Πώς Να Ελέγξουμε Το Έγγραφό Μας Για Γραμματικά, Ορθογραφικά & Άλλα Λάθη στο Word;

Posted on

How To Check Your Document For Grammar, Spelling and Other Mistakes in our Word Document?

Ορθογραφία (Spelling), Γραμματική (Grammar), Βελτιώσεις (Refinements), Σαφήνεια & Συνοπτικότητα (Clarity & Conciseness), Γλώσσα Περιεχομένου (Inclusive Language), Σημεία Στίξεως (Punctuation), Επιλογές Λεξιλογίου (Vocabulary Choices) και άλλα πολλά. Αυτά είναι όλα λάθη που συχνά εμφανίζονται όταν δουλεύουμε σε ένα Έγγραφο (Document) του Word. Πώς τα διορθώνουμε όμως, έτσι ώστε το Έγγραφό (Document) μας να εμφανίζεται άκρως επαγγελματικό, ελκυστικό και πάνω από όλα χωρίς λάθη; Ευτυχώς που εδώ κάνει την εμφάνισή του το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane). Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση για να μάθετε πώς δουλεύει το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane).

Ελέγξτε Το Έγγραφό Σας Για Ορθογραφικά & Γραμματικά Λάθη

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από τα αριστερά της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review Tab in Microsoft Word

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) του tab Αναθεώρηση (Review), επιλέγουμε την εντολή Έλεγχος Εγγράφου (Check Document) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και ενημερωνόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε Ορθογραφικό Έλεγχο, Γραμματικό Έλεγχο και Έλεγχο Έκφρασης (Can Check For Spelling, Grammar and Writing Issues).

Check Document Command

Αφού επιλέξουμε την εντολή Έλεγχος Εγγράφου (Check Document), στα αριστερά της οθόνης μας εμφανίζεται το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane). Στο παρακάτω παράδειγμα το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane) εμφανίζει 1 (ένα) αποτέλεσμα, όπου και σημαίνει ότι στην κατηγορία εκείνη βρίσκεται το λάθος που έχουμε κάνει.. Στην παρακάτω εικόνα το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane) χωρίζεται σε δύο κυρίως κατηγορίες τις Διορθώσεις (Corrections) και τις Βελτιώσεις (Refinements) όσον αφορά το συγκεκριμένο Έγγραφο (Document). Επίσης, βλέπουμε και τις γλώσσες τις οποίες έχουμε εγκαταστημένες στο Έγγραφό (Document) μας, και με τις οποίες δουλεύουμε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε την Ελληνική Γλώσσα (Greek Language) και τα Αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών (English United States).

Editor Pane in Microsoft Word

  • Πρώτον, έχουμε την κατηγορία Διορθώσεις (Corrections): Η κατηγορία Διορθώσεις (Corrections) χωρίζεται σε δύο κυρίως υποκατηγορίες. Την υποκατηγορία Ορθογραφία (Spelling), όπου εάν στα δεξιά υπάρχει ένα πράσινο σημάδι ελέγχου σημαίνει ότι δεν υπάρχει ορθογραφικό λάθος στο Έγγραφο (Document). Την υποκατηγορία Γραμματική (Grammar), όπου στο παράδειγμά μου βλέπουμε το νούμερο Ένα (1) στα αριστερά, όπου και σημαίνει ότι έχουμε Ένα (1) Γραμματικό Λάθος (Grammar Mistake) στο Έγγραφο (Document).
  • Η δεύτερη κύρια κατηγορία είναι οι Βελτιώσεις (Refinements): Η κατηγορία Βελτιώσεις (Refinements) χωρίζεται σε τέσσερις (4) υποκατηγορίες. Την υποκατηγορία Σαφήνεια & Συνοπτικότητα (Clarity and Conciseness), την υποκατηγορία Συμπεριλαμβανόμενη Γλώσσα (Inclusive Language) την υποκατηγορία Θέματα Στίξεων (Punctuation Conventions) και την υποκατηγορία Επιλογή Λεξιλογίου (Vocabulary Choice).

Όταν υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου στα δεξιά της κατηγορία ή υποκατηγορίας στο Έγγραφό (Document), σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα λάθος στο Έγγραφό (Document) μας. Όταν υπάρχει ένα νούμερο στα αριστερά, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο λάθος στο Έγγραφό (Document), είτε Ορθογραφικό (Spelling) είτε Γραμματικό (Grammar) είτε οποιοδήποτε άλλο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία, και το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane) θα μας μεταφέρει στο συγκεκριμένο μέρος του Εγγράφου (Document) και θα μας προτείνει να το διορθώσουμε. Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε ότι έχουμε ένα Γραμματικό (Grammar) λάθος στο Έγγραφο (Document), και επίσης παρατηρούμε την Πρόταση (Suggestion) που μας δίνει και μας αναφέρει Αλλαγή Πεζών-Κεφαλαίων (Change Capitalization). Στο μέσο του παραθύρου εργασιών βλέπουμε που είναι το συγκεκριμένο λάθος, και ακριβώς την Πρόταση (Suggestion) που μας προτείνει για να διορθώσουμε το λάθος.

Editor Pane in Microsoft Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την υποκατηγορία Σαφήνεια & Συνοπτικότητα (Clarity and Conciseness), όπου το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane) μας μεταφέρει στο συγκεκριμένο λάθος. Ακριβώς από κάτω, έχουμε την Πρόταση (Suggestion), που αναφέρει Σκεφτείτε Την Χρήση Συνοπτικής Γλώσσας (Consider Using Concise Language) και ακριβώς από κάτω μας δίνει την Πρόταση (Suggestion) στο τι να αλλάξουμε το συγκεκριμένο λάθος.

Editor Pane in Microsoft Word

Στο κάτω μέρος του Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane), έχουμε την επιλογή να Αγνοήσουμε Μία Φορά (Ignore Once) το λάθος, απλώς επιλέγοντας την εντολή, ή την επιλογή Να Μην Γίνεται Έλεγχος Για Αυτό Το Ζήτημα (Don’t Check For This Issue), οπότε θα παραλειφθεί το λάθος σε όλο το Έγγραφο (Document). Στο κάτω μέρος έχουμε την εντολή Ρυθμίσεις (Settings), όπου και εάν την επιλέξουμε θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Γραμματικής (Grammar Settings) όπου και θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε ζητήματα που αφορούν τα Γραμματικά Λάθη (Grammar Mistakes)

Grammar Settings

Τόσο απλό. Τώρα έχουμε ένα Έγγραφο (Document) χωρίς κανέναν λάθος. Απλή διαδικασία, και πολύ εύκολο στη χρήση του Παραθύρου Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane). Προς το παρόν το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane) μας εξυπηρετεί πολύ πιο περισσότερο για την Αγγλική Γλώσσα που χρησιμοποιούμε, καθώς η Ελληνική χρειάζεται αρκετές ακόμα βελτιώσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Ελέγξουμε Το Έγγραφό Μας Για Γραμματικά, Ορθογραφικά & Άλλα Λάθη στο Word; (How To Check Your Document For Grammar, Spelling and Other Mistakes in our Word Document?)

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s