Πώς Να Αποθηκεύστε Διαφάνειες Μίας Παρουσίασης Ως Αρχεία Εικόνας SVG;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How to Save PowerPoint Slides as SVG Files?

Στο PowerPoint, έχουμε τη δυνατότητα να Αποθηκεύσουμε (Save) τις Διαφάνειες (Slides) μίας Παρουσίασης (Presentation) σε πολλούς διαφορετικούς Τύπους Αρχείων (File Formats) συμπεριλαμβανομένου και Τύπους Εικόνας (Image Files) όπως JPEG, Bmp, Emf, Tif και πολλούς άλλους. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τις Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation) ως Τύπου SVG. Διαδικασία η οποία θα περιγραφεί στην παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αποθηκεύστε Διαφάνειες Μίας Παρουσίασης Ως Αρχεία Εικόνας SVG1

Τι είναι όμως ένα αρχείο SVG; Aρχείο διανυσματικού γραφικού δύο διαστάσεων που δημιουργήθηκε με World Wide Web Consortium ή W3C. Δημιουργήθηκε για να εμφανίζει διανυσματικά γραφικά στο διαδίκτυο. Περιγράφει τις εικόνες χρησιμοποιώντας μορφή κειμένου με βάση το XML. Η μορφή SVG είναι ανοιχτό πρότυπο που δημιουργήθηκε με ;W3C, σε συνεργασία με την Adobe. Πηγή: https://el.downloadastro.com/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20Windows/svg/

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την Παρουσίασή (Presentation) μας και όλες τις Διαφάνειές (Slides) της.

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage και από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού να επιλέξουμε την εντολή Εξαγωγή (Export) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού Εξαγωγή (Export) επιλέγουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) όπως μπορούμε να δούμε.

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) από την περιοχή Εξαγωγή (Export), στα δεξιά μπορούμε να δούμε όλους του διαθέσιμους Τύπους Αρχείων (File Types) που μπορούμε να αλλάξουμε την Παρουσίασή (Presentation) μας. Αυτή η περιοχή χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες Τύπων Αρχείων (File Types) και που είναι οι εξής:

  • Τύποι Αρχείων Παρουσίασης (Presentation File Types)
  • Τύποι Αρχείων Εικόνας (Image File Types)
  • Άλλοι Τύποι Αρχείων (Other File Types)

Για να Αποθηκεύσουμε (Save) την Παρουσίαση (Presentation) ως Αρχείο Εικόνας SVG (SVG Image File), θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της περιοχής που ονομάζεται Άλλοι Τύποι Αρχείων (Other File Types) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέγουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά της εντολής Αποθήκευση Ως Τύπου (Save As Type). Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου και εντοπίζουμε και επιλέγουμε την εντολή Μορφή Κλιμακωτών Ανυσματικών Γραφικών (*.SVG) (Scalable Vector Graphic Format).

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Έπειτα, καθορίζουμε που θα αποθηκευτεί το Αρχείο (File) και έπειτα στο πλαίσιο κειμένου στα αριστερά το Όνομα Αρχείου (File Name), πληκτρολογούμε το Όνομα (Name) που θέλουμε για το Αρχείο (File) μας. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και αυτό είναι. Η Παρουσίασή (Presentation) μας, έχει αποθηκευτεί ως Μορφή Κλιμακωτών Ανυσματικών Γραφικών (*.SVG) (Scalable Vector Graphic Format).

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση (Save) ένα Πληροφοριακό Παράθυρο Διαλόγου του Microsoft PowerPoint (Informational Dialog Box) εμφανίζεται ρωτώντας μας Ποιες Διαφάνειες Θέλουμε Να Εξαγάγουμε (Which Slides Do You Want To Export?).

Μπορούμε να επιλέξουμε είτε Όλες Τις Διαφάνειες (All Slides), Μόνο Την Τρέχουσα Διαφάνεια (Just This One) ή Άκυρο (Cancel) για να σταματήσει η διαδικασία.

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Αφού επιλέξουμε αυτό που θέλουμε, εμφανίζεται και πάλι ένα Πληροφοριακό Παράθυρο Διαλόγου του Microsoft PowerPoint (Informational Dialog Box) που αναγράφει Κάθε Διαφάνεια Της Παρουσίασης Σας Έχει Αποθηκευτεί Ως Ξεχωριστό Αρχείο Στο Φάκελο ***** (Each Slide In Our Presentation Has Been Saved As A Separate File In the Folder ******).

How To Save Slides as SVG Files In PowerPoint

Μία απλή και γρήγορη διαδικασία για να εξαγάγουμε τις Διαφάνειες (Slides) μία Παρουσίασης (Presentation) σε Μορφή Κλιμακωτών Ανυσματικών Γραφικών (*.SVG) (Scalable Vector Graphic Format).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Αποθηκεύστε Διαφάνειες Μίας Παρουσίασης Ως Αρχεία Εικόνας SVG; (How to Save PowerPoint Slides as SVG Files?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s