Πώς Να Προβάλετε Τρεις Ζώνες Ώρας Στο Microsoft Outlook;

Posted on

Microsoft Outlook Blog Banner

How To View Three Time Zones in Microsoft Outllook?

Οι Ζώνες Ώρας (Time Zones) δίνουν σε ορισμένες περιοχές της Γης μία ώρα της ημέρας που είτε είναι πιο νωρίς είτε πιο αργά από γειτονικές Ζώνες Ώρας (Time Zones). Στο Microsoft Outlook, μπορούμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή την Ζώνη Ώρας (Time Zone) έτσι ώστε να ταιριάζει στην τρέχουσα γεωγραφική μας τοποθεσία. Στο Microsoft Outlook έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να εναλλασσόμαστε με τρεις διαφορετικές Ζώνες Ώρας (Time Zone). Αφού αλλάξουμε ή προσθέσουμε άλλες Ζώνες Ώρας (Time Zone) και εναλλαχθούμε σε μία από αυτές, όλες οι Προβολές (Views) του Ημερολογίου (Calendar) θα ενημερωθούν αυτόματα. Καθώς επίσης και όλα τα αντικείμενα του Ημερολογίου (Calendar) μας, θα προσαρμοστούν στην νέα Ζώνη Ώρας (Time Zone). Για να μάθετε πώς μπορείτε να Πώς Να Προβάλετε Τρεις Ζώνες Ώρας Στο Microsoft Outlook; (How To View Three Time Zones in Microsoft Outllook?), απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Δείτε Τρεις Ζώνες Ώρας Στο Outlook

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται από τα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View Three Different Time Zones in Outlook

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), επιλέγουμε την κατηγορία Ημερολόγιο (Calendar).

View Three Different Time Zones in Outlook

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Ημερολόγιο (Calendar), από το μέσο του παραθύρου διαλόγου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Ζώνες Ώρας (Time Zones) όπως παρατηρούμε και στην παρακάτω εικόνα.

View Three Different Time Zones in Outlook

Η περιοχή Ζώνες Ώρας (Time Zones) έχει τις εξής διαθέσιμες εντολές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:

  • Ετικέτα (Labels): Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στο πλαίσιο κειμένου ένα Όνομα (Name) για την επιλεγμένη Ζώνη Ώρας (Time Zone). Στο δικό μου παράδειγμα το πλαίσιο κειμένου είναι κενό.
  • Ζώνη Ώρας (Time Zone): Μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά, και να επιλέξουμε την Ζώνη Ώρας (Time Zone) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στο δικό μου παράδειγμα, η πρώτη Ζώνη Ώρας (Time Zone) που έχω είναι (UTC+02:00) Athens, Bucharest.
  • Εμφάνιση Μίας Δεύτερης Ζώνης Ώρας (Show A Second Time Zone): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής, και να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω. Έπειτα πληκτρολογούμε μία Ετικέτα (Label) για την Ζώνη Ώρας (Time Zone) και μετά από το πτυσσόμενο μενού Ζώνη Ώρας (Time Zone) να επιλέξουμε την Ζώνη Ώρας (Time Zone) που θέλουμε.
  • Εμφάνιση Μίας Τρίτης Ζώνης Ώρας (Show A Third Time Zone): Ακολουθούμε την διαδικασία που περιέγραψα πιο πάνω.

View Three Different Time Zones in Outlook

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Εμφάνιση Μίας Δεύτερης Ζώνης Ώρας (Show A Second Time Zone), σαν Ετικέτα (Label) έχω πληκτρολογήσει Australia και σαν Ζώνη Ώρας (Time Zone) έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Ζώνη Ώρας (Time Zone) (UTC+9:30) Adelaide. Έπειτα έχω ενεργοποιήσει το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Εμφάνιση Μίας Τρίτης Ζώνης Ώρας (Show A Second Time Zone), σαν Ετικέτα (Label) έχω πληκτρολογήσει Daughters και σαν Ζώνη Ώρας (Time Zone) έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Ζώνη Ώρας (Time Zone) (UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London.

View Three Different Time Zones in Outlook

Στο τέλος της περιοχής Ζώνες Ώρας (Time Zone), έχουμε την εντολή Εναλλαγή Ζωνών Ώρας (Swap Time Zones). Τι κάνει αυτή η εντολή; Αλλάζει την σειρά των Ζωνών Ώρας (Time Zones) που θέλουμε να εμφανίζονται. Στο παράδειγμα μου παραπάνω, εάν επιλέξω την εντολή Εναλλαγή Ζωνών Ώρας (Swap Time Zones) μία φορά, η Ζώνη Ώρας Australia θα εμφανίζεται πρώτη, η Ζώνη Ώρας (Time Zone) Daughters θα εμφανίζεται δεύτερη και η κενή Ζώνη Ώρας (Time Zone) τρίτη. Εάν επιλέξουμε την εντολή Εναλλαγή Ζωνών Ώρας (Swap Time Zones) πάλι, οι Ζώνες Ώρας (Time Zones) θα αλλάξουν πάλι σειρά. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις και να κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options) για να εφαρμοστούν.

View Three Different Time Zones in Outlook

Άλλος ένας τρόπος για να Εναλλάξουμε (Swap) τις Ζώνες Ώρας (Time Zones) είναι να ενεργοποιήσουμε το Ημερολόγιό (Calendar) μας, και έπειτα να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τακτοποίηση (Arrangement) να επιλέξουμε την εντολή Χρονική Κλίμακα (Time Scale). Αφού επιλεγεί η εντολή Χρονική Κλίμακα (Time Scale), από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε από το κάτω μέρος της εντολή Αλλαγή Ζωνών Ώρας (Change Time Zone). Εάν επιλέξουμε την εντολή, θα εμφανιστεί και πάλι το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options), με την κατηγορία Ημερολόγιο (Calendar) ενεργοποιημένο, όπου και θα πρέπει να ακολουθήσουμε την διαδικασία που περιέγραψα πιο πάνω.

View Three Different Time Zones in Outlook

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Προβάλετε Τρεις Ζώνες Ώρας Στο Microsoft Outlook; (How To View Three Time Zones in Microsoft Outlook?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s