Πώς Να Εισάγεται Σύμβολα Σε Διαφάνειες του PowerPoint;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Quickly Add Symbols in PowerPoint?

Μπορούμε πολύ εύκολα να εισάγουμε ένα ειδικό χαρακτήρα, ένα κλάσμα, ένα σύμβολο νομίσματος ή οποιοδήποτε άλλο Σύμβολο (Σύμβολο) που δεν βρίσκεται στο πληκτρολόγιό μας σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, σε ένα Έγγραφο (Document) του Word ή σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Εκατοντάδες Σύμβολα (Symbols) δεν είναι διαθέσιμα στο πληκτρολόγιό μας. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι το Σύμβολο (Symbol) που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από τον Τύπο της Γραμματοσειράς (Font) που χρησιμοποιούμε. Για να μάθετε πώς να Εισάγουμε Σύμβολα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint (How To Add Symbols in a PowerPoint Presentation?).

Πώς Να Εισάγεται Σύμβολα Σε Διαφάνειες του PowerPoint

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα από το δεξιό μέρος της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Σύμβολά (Symbols), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού εντοπίσουμε την περιοχή, επιλέγουμε την εντολή όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού και επιλέγουμε την εντολή Σύμβολα (Symbol). Εδώ πληροφορούμαστε ότι Μπορούμε Να Προσθέσουμε Σύμβολα Που Δεν Βρίσκονται Στο Πληκτρολόγιό Μας. Μπορούμε Να Επιλέξουμε Από Μία Ποικιλία Επιλογών, Όπως Μαθηματικά Σύμβολα, Σύμβολα Νομισματικών Μονάδων και Πνευματικών Δικαιωμάτων (Add Symbols That Are Not In Our Keyboard. We Can Choose From A Variety Of Options Including Mathematical, Currency and Copyright Symbols).

How To Quickly Add Symbols in PowerPoint

Αφού επιλέξουμε την εντολή Σύμβολα (Symbol), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύμβολα (Symbol) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού της Γραμματοσειράς (Font) από τον Τύπο της Γραμματοσειράς (Font Family) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για το Σύμβολο (Symbol). Στην παρακάτω εικόνα η Γραμματοσειρά (Font) είναι Κανονικό Κείμενο (Normal Text). Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού το Υποσύνολο (Subset) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για το Σύμβολο (Font) Στην παρακάτω εικόνα το Υποσύνολο (Subset) είναι Συμπληρωματικά Λατινικά-1 (Subset Latin-1). Να έχετε υπόψη ότι, ανάλογα με τον Τύπο της Γραμματοσειράς (Font Family) που επιλέγουμε για το Σύμβολο (Symbol), μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο Υποσύνολο (Subset).

Τι είναι τα Υποσύνολα (Subset); Ένα υποσύνολο είναι ένα σύνολο του οποίου τα στοιχεία είναι όλα μέλη ενός άλλου συνόλου.

How To Insert Symbols in a PowerPoint Presentation

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την Γραμματοσειρά (Font) Windings, και έπειτα έχω επιλέξει ένα Χαμογελαστό Πρόσωπο Σύμβολο (Smiley Face Symbol) από το μέσο του παραθύρου διαλόγου Σύμβολο (Symbol). Αφού το επιλέξουμε, το μόνο που απομένει για να εισαχθεί το Σύμβολο (Symbol) είναι να πατήσουμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert), που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Σύμβολα (Symbol). Αφού κάνουμε Εισαγωγή (Insert) ένα Σύμβολο (Symbol), το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο (Symbol), δεν κλείνει αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία εισαγωγής Συμβόλων (Symbol). Αφού τελειώσουμε, το κουμπί Άκυρο (Cancel) αλλάζει και γίνεται Κλείσιμο (Close) για να επιστρέψουμε στην Διαφάνειά (Slide) μας.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Σύμβολα (Symbol), έχουμε την περιοχή Σύμβολα Που Χρησιμοποιήθηκαν Πρόσφατα (Recently Used Symbols) από όπου και μπορούμε να επιλέξουμε για να Εισάγουμε (Insert) στην Διαφάνεια (Slide). Επίσης έχουμε διαθέσιμα και τον Όνομα (Unicode) και τον Κωδικό Χαρακτήρα (Character Code).

How To Quickly Add Symbols in PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το Σύμβολο Χαμογελαστό Πρόσωπο (Smiley Face Symbol) που έχω εισάγει δίπλα στο κείμενο στην Διαφάνειά (Slide).

How To Quickly Add Symbols in PowerPoint

Να έχετε υπόψη, ότι η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την Εισαγωγή Συμβόλων (Insert Symbols) και σε Έγγραφα (Document) του Microsoft Word, και σε Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Εισάγουμε Σύμβολα Γρήγορα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint; (How To Quickly Add Symbols in a PowerPoint Presentation?).

Μην Ξεχάστε να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s