Πώς Να Χειριστείτε Το Άνοιγμα Υπερσυνδέσμων Σε Προγράμματα του Microsoft Office;

Posted on

Microsoft Office Blog Banner

How To Handle Opening Links in Microsoft Office Applications?

Στις εφαρμογές του Microsoft Office, μπορούμε να επιλέξουμε για το πώς θα ανοίγουν οι Συνδέσεις (Links). Είτε στον Περιηγητή Ιστού (Browser) είτε σε Εφαρμογές του Office Στον Υπολογιστή (Office Desktop Apps). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε εμείς τον έλεγχο της προτιμώμενης λειτουργίας των Συνδέσεων (Links). Αφού ενεργοποιήσουμε αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό θα εφαρμοστεί στο Microsoft Word, Microsoft PowerPoint και Microsoft Excel. Αυτό το νέο χαρακτηριστικό ονομάζεται Διαχείριση Συνδέσεων (Link Handling), και για να μάθετε πώς μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε ή να το απενεργοποιήσουμε απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Χειριστείτε Το Άνοιγμα Υπερσυνδέσμων Σε Προγράμματα του Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως εμφανίζεται και στην εικόνα.

Backstage View - Options

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options). Από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) και από το μέσο του παραθύρου διαλόγου, πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαχείριση Συνδέσεων (Links Handling). Αφού εντοπίσουμε την περιοχή, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής που αναγράφει το εξής:

Ανοίξτε Τις Υποστηριζόμενες Υπερ-Συνδέσεις Σε Αρχεία Του Office Σε Εφαρμογές Υπολογιστή του Office (Open Supported Hyperlinks To Office Files in Office Desktop Apps).

Αφού κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Οκ στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στο Word.

How To Hanlde Links in Microsoft Office Applications

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Excel, όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως εμφανίζεται και στην εικόνα.

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options). Από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) και από το μέσο του παραθύρου διαλόγου, πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαχείριση Συνδέσεων (Links Handling). Αφού εντοπίσουμε την περιοχή, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής που αναγράφει το εξής:

Ανοίξτε Τις Υποστηριζόμενες Υπερ-Συνδέσεις Σε Αρχεία Του Office Σε Εφαρμογές Υπολογιστή του Office (Open Supported Hyperlinks To Office Files in Office Desktop Apps).

Αφού κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Οκ στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel (Word Options) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στο Excel.

How To Hanlde Links in Microsoft Office Applications

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint, όπου και θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή (View) Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως εμφανίζεται και στην εικόνα.

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options). Από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) και από το μέσο του παραθύρου διαλόγου, πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαχείριση Συνδέσεων (Links Handling). Αφού εντοπίσουμε την περιοχή, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής που αναγράφει το εξής:

Ανοίξτε Τις Υποστηριζόμενες Υπερ-Συνδέσεις Σε Αρχεία Του Office Σε Εφαρμογές Υπολογιστή του Office (Open Supported Hyperlinks To Office Files in Office Desktop Apps).

Αφού κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Οκ στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στο PowerPoint.

How To Hanlde Links in Microsoft Office Applications

Όπως αναφέρθηκε, αυτό το χαρακτηριστικό θα λειτουργήσει για Συνδέσεις (Links) στο Microsoft Word, Excel και PowerPoint. Με αυτόν τον τρόπο, εάν προτιμούμε να δουλεύουμε με Εφαρμογές του Microsoft Office στο υπολογιστή συνήθως, με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε αρκετά κλικ με την ενεργοποίησή του.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Χειριστείτε Το Άνοιγμα Υπερσυνδέσμων Σε Προγράμματα του Office; (How To Handle Opening Links in Microsoft Office Applications?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s