Πώς Να Ορίσουμε Υδατογράφημα Σε Φύλλο Εργασίας του Excel;

Posted on

How To Insert A Watermark in an Excel Spreadsheet?

Το Υδατογράφημα (Watermark) είναι εικόνα ή κείμενο που εμφανίζεται στο πίσω μέρος του κυρίως Εγγράφου (Document) ή Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet). Για παράδειγμα, το Υδατογράφημα (Watermark) συνήθως παρουσιάζει την κατάσταση του Εγγράφου (Document) ή Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet), όπως Εμπιστευτικό (Confidential), Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright) και άλλα πολλά. Το Υδατογράφημα (Watermark) μπορεί να είναι είτε κείμενο είτε εικόνα, όπως ένα λογότυπο ή άλλη εικόνα. Η διαδικασία ορισμού ενός Υδατογράφηματος (Watermark) σε ένα Έγγραφο (Document) έχει περιγραφεί σε προηγούμενή ανάρτησή μου. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα Υδατογράφημα (Watermark) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel.

Πώς Να Ορίσουμε Υδατογράφημα Σε Φύλλο Εργασίας του Excel

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές Φύλλου (Sheet Options), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην κάτω δεξιά γωνία της περιοχής Επιλογές Φύλλου (Sheet Options), επιλέγουμε το βέλος που εμφανίζεται εκεί και ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας Φύλλου (Sheet Page Setup), όπου και ενημερωνόμαστε ότι μπορούμε Να Δούμε Το Πλήρες Σύνολο Επιλογών Εκτύπωσης Για Το Φύλλο Εργασίας Μας (Check Out The Full Set Of Printing Options For Our Spreadsheet).

How To Insert A Watermark on a Spreadsheet in Excel

Αφού επιλέξουμε την εντολή Διαμόρφωση Σελίδας Φύλλου (Sheet Page Setup), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την καρτέλα Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer). Στο μέσο του tab Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) βρίσκεται το κουμπί Προσαρμογή Κεφαλίδας (Custom Header) και Προσαρμογή Υποσέλιδου (Custom Footer).

  • Κεφαλίδα (Header) είναι η περιοχή του Εγγράφου (Document) ή Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) που εμφανίζεται στο πάνω περιθώριο.
  • Υποσέλιδο (Footer) είναι η περιοχή του Εγγράφου (Document) ή Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) που εμφανίζεται στο κάτω περιθώριο.

Οι Κεφαλίδες (Headers) και Υποσέλιδα (Footers), συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως Αριθμός Σελίδας (Page Number), Ημερομηνία (Date) και Όνομα Εγγράφου (Document Name). Για αυτήν την ανάρτηση, θα περιέχει Υδατογράφημα (Watermark). Ανάλογα με το που θέλουμε το Υδατογράφημα (Watermark) να εισαχθεί, επιλέγουμε Κεφαλίδα (Header) ή Υποσέλιδο (Footer).

How To Insert A Watermark on a Spreadsheet in Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την περιοχή Κεφαλίδα (Header) για να εισαχθεί το Υδατογράφημα (Watermark). Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε είτε το Αριστερό Τμήμα (Left Section), Κεντρικό Τμήμα (Center Section), ή το Αριστερό Τμήμα (Right Section) για το Υδατογράφημά (Watermark) μας. Έπειτα επιλέγουμε το προτελευταίο εικονίδιο που ονομάζεται Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture).

How To Insert A Watermark on a Spreadsheet in Excel

Αφού επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Έχουμε τις επιλογές να εισάγουμε Εικόνες (Pictures) Από Αρχείο (From File), Αναζήτηση Εικόνων Bing(Bing Image Search) και OneDrive.

How To Insert A Watermark on a Spreadsheet in Excel

Αφού επιλέξουμε την Εικόνα (Picture) που θέλουμε, επιστρέφουμε στο παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα (Header) και πάλι. Παρατηρούμε έπειτα στο Κεντρικό Τμήμα (Center Section) το ακόλουθο κείμενο &[Εικόνα].

How To Insert A Watermark on a Spreadsheet in Excel

Εάν θέλουμε να Μορφοποιήσουμε (Format) την εικόνα που μόλις εισαγάγαμε στην Κεφαλίδα (Header) ως Υδατογράφημα (Watermark), μπορούμε να επιλέξουμε το τελευταίο εικονίδιο που βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα (Header) και που ονομάζεται Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

07

Αφού επιλεγεί η εντολή Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture), όπου και κάνουμε όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες ενέργειες που θέλουμε. Πατάμε στο κουμπί Οκ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα διαλόγου για να επιστρέψουμε στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας.

Για να μπορέσουμε να δούμε το Υδατογράφημα (Watermark), θα πρέπει να κάνουμε Προεπισκόπηση Εκτύπωσης (Print Preview) του Φύλλου Εργασίας (Worksheet) μας. Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Εκτύπωση (Print) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Στα δεξιά της οθόνης, θα δούμε την Προεπισκόπηση (Preview) του Φύλλου Εργασίας (Worksheet) όπου και θα εμφανιστεί το Υδατογράφημα (Watermark) στην Κεφαλίδα (Header).

How To Insert A Watermark on a Spreadsheet in Excel

Να έχετε υπόψιν τα εξής:

Όταν κάνουμε αλλαγές στην Εικόνα (Picture), αυτές εφαρμόζονται αμέσως και δεν μπορούν να αναιρεθούν.

  • Πριν Εκτυπώσουμε (Print) το Φύλλο Εργασίας (Worksheet), θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα Περιθώρια (Margins) της Κεφαλίδας (Header) και του Υποσέλιδου (Footer) έχει αρκετό χρόνο για την Εικόνα (Picture) για να εμφανίζεται σωστά.
  • Για να Διαγράψουμε (Delete) την Εικόνα (Picture) στην περιοχή της Κεφαλίδας (Header), θα πρέπει να επιλέξουμε το κείμενο &[Εικόνα] (&[Picture]), και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Delete του πληκτρολογίου.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Ορίσουμε Υδατογράφημα Σε Φύλλο Εργασίας του Excel; (How To Insert A Watermark in an Excel Spreadsheet?)

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s