Πώς Να Συγχωνεύσουμε Πολλαπλά Έγγραφα Σε Ένα Στο Microsoft Word;

Posted on

Microsoft Word Blog Banner

How To Merge Multiple Documents into One Document in Microsoft Word?

Πολλές φορές έχουμε δημιουργήσει διαφορετικά Έγγραφα (Documents) του Word, όπου σε κάποιο σημείο θέλουμε να τα συνδυάσουμε και να τα συγχωνεύσουμε σε ένα Νέο Έγγραφο (New Document). Όπως για παράδειγμα, ένα Συγγραφέας (Author) δημιουργεί και αποθηκεύει κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά και φτάνει σε ένα σημείο όπου θέλει το κάθε Κεφάλαιο (Chapter) να Συγχωνευθεί (Merged) σας Ένα (One). Οι περισσότεροι από εμάς φαντάζομαι να δημιουργούσαν ένα Νέο Κενό Έγγραφο (New Blank Document) και έπειτα θα ανοίγαμε κάθε Κεφάλαιο (Chapter) ένα, ένα και θα χρησιμοποιούσαμε τις εντολές Αντιγραφή (Copy) και Επικόλληση (Paste) μέχρι που να δημιουργούνταν το Νέο Έγγραφο (New Document). Μία διαδικασία αρκετή κουραστική και χρονοβόρα. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε πιο γρήγορα και πιο απλά. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Συγχωνεύσουμε Πολλαπλά Έγγραφα Σε Ένα Στο Microsoft Word

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από τα δεξιά της Κορδέλας (Ribbon), εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Κείμενο (Text). Αφού εντοπιστεί, επιλέγουμε την εντολή Αντικείμενο (Object), όπου και μπορούμε να εισάγουμε Ενσωματωμένο Αντικείμενο, Όπως Ένα Έγγραφο του Word ή Γράφημα του Excel (Insert An Embedded Object Or Text From Another File Into Our Document). Εάν πλοηγηθούμε πάνω από τα εικονίδια που βρίσκονται στην περιοχή Κείμενο (Text) θα έχουμε μία σύντομη περιγραφή το τι κάνει η κάθε εντολή. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε από κοντά την περιοχή Κείμενο (Text) του tab Εισαγωγή (Insert) όπου και μπορούμε να δούμε και μία σύντομη περιγραφή της εντολής Αντικείμενο (Object).

How To Merge Multiple Documents into One

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αντικείμενο (Object), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού που περιέχει δύο εντολές οι οποίες είναι Αντικείμενο (Object) και Κείμενο Από Αρχείο (Text From File). Για αυτήν την ανάρτηση θα χρησιμοποιήσω την εντολή Κείμενο Από Αρχείο (Text From File) όπου και μπορούμε να Εισαγάγουμε Κείμενο Από Ένα Αρχείο Στη Δημοσίευσή Μας. Εάν Έχουμε Επιλέξει Ένα Πλαίσιο Κειμένου, Το Κείμενο Προστίθεται Στο Επιλεγμένο Πλαίσιο Κειμένου. Διαφορετικά Δημιουργούμε Ένα Νέο Πλαίσιο Κειμένου (If We Have A Text Box Selected, The Text Will Be Added To The Selected Text Box, Otherwise, A New Text Box Will Be Created).

How To Merge Multiple Documents into One

Αφού επιλέξουμε την εντολή Κείμενο Από Αρχείο (Text From File), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Αρχείου (Insert File) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει Τέσσερα (Four) διαφορετικά Έγγραφα (Documents) για να Εισαχθούνε (Inserted) σε ένα Νέο Κενό Έγγραφο (New Blank Document) σας ένα ενιαίο. Για να επιλέξουμε συνεχόμενα στοιχεία σε ένα παράθυρο διαλόγου χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Shift και για να επιλέξουμε μη συνεχόμενα στοιχεία χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Ctrl. Ανάλογα με τη σειρά με την οποία θα επιλέξουμε τα Έγγραφα (Documents), με αυτόν τον τρόπο θα εισαχθούν στο Νέο Έγγραφο (New Document).

How To Merge Multiple Documents into One

Στην επόμενη εικόνα, μπορούμε να δούμε πώς τα Τέσσερα Διαφορετικά Έγγραφα (Four Different Documents) έχουν Συγχωνευθεί (Merged) σε ένα Νέο Έγγραφο (New Document). Μία διαδικασία πολύ απλή και γρήγορη. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε την διαδικασία της Αντιγραφής (Copy) και Επικόλλησης (Paste) πια. Η διαδικασία Συγχώνευσης (Merging) απέχει μόνο μερικά κλικ.

How To Merge Multiple Documents into One

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο που περιγράφει Πώς Να Συγχωνεύσουμε Πολλαπλά Έγγραφα Σε Ένα Στο Microsoft Word; (How To Merge Multiple Documents into One in Microsoft Word?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s