Πώς Να Εισάγουμε Κουμπιά Ενεργειών Σε Διαφάνειες Του PowerPoint;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Insert Action Buttons in a PowerPoint Presentation?

Στο PowerPoint, μπορούμε να εισάγουμε ενσωματωμένα σχήματα κουμπιών που να συνδέονται με μία Άλλη Διαφάνεια (Another Slide), να αναπαράγουνε έναν Ήχο (Sound) ή να εκτελέσουν κάτι άλλο. Αυτά τα ενσωματωμένα σχήματα κουμπιών είναι γνωστά ως κουμπιά Ενέργειας (Actions). Μπορούμε να καθορίσουμε το τι θα εκτελέσουν αυτά τα κουμπιά Ενέργειας (Actions) όταν κάνει κάποιος κλικ πάνω τους ή περάσουν με το ποντίκι από πάνω τους. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να Εισάγουμε Κουμπιά Ενεργειών Σε Μία Παρουσίαση του (Insert Action Buttons in a Presentation) PowerPoint απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Εισάγετε Ενέργειες Σε Διαφάνειες Του PowerPoint

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συνδέσεις (Links) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Συνδέσεις (Links), επιλέγουμε την εντολή Συνδέσεις (Links) και από το υπομενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Ενέργειες (Actions). Εδώ πληροφορούμαστε ότι Μπορούμε Να Αναθέσουμε Στο Επιλεγμένο Αντικείμενο Μία Ενέργεια Προς Εκτέλεση Όταν Κάνουμε Κλικ Σε Αυτό ή Όταν Περνάμε Το Δείκτη του Ποντικιού Επάνω Του. Για Παράδειγμα, Μπορούμε Να Καταδείξουμε Ένα Αντικείμενο Για Να Μεταβούμε Στην Επόμενη Διαφάνεια ή Να Ανοίξουμε Ένα Νέο Πρόγραμμα Όταν Κάνουμε Κλικ Στο Αντικείμενο (Give The Selected Object An Action To Carry Out When You Click It Or Mouse Over It. For Example We Can Hover Over An Object To Jump To The Next Slide, Or Open Up A New Program When We Click It).

How To Insert An Action in PowerPoint

Αφού επιλεγεί η εντολή Ενέργειες (Actions), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings). Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings) απαρτίζεται από δύο καρτέλες: Το Κλικ Του Ποντικιού (Mouse Click) και το Πέρασμα Του Ποντικιού (Mouse Over).

How To Insert An Action in PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την καρτέλα Κλικ Του Ποντικιού (Mouse Click) και έχω ενεργοποιήσει το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Υπερσύνδεση Με: (Hyperlink To). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρακάτω:

 • Επόμενη Διαφάνεια (Next Slide): Θα μετακινηθούμε απλώς στην Επόμενη Διαφάνεια (Next Slide).
 • Προηγούμενη Διαφάνεια (Previous Slide): Θα μετακινηθούμε απλώς στην Προηγούμενη Διαφάνεια (Previous Slide).
 • Πρώτη Διαφάνεια (First Slide): Ανεξαρτήτως σε ποια Διαφάνεια (Slide) βρισκόμαστε, θα μετακινηθούμε στην Πρώτη Διαφάνεια (First Slide).
 • Τελευταία Διαφάνεια (Last Slide): Ανεξαρτήτως σε ποια Διαφάνεια (Slide) βρισκόμαστε θα μετακινηθούμε στην Τελευταία Διαφάνεια (Last Slide).
 • Τελευταία Διαφάνεια που Προβλήθηκε (Last Slide Viewed): Ανεξαρτήτως σε ποια Διαφάνεια (Slide) βρισκόμαστε, θα μετακινηθούμε στην Τελευταία Διαφάνεια που Προβλήθηκε (Last Viewed Slide).
 • Τέλος Προβολής (End Show): Θα τερματιστεί η Παρουσίαση Προβολής (Presentation Show).
 • Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show): Εάν έχουμε δημιουργήσει μία Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show), μπορούμε να την επιλέξουμε για να εμφανιστεί. Για να μάθετε πώς να δημιουργήστε μία Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom) ανατρέξτε σε μία προηγούμενη Δημοσίευση μου εδώ.
 • Διαφάνεια (Slide…): Μπορούμε να καθορίσουμε ποια Διαφάνεια (Slide) θέλουμε να εμφανιστεί.
 • Διεύθυνση URL (URL…): Μπορούμε να καθορίσουμε μία Διεύθυνση URL (Address) να εμφανιστεί, εφόσον επιλεγεί η Ενέργεια (Action).
 • Άλλη Παρουσίαση PowerPoint (Other PowerPoint Presentation): Μπορούμε να καθορίσουμε να ανοίξει μία άλλη Παρουσίαση του PowerPoint (PowerPoint Presentation).
 • Άλλο Αρχείο (Other File): Μπορούμε να καθορίσουμε να ανοίξει ένα άλλο Αρχείο (File) εφόσον επιλεγεί η Ενέργεια (Action).

