Πώς Να Αλλάξετε το Μέγεθος και τον Προσανατολισμό Μίας Διαφάνειας του PowerPoint;

Posted on

How To Change The Size and the Orientation of a PowerPoint Slide;

Οι Διαφάνειες (Slides) στο PowerPoint ο Προσανατολισμός (Orientation) του είναι εξορισμού Οριζόντια (Horizontal), αλλά έχουμε την δυνατότητα να την αλλάξουμε σε Κατακόρυφη (Landscape). Στο PowerPoint δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το Μέγεθος (Size) μίας μεμονωμένης Διαφάνειας (Slides) αλλά όλες. Όλα τα Μεγέθη (Sizes) των Διαφανειών (Slides) σε μία Παρουσίαση (Presentations) είναι ακριβώς το ίδιο Μέγεθος (Size). Για να αλλάξουμε το Μέγεθος (Size) και τον Προσανατολισμό (Orientation) ή ακόμα να δημιουργήσουμε ένα Προσαρμοσμένο Μέγεθος Διαφάνειας (Custom Size Slide), απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αλλάξτε Προσανατολισμό Διαφάνειας Στο PowerPoint

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Σχεδίαση (Design) και από τα δεξιά της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Customize) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Design Tab - Customize Area

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Προσαρμογή (Customize) του tab Σχεδίαση (Design), επιλέγουμε την εντολή Μέγεθος Διαφάνειας (Slide Size), όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να αλλάξουμε το Μέγεθος (Size) της Διαφάνειας (Slide) σε μία από τα δύο προκαθορισμένα Μεγέθη (Size) και που είναι τα εξής:

  • Τυπικό (Standard) (4:3)
  • Ευρεία Οθόνη (Widescreen) (16:9)

Για να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που θέλουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Προσαρμογή Μεγέθους Διαφάνειας (Custom Slide Size), που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Slide Side- Custom Slide Size

Αφού επιλεγεί η εντολή Προσαρμογή Μεγέθους Διαφάνειας (Custom Slide Size), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μέγεθος Διαφάνειας (Slide Size) όπου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

Slide Size Dialog Box

Διαφάνειες Προσαρμοσμένες Για (Slides Sized For): Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εντολής, θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποια προκαθορισμένα μεγέθη όπως, Προβολή Στην Οθόνη (On-Screen Show) (4:3), Letter (8,5×11 in), Ledger (11 x17 in) κτλ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουμε ένα από τα Προκαθορισμένα Μεγέθη (Default Sizes) και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Slides Sized For:

Εάν θελήσουμε να δημιουργήσουμε ένα Προσαρμοσμένο Μέγεθος (Custom Size), μπορούμε να αλλάξουμε το Πλάτος (Width) και το Ύψος (Height) της Διαφάνειας (Slide) και μπορούμε να καθορίσουμε από πού να ξεκινάει η Αρίθμηση Διαφανειών (Number Slides From) χρησιμοποιώντας την ομώνυμη εντολή.

Slides Sizes For, Width, Height, Number Slides From

Στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου Μέγεθος Διαφάνειας (Slide Size) μπορούμε να αλλάξουμε τον Προσανατολισμό (Orientation) είτε από τις Διαφάνειες (Slides) είτε από τις Σημειώσεις και Διάρθρωση (Notes, Handouts & Outline) είτε σε Κατακόρυφο (Portrait) είτε σε Οριζόντιο (Landscape). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά των εντολών και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Orientation

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Αλλάξετε το Μέγεθος και τον Προσανατολισμό Μίας Διαφάνειας του PowerPoint; (How To Change The Size and the Orientation of a PowerPoint Slide?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στου YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s