Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook;

Posted on

Microsoft Outlook Blog Banner

How To Use the Relaxed or Tighter Layout in Microsoft Outlook?

Ένα νέο χαρακτηριστικό που έχει κάνει την εμφάνισή του στο Microsoft Outlook είναι η χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου (Tighter Spacing). Τι κάνει αυτό το χαρακτηριστικό; Μας επιτρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερο Διάστημα (Space) μεταξύ των Μηνυμάτων (Messages) που βρίσκονται στον Φάκελο των Εισερχομένων (Inbox) ή να έχουμε λιγότερο Διάστημα (Space) μεταξύ των Μηνυμάτων (Messages) με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερα Μηνύματα (Messages). Για να δείτε Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook; (How To Use the Relaxed or Tighter Layout in Microsoft Outlook?) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε τα Εισερχόμενά (Inbox) καθώς φτάνουν τα Μηνύματά (Messages). Επίσης παρατηρούμε και την διαθέσιμη απόσταση μεταξύ των Μηνυμάτων (Messages) στα Εισερχόμενά (Inbox).

Relaxed or Tighter Layout in Outlook

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της Κορδέλας (Ribbon) που ονομάζεται Διάταξη (Layout) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού την εντοπίσουμε επιλέγουμε την εντολή Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου (Use Tighter Spacing) όπως εμφανίζεται και παρακάτω και αυτή η λειτουργία θα Μειώσει Τον Χώρο Μεταξύ Των Στοιχείων Λίστας Μηνύματος, Για Να Εμφανιστούν Περισσότερα Μηνύματα (Reduce The Amount Of Space Between Message List Items To Show More Messages).

Relaxed or Tighter Layout in Outlook

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου (Use Tighter Spacing) από την περιοχή Διάταξη (Layout) του tab Προβολή (View), όπου και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι περισσότερα Μηνύματα (Messages) εμφανίζονται στη Λίστα Στοιχείων (List Items). Το διάστημα μεταξύ των Μηνυμάτων (Messages) έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερα Μηνύματα (Messages).

Relaxed or Tighter Layout in Outlook

Χαλαρή ή Σφιχτή Διάταξη (Relaxed or Tighter Layout), είναι στην κρίση τη δική μας με το τι νιώθουμε πιο οικείο για να χρησιμοποιήσουμε.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook;

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s