How To Insert An Action in PowerPoint

Στην επόμενη εικόνα, από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings) έχω ενεργοποιήσει το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή Υπερσύνδεση Με (Hyperlink To) και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού έχω επιλέξει την εντολή Διεύθυνση URL (URL Address). Αφού επιλεγεί η εντολή Διεύθυνση URL (URL Address), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπερσύνδεση Σε Διεύθυνση URL (Hyperlink To URL), όπου στο πλαίσιο κειμένου πληκτρολογούμε την Διεύθυνση URL (URL Address) που θέλουμε η Ενέργεια (Action) να ανοίξει.

How To Insert An Action in PowerPoint

Αφού τελειώσουμε με την πληκτρολόγηση της Διεύθυνσης URL (URL Address), πατάμε στο κουμπί Οκ, για να επιστρέψουμε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings). Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει και την εντολή Αναπαραγωγή Ήχου (Play Sound) και έπειτα έχω επιλέξει το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να δούμε όλους του διαθέσιμους Ήχους (Sounds) που μπορούμε να επιλέξουμε. Απλώς επιλέγουμε τον Ήχο (Sound) που θέλουμε, και είμαστε έτοιμοι με την Ενέργεια (Action) και τον Ήχο (Sound) που θα αναπαραχθεί όταν το εκτελέσουμε.

How To Insert An Action in PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε όλες τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει για την Ενέργεια (Action) μας στην Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου της Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings), έχω ενεργοποιήσει επίσης και την εντολή Έμφαση Με Κλικ (Highlight Click). Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνουμε κλικ στην Ενέργεια (Action) για να εκτελεστεί, το κλικ αυτό θα Επισημανθεί (Highlight) για να γίνει αισθητή.

How To Insert An Action in PowerPoint

Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την Ενέργεια (Action) μία από τις εξής εντολές:

 • Εκτέλεση Προγράμματος (Run Program): Αφού επιλεγεί, θα πρέπει να πλοηγηθούμε για να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε το Πρόγραμμα (Program) που θέλουμε να εκτελεστεί, όταν επιλεγεί η Ενέργεια (Action).
 • Εκτέλεση Μακροεντολής (Run Macro): Αφού επιλεγεί η εντολή, θα πρέπει να πλοηγηθούμε για να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε την Μακροεντολή (Macro) που θέλουμε να εκτελεστεί, όταν επιλεγεί η Ενέργεια (Action).
 • Ενέργεια Αντικειμένου (Object Action): Αφού επιλεγεί η εντολή, θα πρέπει να πλοηγηθούμε για να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε την Ενέργεια (Action) που θέλουμε να εκτελεστεί όταν επιλεγεί η Ενέργεια (Action).

Στην παρακάτω εικόνα, από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Ενέργειας (Action Settings), έχω ενεργοποιήσει την εντολή Πέρασμα Του Ποντικιού (Mouse Over), όπου και μπορούμε να δούμε ότι οι ίδιες εντολές βρίσκονται εκεί όπως και με την καρτέλα Κλικ Του Ποντικιού (Mouse Click). Η διαφορά είναι ότι με το Κλικ Του Ποντικιού (Mouse Click), θα πρέπει να κάνουμε κλικ για να εκτελεστεί η Ενέργεια (Action), και με το Πέρασμα Του Ποντικιού (Mouse Over), απλώς θα πρέπει να περάσουμε από πάνω από την Ενέργεια (Action) με το Ποντίκι (Mouse) για να εκτελεστεί η Ενέργεια (Action).

How To Insert An Action in PowerPoint

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Εισάγουμε Ενέργειες Σε Διαφάνειες Του PowerPoint; (How To Insert An Action in a PowerPoint Presentation?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s