Πώς Να Βρείτε τα Πρόσφατα – Καρφιτσωμένα – Κοινόχρηστα Αρχεία Σε Προγράμματα του Office;

Posted on

Microsoft Office Blog Banner

How To Find Recent-Pinned and Shared Files in Microsoft Office Applications?

Στις Εφαρμογές του Microsoft Office, έχουμε την πρόσβαση σε Πρόσφατα (Recent) Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεις (Presentations). Τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) εμφανίζουν τα τελευταία Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεις (Presentations) ανάλογα με το ποια εφαρμογή έχουμε χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να έχουμε πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα Αρχεία (Files). Επίσης έχουμε και την Καρφιτσωμένη Λίστα Στοιχείων (Pinned Items List) όπου και μπορούμε να καρφιτσώσουμε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεις (Presentations) για γρήγορη πρόσβαση σε στοιχεία που χρησιμοποιούμε συχνά. Η Καρφιτσωμένη Λίστα Στοιχείων (Pinned Items List) είναι σαν μία συλλογή από συντομεύσεις Αρχείων (Files) που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Τέλος, έχουμε και τα Κοινόχρηστα Με Εμένα (Shared By) Λίστα Στοιχείων (Items List), όπου και μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση Εγγράφων (Documents), Βιβλίων Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεων (Presentations), έτσι ώστε περισσότερα από δύο άτομα να μπορούν να ανοίξουν και να επεξεργαστούν το ίδιο αρχείο την ίδια χρονική στιγμή.

Πώς Να Βρείτε τα Πρόσφατα – Καρφιτσωμένα – Κοινόχρηστα Αρχεία Σε Προγράμματα του Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή (View) Backstage, όπου και από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού η κατηγορία Αρχική (Home) είναι προεπιλεγμένη και ενεργή. Στο μέσο του πτυσσόμενου μενού καλωσοριζόμαστε με έναν χαιρετισμό και ακριβώς από κάτω έχουμε κάποια Πρότυπα (Templates) να επιλέξουμε για να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε επίσης και ένα Πλαίσιο Αναζήτησης (Search Area), όπου και μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το Όνομα (Name) του Προτύπου (Template) που αναζητούμε. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε όλα τα Πρόσφατα (Recent) Έγγραφα (Documents) που έχουμε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κάτω από την περιοχή Πρόσφατα (Recent), βλέπουμε μία λίστα με όλα τα Πρόσφατα Έγγραφα (Recent Documents) μαζί με το Όνομα (Name), Θέση (Location) και την Ημερομηνία Τροποποίησης (Date Modified) του Αρχείου (File). Εάν τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Έγγραφο (Document), απλώς κάνοντας ένα κλικ πάνω στο Όνομα (Name), το Έγγραφο (Document) θα ανοίξει για περεταίρω χρήση και επεξεργασία.

How To Use the Recent Pinned Shared Files in Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τα Καρφιτσωμένα Έγγραφα (Pinned Documents), όπου και ακριβώς από κάτω μπορούμε να δούμε και πάλι το Όνομα (Name), Θέση (Location) και την Ημερομηνία Τροποποίησης (Date Modified) του Αρχείου (File). Για μία ακόμα φορά, κάνοντας κλικ πάνω σε ένα Έγγραφο (Document), αυτό θα ανοίξει για περεταίρω χρήση και επεξεργασία.

How To Use the Recent Pinned Shared Files in Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την κατηγορία Κοινόχρηστα Με Εμένα (Shared With Me), όπου ακριβώς από κάτω βλέπουμε και πάλι το Όνομα (Name), Θέση (Location), την Ημερομηνία Κοινής Χρήσης (Date Shared) του Αρχείου (File) αλλά και από ποιόν έχει γίνει Κοινή Χρήση (Shared By) του Αρχείου (File). Για ακόμα μία φορά, κάνοντας κλικ πάνω σε ένα Έγγραφο (Document), αυτό θα ανοίξει για περεταίρω χρήση και επεξεργασία.

