Πώς Να Ενεργοποιήσουμε ή να Απενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office;

Posted on

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Πριν κάνουμε κοινή χρήση μιας Παρουσίασης (Presentation), ενός Εγγράφου (Document), ενός Βιβλίου Εργασίας (Spreadsheet) ή ακόμα και Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message), θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το Περιεχόμενο (Content) είναι εύκολο και κατανοητό για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και επεξεργασίας. Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) στο Microsoft Office. Βρίσκει τα περισσότερα Ζητήματα Προσβασιμότητας (Accessibility Issues) και εξηγεί γιατί κάθε ζήτημα μπορεί να είναι ένα πιθανό πρόβλημα για κάποιον με δυσκολίες. Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς λειτουργεί και πώς ενεργοποιείται.

Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) επίσης προτείνει πώς μπορούμε να λύσουμε το κάθε ζήτημα που κάνει την εμφάνισή του. Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker), ανάλογα με το πόσο σημαντικό ένα ζήτημα μπορεί να είναι, το καθορίζει το ζήτημα είτε ως Λάθος (Error), Προειδοποίηση (Warning), Συμβουλή (Tip).

  • Λάθος (Error): Περιεχόμενο που το κάνει σχεδόν αδύνατο να αναγνωστεί και να κατανοηθεί από άτομα με δυσκολίες.
  • Προειδοποίηση (Warning): Περιεχόμενο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο για άτομα με δυσκολίες να κατανοηθούν.
  • Συμβουλή (Tip): Περιεχόμενο για άτομα με δυσκολίες που θα κατανοηθούν με, αλλά θα ήταν προτιμότερο για αυτούς να παρουσιάζονταν με κάποιον άλλο τρόπο.
  • Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services): Περιεχόμενο που γίνεται αυτόματα προσβάσιμο και που πρέπει να αναθεωρηθεί για την ακρίβειά του και για το περιεχόμενό του.

Ενεργοποίηση ΑπενεργοποίησηΈλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office

Με λίγα λόγια: Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας Μας Επιτρέπει Να Διασφαλίσουμε Ότι Τα Αρχεία Μας Ακολουθούν Τις Βέλτιστες Πρακτικές Προσβασιμότητας, Και Θα Μας Βοηθήσει Να Επιδιορθώσουμε Γρήγορα Τα Ζητήματα Με Εύκολες Οδηγίες Ή Προτάσεις (The Accessibility Checker Helps Us Find And Fix Content in our Document That May Make It Harder For People With Disabilities To Consume Our Content. The Check Accessibility Feature Reminds us About Accessibility Issues While We Work By Showing Us A Reminder In The Status Bar).

Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε την προειδοποίηση που βρίσκεται στη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) στο PowerPoint, που μας ενημερώνει να Εξετάσουμε (Investigate) το Ζήτημα (Issue).

Accessibility Investigate

Για να εξετάσουμε το Έγγραφό (Document), το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), Παρουσίαση (Presentation) ή Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message) μη αυτόματα για Θέματα Προσβασιμότητας (Accessibility Issues) θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από τα αριστερά της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Προσβασιμότητα (Accessibility) και να επιλέξουμε την εντολή που ονομάζεται Έλεγχος Προσβασιμότητας (Check Accessibility) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αμέσως εμφανίζεται το Παράθυρο Εργασιών Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker Task Pane) στα δεξιά της οθόνης μας. Σε αυτό το Παράθυρο Εργασιών (Task Pane) Μπορούμε Να Κάνουμε Τα Έγγραφά Μας Πιο Προσβάσιμα. Μπορούμε Να Βελτιώσουμε την Ανάλυση Με Ενέργειες Μόνο Με Ένα Κλικ, Για να Διευκολύνουμε την Αξιοπιστία Για Ζητήματα Προσβασιμότητας (Make Our Documents More Accessible. We Can Improve Analysis With One Click Actions To Make It Easier To Reliability For Accessibility Issues)

