Πώς Να Επεξεργαστούμε Τις Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα;

Posted on

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel?

Φανταστείτε να έχουμε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable) και το έχουμε διαμορφώσει όπως ακριβώς το θέλουμε και έχουμε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο πάνω του. Τι γίνεται με αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει; Πρέπει να επαναλάβουμε τις ίδιες επεξεργασίες ξανά και ξανά για μελλοντικούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) που θέλουμε να δημιουργήσουμε; Λοιπόν, είναι δυνατό να εισάγουμε και να μεταφέρουμε αυτές τις ρυθμίσεις σε άλλους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) παρά να τα επεξεργαζόμαστε ένα, ένα ξεχωριστά. Εάν αλλάξουμε τις Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις (Default Settings) ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable), όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και σε νέους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) μελλοντικών Βιβλίων Εργασίας (Workbooks). Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PivotTables) που ήδη έχουν δημιουργηθεί δεν θα επηρεαστούν καθόλου από τις αλλαγές που θα κάνουμε στην Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout). Εάν θέλετε να μάθετε πώς να διαμορφώσετε και να τροποποιήσετε την Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout) των Συγκεντρωτικών Πινάκων (PivotTables) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage.

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Αφού περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Αφού επιλέξουμε την εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές (Options) του Excel όπως εμφανίζεται κα παρακάτω, όπου και από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Δεδομένα (Data). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Δεδομένα (Data), εντοπίζουμε την περιοχή στο μέσο του παραθύρου που ονομάζεται Επιλογές Δεδομένων (Data Options). Έπειτα από τα αριστερά που αναγράφει Πραγματοποίηση Αλλαγών Στην Προεπιλεγμένη Διάταξη Των Συγκεντρωτικών Πινάκων (Make Changes To The Default Layout Of PivotTables), επιλέγουμε την εντολή Επεξεργασία Προεπιλεγμένης Διάταξης (Edit Default Layout) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία Προεπιλεγμένης Διάταξης (Edit Default Layout), όπου και έχουμε τις εξής επιλογές να επιλέξουμε για να τροποποιήσουμε την Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout) των Συγκεντρωτικών Πινάκων (Pivot Tables):

  • Εισαγωγή Διάταξης (Layout Import): Θα πρέπει να επιλέξουμε ένα Κελί (Cell) από ένα υπάρχον Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable) και έπειτα να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή (Import) που βρίσκεται στα δεξιά. Οι ρυθμίσεις του Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable) θα εισαχθούν αυτόματα, όπου και θα χρησιμοποιούνται από εδώ και στο εξής. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, είτε να κάνουμε επαναφορά, ακόμα και να εισάγουμε νέες ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε.
  • Μερικά Αθροίσματα (Subtotals): Μπορούμε να εμφανίσουμε τα Μερικά Αθροίσματα (Subtotals) είτε στο πάνω ή κάτω μέρος του κάθε Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable), ή μπορούμε και να μην τα εμφανίζουμε καθόλου.
  • Γενικά Αθροίσματα (Grand Totals): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα Γενικά Αθροίσματα (Grand Totals) και για τις Γραμμές (Rows) και για τις Στήλες (Columns).
  • Διάταξη Αναφοράς (Report Layout): Αφού επιλεγεί η εντολή, από το πτυσσόμενο μενού μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζεται είτε σε Συμπυκνωμένη Μορφή (Compact), σε Μορφή Διάρθρωσης (Outline) είτε σε Μορφή Πίνακα (Tabular Report Layout).
  • Κενές Γραμμές (Blank Rows): Εάν ενεργοποιήσουμε την εντολή, αυτόματα ο Συγκεντρωτικός Πίνακας (PivotTable) θα εισάγει μία Κενή Γραμμή (Blank Row) πάνω από κάθε αντικείμενο.

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable Options): Με την επιλογή του κουμπιού Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το παράθυρο διαλόγου χωρίζεται στις εξής καρτέλες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και είναι οι εξής: Διάταξη και Μορφή (Layout & Format), Αθροίσματα και Φίλτρα (Totals & Filters), Εμφάνιση (Display), Εκτύπωση (Printing), Δεδομένα (Data).

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία Προεπιλεγμένης Διάταξης (Edit Default Layout), βρίσκεται η εντολή Επαναφορά Στην Προεπιλογή Του Excel (Reset To Excel Defaults). Με την χρήση αυτής της εντολής, θα γίνει επαναφορά των Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων του Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable) του Excel.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Επεξεργαστούμε Τις Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα (How To Change The Default Layout of PivotTables in Excel).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s