Ποιες Είναι Οι Νέες Δυνατότητες Σχολίων Διαθέσιμες Στις Εφαρμογές Του Microsoft Office;

Posted on

New Features Available in Comments For Microsoft Office Applications

Όταν εισάγουμε ένα Σχόλιο (Comment) σε ένα συγκεκριμένο μέρος ενός Εγγράφου (Document), Βιβλίου Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίασης (Presentation) καθιστά την ανταπόκρισή μας πιο ξεκάθαρη και στιγμιαία. Εάν κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει επίσης σε ένα Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (PowerPoint), απαντώντας σε ένα Σχόλιο (Comment) είναι να σαν κάνουμε ένα διάλογο, ακόμα και όταν δεν βρισκόμαστε την ίδια χρονική στιγμή στο Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Spreadsheet) ή Παρουσίαση (Presentation). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέες δυνατότητες του χαρακτηριστικού Σχολίων (Comments) διαθέσιμο στα προγράμματα του Microsoft Office, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Εισαγωγή Σχολίων Στις Εφαρμογές Του Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτό ένα Έγγραφο (Document) του Word, και έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert), και από τα δεξιά της κορδέλας στην περιοχή που ονομάζεται Σχόλια (Comments), επιλέγω την εντολή Σχόλια (Comments), όπου και θα μπορούμε Να Προσθέσουμε Μία Σημείωση Σχετικά Με Αυτό Το Τμήμα Του Εγγράφου (Add A Note About This Part Of The Document).

Comments Feature in Word

Αφού επιλεγεί η εντολή Σχόλια (Comment), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σχόλια (Comment) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο παράθυρο διαλόγου Σχόλια (Comments), μπορούμε να δούμε την εικόνα του Συντάκτη (Author) με τα Αρχικά (Initials) του, και την Ώρα (Time) που εισαγάγαμε το Σχόλιο (Comment). Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Σχόλια (Comments), μπορούμε είτε να Απαντήσουμε (Reply) ή να Επιλύσουμε (Resolve) το Σχόλιο (Comment) κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντολών.

Comments Feature in Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel και έχω δημιουργήσει ένα Νέο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert), και από τα δεξιά της κορδέλας στην περιοχή Σχόλια (Comments), έχω επιλέξει την εντολή Σχόλια (Comments), όπου και μπορούμε να Να Προσθέσουμε Μία Σημείωση Σχετικά Με Αυτό Το Τμήμα Του Εγγράφου (Add A Note About This Part Of The Document).

Comments Feature in Excel

Αφού επιλεγεί η εντολή Σχόλια (Comment), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σχόλια (Comment) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο παράθυρο διαλόγου Σχόλια (Comments), μπορούμε να δούμε την εικόνα του Συντάκτη (Author) με τα Αρχικά (Initials) του, και την Ώρα (Time) που εισαγάγαμε το Σχόλιο (Comment). Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Σχόλια (Comments), μπορούμε είτε να Απαντήσουμε (Reply) ή να Επιλύσουμε (Resolve) το Σχόλιο (Comment) κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντολών. Όταν εισάγουμε ένα Σχόλιο (Comment) στο Excel, η τοποθεσία Κελιού (Cell) που εισαγάγαμε το Σχόλιο (Cell) εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Σχόλια (Comments) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Comments Feature in Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint και έχω δημιουργήσει μία Νέα Παρουσίαση (Presentation ), έχω επιλέξει το tab Εισαγωγή (Insert), και από τα δεξιά της κορδέλας στην περιοχή Σχόλια (Comments), έχω επιλέξει την εντολή Σχόλια (Comments), όπου και μπορούμε να Να Προσθέσουμε Μία Σημείωση Σχετικά Με Αυτό Το Τμήμα Του Εγγράφου (Add A Note About This Part Of The Document).

Comments Feature in PowerPoint

Αφού επιλεγεί η εντολή Σχόλια (Comment), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Σχόλια (Comment) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο παράθυρο εργασιών Σχόλια (Comments), μπορούμε να δούμε την εικόνα του Συντάκτη (Author) με τα Αρχικά (Initials) του, και την Ώρα (Time) που εισαγάγαμε το Σχόλιο (Comment). Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Σχόλια (Comments), μπορούμε να καταχωρίσουμε το κείμενο που θέλουμε, είτε να Απαντήσουμε (Reply) ή Επιλύσουμε (Resolve) το Σχόλιο (Comment) κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντολών.

Comments Feature in PowerPoint

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Νέες Δυνατότητες Σχολίων Διαθέσιμες Στις Εφαρμογές Του Microsoft Office (New Features Available in Comments For Microsoft Office Applications).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s