Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel;

Posted on

How To Insert A Sheet Background in An Excel Workbook?

Στο Microsoft Excel, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μία Εικόνα (Picture) ως Φόντο (Background) σε Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet). To Φόντο (Background) θα χρησιμοποιηθεί μόνο για λόγους οπτικούς και δεν εκτυπώνεται. Επειδή ένα Φόντο (Background) δεν εκτυπώνεται, για αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Υδατογράφημα (Watermark). Σε επόμενη ανάρτησή μου, θα αναφερθώ στο πώς μπορούμε να Εισάγουμε ένα Υδατογράφημα (Watermark) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel; (How To Insert A Sheet Background in An Excel Workbook?).

Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel

Θα πρέπει να επιλέξουμε τo tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας στη μέση να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Layout). Αφού την εντοπίσουμε, επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Φόντο (Background) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Insert A Background in Excel

Αφού επιλέξουμε την εντολή Φόντο (Background), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Έχουμε τις επιλογές να εισάγουμε Εικόνες (Pictures) Από Αρχείο (From File), Αναζήτηση Εικόνων Bing(Bing Image Search)και OneDrive.

How To Insert A Background in Excel

Επιλέγουμε από πού θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) την Εικόνα (Picture) από μία πηγή που αναφέραμε πιο πάνω και αυτό είναι. Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, την Εικόνα (Picture) που έχουμε εισάγει, έχει καθοριστεί ως Φόντο (Background) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας. Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, το Φόντο (Worksheet) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) δεν εκτυπώνεται, αλλά εμφανίζεται μόνο για σκοπούς προβολής.

How To Insert A Background in Excel

Εάν θέλουμε να καταργήσουμε ένα Φόντο (Background), θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout), εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), και παρατηρούμε ότι η εντολή Φόντο (Background) έχει αλλάξει σε Διαγραφή Φόντου (Delete Background).

How To Insert A Background in Excel

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Ορίσουμε Φόντο Σε Φύλλο Εργασίας του Excel; (How To Insert A Sheet Background in An Excel Workbook?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s