Πώς Να Αλλάξουμε Τις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης στο Word;

Posted on

How To Change Microsoft Word’s AutoCorrect Options?

Στο Word, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποία στοχεύει στην επιδιόρθωση συχνών κοινών λαθών που κάνουμε κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου του Εγγράφου (Document) μας. Λάθη όπως να μην κάνουμε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των Ονομάτων (Names) ή να ξεχνάμε να κάνουμε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μίας πρότασης. Μερικές φορές αυτές οι αυτόματες διορθώσεις είναι ενοχλητικές και κουραστικές και δεν τις χρειαζόμαστε. Πως μπορούμε να το επιτύχουμε; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αλλάξουμε Τις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης στο Word

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File tab

Αφού βρεθούμε σε Προβολή (View) Backstage), από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Options Category

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word, όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing), Αφού επιλεγεί η κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing), σε αυτήν την περιοχή θα μπορούμε Να Αλλάξουμε Τον Τρόπο Διόρθωσης και Μορφοποίησης του Κειμένου από το Word (Change How Word Corrects And Formats Our Text). Έπειτα εντοπίζουμε την περιοχή στο πάνω μέρος που αναγράφει Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect Options) και επιλέγουμε το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect Options) που βρίσκεται στα δεξιά όπου και θα μπορέσουμε Να Αλλάξουμε Τον Τρόπο Διόρθωσης και Μορφοποίησης του Κειμένου από το Word (Change How Word Corrects And Formats Our Text).

AutoCorrect Options

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect) με ενεργοποιημένη την καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση (AutoCorrect) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Χρειάζεται μόνο να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στα αριστερά των εντολών και να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

  • Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων (Correct Two INitial Capitals): Με την ενεργοποίησή της εντολής, θα αλλαχτεί το δεύτερο γράμμα σε πεζό από δύο συνεχόμενα κεφαλαία γράμματα.
  • Το Πρώτο Γράμμα Κάθε Πρότασης Κεφαλαίο (Capitalize First Letter of Sentences): Με την ενεργοποίηση της εντολής, θα γίνει κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της λέξης κάθε πρότασης.
  • Το Πρώτο Γράμμα Κάθε Κελιού Πίνακα Κεφαλαίο (Capitalize First Letter of Table Cells): Με την ενεργοποίηση της εντολής, θα γίνει κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μίας λέξης σε κάθε κελιού του πίνακα.
  • Το Αρχικό Γράμμα Των Ημερών Κεφαλαίο (Capitalize Names of Days): Με την ενεργοποίηση της εντολής, θα γίνει κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των ονομάτων από τις Ημέρες (Days) της Εβδομάδας (Week).
  • Διόρθωση Τυχαίας Χρήσης Του Πλήκτρου cAPS LOCK (Correct Accidental Usage of cAPS LOCK key): Με την ενεργοποίηση της εντολής, θα διορθώσει κάθε φορά που κατά λάθος χρησιμοποιούμε το πλήκτρο cAPS LOCK, όπου δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε.
  • Διόρθωση Ρυθμίσεων Πληκτρολογίου (Correct Keyboard Setting):
  • Αντικατάσταση Κειμένου Κατά Την Πληκτρολόγηση (Replace Text As You Type): Με την ενεργοποίηση της εντολής, υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις, ή χαρακτήρες που όταν τα πληκτρολογούμε στο Έγγραφο (Document), αλλάζουν αυτόματα σε μία άλλη λέξη μέσα στο έγγραφό μας. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσω στο Έγγραφο (Document) τα αρχικά PP, αυτά θα αλλάξουν αυτόματα στο κείμενο Philippos Panagiotidis. Έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε εμείς οι ίδιο την Αντικατάσταση Κειμένου (Words Replacement), ανάρτηση η οποία θα περιεγραφεί σε μία μελλοντική ανάρτηση.

AutoCorrect Options

Δεν χρειάζεται λοιπόν, να ανησυχούμε για τις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect Options). Μία απλή διαδικασία όπου και μπορούμε να αλλάξουμε τις προεπιλογές και να τις προσαρμόσουμε με τον τρόπο που θέλουμε.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Αλλάξουμε Τις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης στο Word; (How To Change Microsoft Word’s AutoCorrect Options?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s