό Μας Θα Μετασχηματιστεί Σε Μία Ιστοσελίδα Microsoft Sway, Χρησιμοποιώντας Τον Προσωπικό Μας Λογαριασμό (Document Will Be Transformed To A Microsoft Sway Web Page Using Our Personal Account), και ότι Θα Μπορούσαμε Να Χρησιμοποιήσουμε Έναν Διαφορετικό Λογαριασμό, Κάνοντας Κλικ Στο Όνομά Μας Στην Επάνω Δεξιά Γωνία και να Μεταβούμε Στην Εναλλαγή Λογαριασμό (We Can Use A Different Account If We Want To By Clicking On Our Name That Appears At The Upper Right Corner).

Εάν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τους Λογαριασμούς (Accounts) και πάλι, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Να Μην Γίνει Ξανά Υπενθύμιση Σχετικά Με Τους Λογαριασμούς (Don’t Remind Me About Accounts Again). Τέλος, πατάμε στο κουμπί Μετασχηματισμός (Transform) για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία Μετασχηματισμού (Transform) ή να πατήσουμε στο κουμπί Άκυρο (Cancel) για να ματαιώσουμε τη διαδικασία.

Transform Button

Αφού πατήσουμε στο κουμπί Μετασχηματισμός (Transform), μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα της Microsoft Sway, όπου και μπορούμε να δούμε και να επεξεργαστούμε το Μετασχηματισμένο μας Έγγραφο (Transformed Word Document).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Πώς Γίνεται Μετασχηματισμός Εγγράφου Σε Ιστοσελίδα του Sway στο Word; (How To Transform A Word Document Into A Web Page).

Μην Ξεχάσετε Να Εγγραφείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube Channel.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s