Πώς Να Εισάγετε την Ημερομηνία & Ώρα Γρήγορα σε Παρουσίαση του PowerPoint;

Posted on

How To Quickly Add Date and Time In PowerPoint Presentation?

Η διαδικασία εισαγωγής της Ημερομηνίας (Date) και Ώρας (Time) σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint είναι απλή και γρήγορη. Όταν εισάγουμε την Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time), αυτές θα εφαρμοστούν σε όλες τις Διαφάνειες (Slides), ακόμα και στις Διαφάνειες (Slides) η οποίες είναι Κρυφές (Hidden). H Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time) είναι στοιχεία Υποσέλιδων (Footers). Εννοώντας ότι θα εμφανιστούν σε όλες τις Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασής (Presentation) στην περιοχή του Υποσέλιδου (Footer) εφόσον επιλέξουμε το κουμπί Εφαρμογή Σε Όλες (Apply To All). Για να δείτε Πώς Να Εισάγετε Ημερομηνία & Ώρα Γρήγορα σε Διαφάνεια του PowerPoint; (How To Quickly Add Date and Time In PowerPoint Presentation?) απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Εισάγετε Ημερομηνία & Ώρα σε Διαφάνεια του PowerPoint

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας στα δεξιά που ονομάζεται Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού την εντοπίσουμε, πλοηγούμαστε με το ποντίκι μας από το εικονίδιο που ονομάζεται Ημερομηνία & Ώρα (Date & Time) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ πληροφορούμαστε ότι μπορούμε να Προσθέσουμε Γρήγορα Την Τρέχουσα Ημερομηνία ή Ώρα (Quickly Add The Current Data or Time).

How To Quickly Add Date and Time In PowerPoint

Αφού επιλεγεί η εντολή Ημερομηνία & Ώρα (Date & Time), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα & Υποσέλιδο (Header & Footer) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχουμε τις εξής επιλογές:

  • Ημερομηνία και Ώρα (Date And Time): Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουτί ελέγχου στα αριστερά, για να ενεργοποιηθούν και οι άλλες επιλογές.
  • Αυτόματη Ενημέρωση (Update Automatically): Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε την Μορφή (Format) που θέλουμε η Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time) που θέλουμε να εμφανίζεται στην Παρουσίαση (Presentation). Η Αυτόματη Ενημέρωση (Update Automatically), σημαίνει ότι κάθε φορά που θα ανοίγουμε την Παρουσίασή (Presentation) η Ημερομηνία (Date) και η Ώρα (Time) θα ενημερώνεται αυτόματα.
  • Γλώσσα (Language): Από το πτυσσόμενο μενού, εμφανίζονται οι Γλώσσες (Languages) που έχουμε εγκαταστημένες και ανάλογα με το τι Γλώσσα (Language) θέλουμε να εμφανίζεται η Ημερομηνία (Date) and Ώρα (Time) επιλέγουμε και τη Γλώσσα (Language).
  • Σταθερή (Fixed): Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής, εμφανίζεται το πλαίσιο κειμένου, όπου και μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το πώς θέλουμε να εμφανίζεται η Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time).

Αφού επιλέξουμε την Μορφή (Format) της Ημερομηνίας (Date) και Ώρας (Time) που θέλουμε να εμφανίζεται, στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ημερομηνία & Ώρα (Date & Time), είτε επιλέγουμε Εφαρμογή (Apply) για να εισαχθεί η Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time) στην τρέχουσα Διαφάνεια (Slide) ή Εφαρμογή Σε Όλες (Apply All) για να εισαχθεί η Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time) σε όλες τις Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation).

How To Quickly Add Date and Time In PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την Αυτόματη Ενημέρωση (Update Automatically), και έπειτα έχω επιλέξει το πτυσσόμενο μενού για να δούμε όλες τις διαφορετικές Μορφές (Formats) που έχουμε να επιλέξουμε για την Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time) για την Παρουσίασή (Presentation) μας.

How To Quickly Add Date and Time In PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε την Ημερομηνία (Date) που έχουμε εισάγει στην Διαφάνεια (Slide). Η Ημερομηνία (Date) εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της Διαφάνειας (Slide) και η οποία συγκρατείται από ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο και μπορούμε να μετακινούμε μέσα στη Διαφάνειά (Slide) μας.

How To Quickly Add Date and Time In PowerPoint

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Εισάγουμε Γρήγορα Την Ημερομηνία & Ώρα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint; (How To Quickly Add Date and Time in a PowerPoint Presentation?).

Μην Ξεχάστε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s