Πώς Να Χρησιμοποιήσετε τα Νέα Πρότυπα Στις Εφαρμογές του Microsoft Office;

Posted on

Microsoft Office Blog Banner

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Νέα Πρότυπα (Templates) είναι διαθέσιμα για κατέβασμα και χρήση με μία μοντέρνα και φρέσκια εμφάνιση στις Εφαρμογές του Microsoft Office.

Τι είναι όμως ένα Πρότυπο (Template); Είναι ένα αρχείο που εξυπηρετεί ένα σημείο εκκίνησης για ένα Νέο Έγγραφο (New Document), Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Spreadsheet) ή Νέα Παρουσίαση (New Presentation). Όταν ανοίγουμε ένα Πρότυπο (Template), αυτό είναι ήδη μορφοποιημένο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τα Πρότυπα (Templates) έχουν διαφορετική επέκταση αρχείων από το κανονικά Έγγραφα (New Document), Βιβλία Εργασίας (New Spreadsheet) ή Παρουσιάσεις (New Presentation). Όταν ξεκινάμε τη δημιουργία για ένα Νέο Έγγραφο (New Document), Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Spreadsheet) ή Νέα Παρουσίαση (New Presentation), το Πρότυπο (Template) δεν επηρεάζεται καθόλου, έτσι παραμένει ακριβώς το ίδιο ανέθικτο κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα Νέα Πρότυπα (New Templates).

  Πώς Να Χρησιμοποιήσετε τα Νέα Πρότυπα Στις Εφαρμογές του Microsoft Office

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή (View) Backstage. Από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού, έχω επιλέξει την κατηγορία Νέο (New) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί όλα τα διαθέσιμα Πρότυπα (Templates) βρίσκονται στο μέσο του μενού.

Στο πλαίσιο κειμένου μπορούμε να Αναζητήσουμε Ηλεκτρονικά Πρότυπα (Search For Online Templates), απλώς με την πληκτρολόγηση της λέξεως κλειδί του Προτύπου (Template) που αναζητούμε και η Αναζήτηση (Search) θα ξεκινήσει.

Ακριβώς από κάτω από την Περιοχή Αναζήτησης (Search Area), έχουμε τις Προτεινόμενες Αναζητήσεις (Suggested Searches) που μπορούμε να επιλέξουμε και που χωρίζονται στις ακόλουθες Κατηγορίες (Categories):

Επιχείρηση (Business), Κάρτες (Cards), Φέιγ Βολαν (Flyers), Επιστολές (Letters), Εκπαίδευση (Education), Βιογραφικό (Resumes), Εκπαιδευτικές Επιστολές (Cover Letters) και Αργία (Holiday). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μία κατηγορία έτσι ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα Πρότυπα (Templates).

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Πρότυπο (Template) Welcome To Word. Απευθείας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, όπου και έχουμε μία προεπισκόπηση για το πώς θα εμφανίζεται το Πρότυπό (Template) μας. Στα δεξιά έχουμε τον Τίτλο (Title) του Προτύπου (Template) μαζί με το όνομα του Πάροχου (Provider). Τέλος, στο κάτω μέρος έχουμε μία περιγραφή του Προτύπου (Template) και τη χρήση του. Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του αναδυόμενου παραθύρου και το Έγγραφό (Document) μας θα δημιουργηθεί με βάση το Πρότυπο (Template) που είχαμε επιλέξει.

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή (View) Backstage. Από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού, έχω επιλέξει την κατηγορία Νέο (New) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί όλα τα διαθέσιμα Πρότυπα (Templates) βρίσκονται στο μέσο του μενού.

Στο πλαίσιο κειμένου μπορούμε να Αναζητήσουμε Ηλεκτρονικά Πρότυπα (Search For Online Templates), απλώς με την πληκτρολόγηση της λέξεως κλειδί του Προτύπου (Template) που αναζητούμε και η Αναζήτηση (Search) θα ξεκινήσει.

Ακριβώς από κάτω από την Περιοχή Αναζήτησης (Search Area), έχουμε τις Προτεινόμενες Αναζητήσεις (Suggested Searches) που μπορούμε να επιλέξουμε και που χωρίζονται στις ακόλουθες Κατηγορίες (Categories):

Επιχείρηση (Business), Προσωπικό (Personal), Προγραμματισμός (Planners), Παρακολούθηση (Trackers), Λίστα (Lists), Προϋπολογισμοί (Budgets), Γραφήματα (Charts) και Ημερολόγια (Calendars). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μία κατηγορία έτσι ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα Πρότυπα (Templates).

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Πρότυπο (Template) Πρόγραμμα Εκμάθησης Συγκεντρωτικού Πίνακα (Make Your First PivotTable). Απευθείας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, όπου και έχουμε μία προεπισκόπηση για το πώς θα εμφανίζεται το Πρότυπό (Template) μας. Στα δεξιά έχουμε τον Τίτλο (Title) του Προτύπου (Template) μαζί με το όνομα του Πάροχου (Provider). Τέλος, στο κάτω μέρος έχουμε μία περιγραφή του Προτύπου (Template) και τη χρήση του. Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του αναδυόμενου παραθύρου και το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας θα δημιουργηθεί με βάση το Πρότυπο (Template) που είχαμε επιλέξει.

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή (View) Backstage. Από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού, έχω επιλέξει την κατηγορία Νέο (New) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί όλα τα διαθέσιμα Πρότυπα (Templates) βρίσκονται στο μέσο του μενού.

Στο πλαίσιο κειμένου μπορούμε να Αναζητήσουμε Ηλεκτρονικά Πρότυπα (Search For Online Templates), απλώς με την πληκτρολόγηση της λέξεως κλειδί του Προτύπου (Template) που αναζητούμε και η Αναζήτηση (Search) θα ξεκινήσει.

Ακριβώς από κάτω από την Περιοχή Αναζήτησης (Search Area), έχουμε τις Προτεινόμενες Αναζητήσεις (Suggested Searches) που μπορούμε να επιλέξουμε και που χωρίζονται στις ακόλουθες Κατηγορίες (Categories):

Παρουσιάσεις (Presentations), Θέματα (Themes), Εκπαίδευση (Education), Γραφήματα (Charts), Διαγράμματα (Diagrams), Επιχείρηση (Business) και Γράφημα Πληροφοριών (Infographics). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μία κατηγορία έτσι ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα Πρότυπα (Templates).

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Πρότυπο (Template) Bring Your Presentation To Life With 3D. Απευθείας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου, όπου και έχουμε μία προεπισκόπηση για το πώς θα εμφανίζεται το Πρότυπό (Template) μας. Στα δεξιά έχουμε τον Τίτλο (Title) του Προτύπου (Template) μαζί με το όνομα του Πάροχου (Provider). Τέλος, στο κάτω μέρος έχουμε μία περιγραφή του Προτύπου (Template) και τη χρήση του. Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του αναδυόμενου παραθύρου και η Παρουσίαση (Presentation) μας θα δημιουργηθεί με βάση το Πρότυπο (Template) που είχαμε επιλέξει.

How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?

Με την χρήση των Προτύπων (Templates) στις Εφαρμογές του Microsoft Office, γλιτώνουμε αρκετό χρόνο και κόπο. Με τη χρήση τους, νοιώθουμε σίγουροι για το αποτέλεσμα που θα έχουμε.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Χρησιμοποιήσετε τα Νέα Πρότυπα Στις Εφαρμογές του Microsoft Office; (How To Use The New Templates in Microsoft Office Applications?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s