Accessibility Checker Task Pane

Στην επόμενη εικόνα, έχουμε μία κοντινότερη εικόνα από το Παράθυρο Εργασιών Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker Task Pane). Στο μέσο του Παραθύρου Εργασιών (Task Pane), έχουμε και τα Αποτελέσματα του Ελέγχου (Inspection Results). Για την τρέχουσα Παρουσίαση (Presentation) έχουμε την Προειδοποίηση (Warning) να Αναθεωρήσουμε Τη Σειρά Ανάγνωσης Των Διαφανειών Μας (Check The Reading Order of our Slides). Στο κάτω μέρος της Περιοχής Προειδοποίησης (Warning Area), μπορούμε να επιλέξουμε εάν θέλουμε Να Εκτελείται Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας Ενώ Εργαζόμαστε (Keep Accessibility Checker Running While We Work) απλώς ενεργοποιώντας το κουμπί ελέγχου.

Review Tab - Check Accessibility

Για να ορίσουμε εμείς να Λειτουργεί Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας Καθώς Δουλεύουμε (Accessibility Checker To Be Running While We Work) στις Εφαρμογές (Applications) του Microsoft Office θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Αφού ξεκινήσουμε το PowerPoint, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά να επιλέξουμε από το κάτω μέρος την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα δεξιά. Έπειτα από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του PowerPoint (PowerPoint Options), θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Διευκόλυνση Πρόσβασης (Ease Of Access), όπου και μπορούμε να κάνουμε το PowerPoint Πιο Προσβάσιμο (Make PowerPoint More Accessible). Ακριβώς από κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Δυνατότητα Πρόσβασης Στο Έγγραφό Μας Από Άλλους (Make Your Document More Accessible To Others), ενεργοποιούμε την εντολή Να Εκτελείται Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας Ενώ Εργάζομαι (Keep Accessibility Checker Running By Default).

PowerPoint Options - Ease Of Access

Αφού ξεκινήσουμε το Word, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά να επιλέξουμε από το κάτω μέρος την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα δεξιά. Έπειτα από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options), θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Διευκόλυνση Πρόσβασης (Ease Of Access), όπου και μπορούμε να κάνουμε το Word Πιο Προσβάσιμο (Make Word More Accessible). Ακριβώς από κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Δυνατότητα Πρόσβασης Στο Έγγραφό Μας Από Άλλους (Make Your Document More Accessible To Others), ενεργοποιούμε την εντολή Να Εκτελείται Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας Ενώ Εργάζομαι (Keep Accessibility Checker Running By Default).

Word Optons - Ease Of Access

Αφού ξεκινήσουμε το Excel, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά να επιλέξουμε από το κάτω μέρος την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα δεξιά. Έπειτα από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Διευκόλυνση Πρόσβασης (Ease Of Access), όπου και μπορούμε να κάνουμε το Excel Πιο Προσβάσιμο (Make Excel More Accessible). Ακριβώς από κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Δυνατότητα Πρόσβασης Στο Έγγραφό Μας Από Άλλους (Make Your Document More Accessible To Others), ενεργοποιούμε την εντολή Να Εκτελείται Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας Ενώ Εργάζομαι (Keep Accessibility Checker Running By Default).

Excel Options -Ease of Access

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το Microsoft Outlook. Με τον Έλεγχο Προσβασιμότητας (Accessibility Checker), είναι πολύ εύκολο να διορθώσουμε Λάθη (Errors) και Προειδοποιήσεις (Warnings), απλώς με την επιλογή ενός ζητήματος για να εμφανιστεί η Λίστα με τις Προτεινόμενες Ενέργειες (Recommendation Actions). Με απλώς ένα κλικ, μπορούμε να διορθώσουμε ένα ζήτημα απλώς επιλέγοντας μία ενέργεια, ή να επιλέξουμε το βέλος στα αριστερά της ενέργειας για περισσότερες επιλογές. Με τον Έλεγχο Προσβασιμότητας (Accessibility Checker), λύνουμε και βοηθάμε αρκετά κόσμο με δυσκολίες ανάγνωση, κατανόησης και επεξεργασίας.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήστε και το video που περιγράφει Πώς Να Ενεργοποιήσουμε ή να Απενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office; (How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s