How To Use the Recent Pinned Shared Files in Office

Εάν πλοηγηθούμε πάνω σε ένα Έγγραφο (Document) και κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω με το ποντίκι μας, θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης με τις εξής διαθέσιμες εντολές για να χρησιμοποιήσουμε:

 • Άνοιγμα (Open): Το επιλεγμένο Έγγραφο (Document) θα ανοίξει έτοιμο για χρήση.
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location): Η Θέση Αρχείου (File Location) του επιλεγμένου Εγγράφου (Document) θα ανοίξει.
 • Κοινή Χρήση (Share): Θα ρωτηθούμε για το Πού (Where) και με Ποιόν (Whom) θέλουμε να κάνουμε Κοινή Χρήση (Share) του επιλεγμένου Εγγράφου (Document).
 • Άνοιγμα Ενός Αντιγράφου (Open A Copy): Ένα Αντίγραφο (Copy) του επιλεγμένου Εγγράφου (Document) θα Ανοίξει (Open), έτσι ώστε το πρωτότυπο να παραμείνει ανέπαφο.
 • Διαγραφή Αρχείου (Delete File): Το επιλεγμένο Έγγραφο (Document) θα Διαγραφεί (Deleted) και θα καταργηθεί από τη λίστα.
 • Αντιγραφή Διαδρομής Στο Πρόχειρο (Copy Path To Clipboard): Η Διαδρομή (Path) και το Όνομα Αρχείου (File Name) θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard) έτοιμο για χρήση.
 • Καρφίτσωμα Στη Λίστα (Pin To List): Το επιλεγμένο Έγγραφο (Document) θα καρφιτσωθεί στη Λίστα (List), όπου και θα μπορούμε να βρούμε στη Λίστα Καρφιτσωμένων (Pinned Items List).
 • Κατάργηση Από Λίστα (Remove From List): Αφού Καρφιτσωθεί (Pinned), θα μπορούμε να το Καταργήσουμε (Remove) και όχι να το διαγράψουμε από τη Λίστα Καρφιτσωμένων (Pinned Items List).

How To Use the Recent Pinned Shared Files in Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή (View) Backstage, όπου και από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού η κατηγορία Αρχική (Home) είναι προεπιλεγμένη και ενεργή. Στο μέσο του πτυσσόμενου μενού καλωσοριζόμαστε με έναν χαιρετισμό και ακριβώς από κάτω έχουμε κάποια Πρότυπα (Templates) να επιλέξουμε για να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε επίσης και ένα Πλαίσιο Αναζήτησης (Search Area), όπου και μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το Όνομα (Name) του Προτύπου (Template) που αναζητούμε. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε όλα τα Πρόσφατα (Recent) Βιβλία Εργασίας (Workbooks) που έχουμε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κάτω από την περιοχή Πρόσφατα (Recent), βλέπουμε μία λίστα με όλα τα Πρόσφατα Βιβλία Εργασίας (Recent Workbooks) μαζί με το Όνομα (Name), Θέση (Location) και την Ημερομηνία Τροποποίησης (Date Modified) του Αρχείου (File). Εάν τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) απλώς κάνοντας ένα κλικ πάνω στο Όνομα (Name), το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα ανοίξει για περεταίρω χρήση και επεξεργασία. Οι περιοχές Καρφιτσωμένα (Pinned) και Κοινόχρηστα Με Εμένα (Shared By) είναι τα ίδια όπως περιεγράφηκαν και πιο πάνω.

How To Use the Recent Pinned Shared Files in Office

Εάν πλοηγηθούμε πάνω σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) και κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω με το ποντίκι μας, θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης με τις εξής διαθέσιμες εντολές για να χρησιμοποιήσουμε:

 • Άνοιγμα (Open): Το επιλεγμένο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα ανοίξει έτοιμο για χρήση.
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location): Η Θέση Αρχείου (File Location) του επιλεγμένου Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα ανοίξει.
 • Κοινή Χρήση (Share): Θα ρωτηθούμε για το Πού (Where) και με Ποιόν (Whom) θέλουμε να κάνουμε Κοινή Χρήση (Share) του επιλεγμένου Βιβλίο Εργασίας (Workbook).
 • Άνοιγμα Ενός Αντιγράφου (Open A Copy): Ένα Αντίγραφο (Copy) του επιλεγμένου Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα Ανοίξει (Open), έτσι ώστε το πρωτότυπο να παραμείνει ανέπαφο.
 • Διαγραφή Αρχείου (Delete File): Το επιλεγμένο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα Διαγραφεί (Deleted) και θα καταργηθεί από τη λίστα.
 • Αντιγραφή Διαδρομής Στο Πρόχειρο (Copy Path To Clipboard): Η Διαδρομή (Path) και το Όνομα Αρχείου (File Name) θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard) έτοιμο για χρήση.
 • Καρφίτσωμα Στη Λίστα (Pin To List): Το επιλεγμένο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα καρφιτσωθεί στη Λίστα (List), όπου και θα μπορούμε να βρούμε στη Λίστα Καρφιτσωμένων (Pinned Items List).
 • Κατάργηση Από Λίστα (Remove From List): Αφού Καρφιτσωθεί (Pinned), θα μπορούμε να το Καταργήσουμε (Remove) και όχι να το διαγράψουμε από τη Λίστα Καρφιτσωμένων (Pinned Items List).

