Πώς Να Εισάγουμε Κελιά, Γραμμές, Στήλες και Φύλλα Εργασίας Σε Ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel

Posted on

How To Insert Cells, Rows, Columns and Spreadsheets in an Excel Workbook

Όλοι μας σε κάποια στιγμή όταν δουλεύουμε σε ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (Workbook), θέλουμε να Εισάγουμε ένα Κελί (Cell), Κελιά (Cells), ή θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) Γραμμή (Row), Γραμμές (Rows), Στήλη (Column), Στήλες (Columns) ή ακόμα και ολόκληρο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Πώς γίνεται; Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και γρήγορη, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε εάν έχουμε ξεχάσει να εισάγουμε κάποια δεδομένα όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Εισαγωγή Κελιών, Γραμμών, Στηλών & Φύλλων Εργασίας Στο Excel

Για να Εισάγουμε Κελιά (Insert Cells) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή Κελιών (Cells) που θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Ο συνολικός αριθμός των Κελιών (Cells) που έχει επιλεχθεί, ο ίδιος αριθμός Κελιών (Cells) θα Εισαχθεί (Inserted) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας.

Cells Area on the Home Tab

Αφού επιλεγεί η περιοχή Κελιών (Cells) υπάρχουν δύο τρόποι για να Εισάγουμε Κελιά (Insert Cells). Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας πάνω από την επιλεγμένη περιοχή, και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή (Insert) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Insert Cells ShortCut Menu

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), όπου και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) και επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή (Insert). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Κελιών (Insert Cells).

Selected Cells

Όταν επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Κελιών (Insert Cells), νέες Γραμμές (Rows) θα εισαχθούν πάνω από την επιλεγμένη περιοχή και νέες Στήλες (Columns) θα εισαχθούν στα αριστερά της επιλεγμένης περιοχής. Όποιον τρόπο και εάν επιλέξουμε, το ίδιο παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί όπου και ονομάζεται Εισαγωγή (Insert), όπου και έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές να διαλέξουμε:

  • Μετακίνηση Κελιών Προς Τα Δεξιά (Shift Cells Right)
  • Μετακίνηση Κελιών Προς Τα Κάτω (Shift Cells Down)
  • Ολόκληρη Γραμμή (Entire Row)
  • Ολόκληρη Στήλη (Entire Column)

Insert Cells Dialog Box

Για να Εισάγουμε Γραμμές (Insert Rows) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε τον αριθμό των Γραμμών (Rows) που θέλουμε να Εισάγουμε (Insert). Όταν Εισάγουμε Γραμμές (Insert Rows), ο ίδιος επιλεγμένος αριθμός Γραμμών (Rows) θα εισαχθούν πάνω από την επιλεγμένη περιοχή. Ο πρώτος τρόπος για να Εισάγουμε Γραμμές (Insert Rows) είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω από τις επιλεγμένες Γραμμές (Rows) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή (Insert).

Insert Sheet Rows

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), όπου και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπου και επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Εισαγωγή (Insert). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Γραμμών Φύλλου (Insert Sheet Rows). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο ίδιος επιλεγμένος αριθμός Γραμμών (Rows), θα Εισαχθούν (Inserted) από πάνω από την επιλεγμένη περιοχή.

Insert Sheet Rows

Για να Εισάγουμε Στήλες (Insert Columns) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε τον αριθμό των Στηλών (Columns) που θέλουμε να Εισάγουμε (Insert). Όταν Εισάγουμε Στήλες (Insert Columns), ο ίδιος επιλεγμένος αριθμός Στηλών (Columns) θα εισαχθούν στα αριστερά της επιλεγμένης περιοχής. Ο πρώτος τρόπος για να Εισάγουμε Στήλες (Insert Columns) είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω από τις επιλεγμένες Στήλες (Columns) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή (Insert).

Insert Columns

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), όπου και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπου και επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Εισαγωγή (Insert). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Στηλών Φύλλου (Insert Columns Rows). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο ίδιος επιλεγμένος αριθμός Στηλών (Columns), θα Εισαχθούν (Inserted) στα αριστερά της επιλεγμένης περιοχής.

Insert Sheet Columns

Για να Εισάγουμε (Insert) ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), ο πρώτος τρόπος είναι, να ενεργοποιήσουμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που υπάρχει στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), και να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας. Όποτε Εισάγουμε (Insert) Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας, το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) θα εισαχθεί στα αριστερά του επιλεγμένου Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet). Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή (Insert) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Sheet

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), όπου και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπου και επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Εισαγωγή (Insert). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Φύλλου (Insert Sheet). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) θα Εισαχθεί (Inserted) στα αριστερά του επιλεγμένου Φύλλου (Spreadsheet).

Insert Sheet Columns

Οποιονδήποτε τρόπο και εάν επιλέξουμε, το ίδιο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όπου και ονομάζεται Εισαγωγή (Insert) όπως και εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου έχουμε τις εξής επιλογές να διαλέξουμε ώστε να Εισάγουμε (Insert) ένα Φύλλο Εργασίας (Sheet) στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας:

Φύλλο Εργασίας (Worksheet), Γράφημα (Chart), Μακροεντολή MS Excel 4.0 (MS Excel 4.0 Macro), Γενικό Φύλλου Μακροεντολών (International Macro Sheet), Παράθυρο Διαλόγου MS Excel 5.0 (MS Excel 5.0 Dialog) και άλλα πολλά. Επιλέγουμε το Φύλλο Εργασίας (Sheet) που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή (Insert).

Insert Spreadsheet Dialog Box

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Εισάγουμε Κελιά, Γραμμές, Στήλες και Φύλλα Εργασίας Σε Ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (How To Insert Cells, Rows, Columns and Spreadsheets in an Excel Workbook).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s