Πώς Να Κάνουμε Χρήση του Πλήκτρου Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl+V Για Επικόλληση Κειμένου Στο Word;

Posted on

How To Use the Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word?

Πόσες φορές θελήσατε να κάνετε Επικόλληση (Paste) κειμένου στο Microsoft Word, και βρήκατε τον εαυτό σας να ψάχνει για την εντολή Επικόλληση (Paste) ή προσπαθούσατε να θυμηθείτε τον συνδυασμό Πλήκτρων Ctrl+V. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον, γιατί μπορούμε με το πάτημα του πλήκτρου Insert να επικολλήσουμε ότι έχουμε αντιγράψει στο σημείο που βρίσκεται ο εισαγωγέας μας στο Έγγραφο (Document). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl V Για Επικόλληση

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File tab

Αφού βρεθούμε σε Προβολή (View) Backstage , από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options).

Options Category

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπου και από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) όπως εμφανίζεται παρακάτω. Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε Επιλογές Για Προχωρημένους Για Εργασία Με Το Word (Advanced Options For Working With Word).

Word Options - Advanced

Έπειτα από την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), εντοπίζουμε την περιοχή στο μέσο του παραθύρου που αναγράφει Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση (Cut, Copy and Paste). Αφού εντοπιστεί η περιοχή το μόνο που απομένει είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής Χρήση Του Πλήκτρου Insert Για Επικόλληση (Use The Insert Key For Paste). Αφού ενεργοποιηθεί η εντολή, πατάμε στο πλήκτρο Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές του Word (Word Options) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Word Options - Advanced - Cut, Copy, and Paste

Χρήσιμη συμβουλή, για όσους χρησιμοποιούν τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V για επικόλληση κειμένου. Συμβουλή με την οποία κερδίζουμε αρκετό χρόνο και κόπο.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Κάνουμε Χρήση του Πλήκτρου Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl+V όταν Κάνουμε Επικόλληση Κειμένου Στο Word (How To Use the Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s