Recent Pinned Documents in Word

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) για να περάσω σε Προβολή (View) Backstage, όπου και από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού η κατηγορία Αρχική (Home) είναι προεπιλεγμένη και ενεργή. Στο μέσο του πτυσσόμενου μενού καλωσοριζόμαστε με έναν χαιρετισμό και ακριβώς από κάτω έχουμε κάποια Πρότυπα (Templates) να επιλέξουμε για να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε επίσης και ένα Πλαίσιο Αναζήτησης (Search Area), όπου και μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το Όνομα (Name) του Προτύπου (Template) που αναζητούμε. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε όλα τα Πρόσφατες (Recent) Παρουσιάσεις (Presentations) που έχουμε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Κάτω από την περιοχή Πρόσφατα (Recent), βλέπουμε μία λίστα με όλα τα Πρόσφατες Παρουσιάσεις (Recent Presentations) μαζί με το Όνομα (Name), Θέση (Location) και την Ημερομηνία Τροποποίησης (Date Modified) του Αρχείου (File). Εάν τίποτα δεν έχει αλλάξει στην Παρουσίαση (Presentation) απλώς κάνοντας ένα κλικ πάνω στο Όνομα (Name), το Παρουσίαση (Presentation) θα ανοίξει για περεταίρω χρήση και επεξεργασία. Οι περιοχές Καρφιτσωμένα (Pinned) και Κοινόχρηστα Με Εμένα (Shared By) είναι τα ίδια όπως περιεγράφηκαν και πιο πάνω.

Recent-Pinned-Shared With Me in PowerPoint

Εάν πλοηγηθούμε πάνω σε μία Παρουσίαση (Presentation) και κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω με το ποντίκι μας, θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης με τις εξής διαθέσιμες εντολές για να χρησιμοποιήσουμε:

 • Άνοιγμα (Open): Το επιλεγμένο Παρουσίαση (Presentation) θα ανοίξει έτοιμο για χρήση.
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location): Η Θέση Αρχείου (File Location) της επιλεγμένης Παρουσίαση (Presentation) θα ανοίξει.
 • Κοινή Χρήση (Share): Θα ρωτηθούμε για το Πού (Where) και με Ποιόν (Whom) θέλουμε να κάνουμε Κοινή Χρήση (Share) της επιλεγμένης Παρουσίασης (Presentation)
 • Άνοιγμα Ενός Αντιγράφου (Open A Copy): Ένα Αντίγραφο (Copy) της επιλεγμένης Παρουσίασης (Presentation) θα Ανοίξει (Open), έτσι ώστε το πρωτότυπο να παραμείνει ανέπαφο.
 • Διαγραφή Αρχείου (Delete File): Η επιλεγμένη Παρουσίαση (Presentation) θα Διαγραφεί (Deleted) και θα καταργηθεί από τη λίστα.
 • Αντιγραφή Διαδρομής Στο Πρόχειρο (Copy Path To Clipboard): Η Διαδρομή (Path) και το Όνομα Αρχείου (File Name) θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο (Clipboard) έτοιμο για χρήση.
 • Καρφίτσωμα Στη Λίστα (Pin To List): Η επιλεγμένη Παρουσίαση (Presentation) θα καρφιτσωθεί στη Λίστα (List), όπου και θα μπορούμε να βρούμε στη Λίστα Καρφιτσωμένων (Pinned Items List).
 • Κατάργηση Από Λίστα (Remove From List): Αφού Καρφιτσωθεί (Pinned), θα μπορούμε να το Καταργήσουμε (Remove) και όχι να το διαγράψουμε από τη Λίστα Καρφιτσωμένων (Pinned Items List).

Recent Pinned Documents in Word

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Βρείτε τα Πρόσφατα – Καρφιτσωμένα – Κοινόχρηστα Αρχεία Σε Προγράμματα του Office; (How To Find Recent-Pinned and Shared Files in Microsoft Office Applications?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s