Πώς Να Χρησιμοποιείστε Το Χαρακτηριστικό Αναζήτηση Στόχου Στο Microsoft Excel;

Posted on

Microsoft Excel Blog Banner

How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel?

Αρκετές φορές γνωρίζουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε από μία Συνάρτηση (Formula) και χρειαζόμαστε να μάθουμε την Τιμή Εισόδου (Input) που παράγει το αποτέλεσμα της Συνάρτησης (Formula), με αποτέλεσμα να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Αναζήτηση Στόχου (Goal Seek) του Microsoft Excel. Το χαρακτηριστικό Αναζήτηση Στόχου (Goal Seek) υπολογίζει μία τιμή εκτελώντας Ανάλυση Πιθανοτήτων (What If Analysis) σε ένα δεδομένο σύνολο τιμών για να επιτευχθεί ο Στόχος (Goal). Μας επιτρέπει να δούμε πώς ένα στοιχείο Δεδομένων (Data) σε μία Συνάρτηση (Formula) επηρεάζει ένα άλλο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, γιατί μπορούμε να προσαρμόσουμε μία Καταχώρηση Κελιού (Cell Entry) για να δούμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Για να μάθετε περισσότερα για την Αναζήτηση Στόχου (Goal See) του Microsoft Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Χρησιμοποιείστε Το Χαρακτηριστικό Αναζήτηση Στόχου Στο Microsoft Excel

Να έχετε υπόψη, ότι για το χαρακτηριστικό Ανάλυση Στόχου (Goal Seek), θα πρέπει να έχουμε τα εξής:

  • Κελί Συνάρτησης (Formula Cell)
  • Στόχος/Επιθυμητό Αποτέλεσμα (Target/Desired Value)
  • Το Κελί που θα Αλλάξει Για Να Πετύχουμε Τον Στόχο (The Cell To Change In Order To Achieve The Target)

Στην επόμενη εικόνα, έχω δημιουργήσει μία λίστα με τις Θεάσεις των Video μου στο YouTube για τέσσερα Τρίμηνα (Semesters). Έχω ήδη καταχωρίσει τα Δεδομένα (Data) που γνωρίζω για τα πρώτα τρία τρίμηνα και που είναι τα εξής:

  • 1st Semester: 1.002.500
  • 2nd Semester: 2.250.358
  • 3rd Semester: 1.890.054
  • 4th Semester:

Στο Κελί (Cell) B7 έχω δημιουργήσει μία Συνάρτηση Αθροίσματος (Sum Function), που να προσθέτει όλα τα παραπάνω Κελιά (Cells) συν το Κελί (Cell) που δεν έχω καταχωρίσει και δεν γνωρίζω τα Δεδομένα (Data)

How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel

Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε το tab Δεδομένα (Data) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα από την αριστερή περιοχή της κορδέλας, εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Πρόβλεψη (Forecast). Αφού εντοπιστεί η περιοχή, επιλέγουμε την εντολή Ανάλυση Πιθανοτήτων (What If Analysis) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Αναζήτηση Στόχου (Goal Seek) όπου ενημερωνόμαστε ότι μπορούμε Να Βρούμε Τα Σωστά Δεδομένα Εισόδου Για Την Τιμή Που Θέλουμε (Find The Right Input For The Value We Want).

How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel

Αφού επιλεγεί η εντολή Αναζήτηση Στόχου, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση Στόχου (Goal Seek) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση Στόχου (Goal Seek) απαρτίζεται από τις ακόλουθες περιοχές:

  • Ορισμός Κελιού (Set Cell): Επιλέγουμε το Κελί (Cell) B7 που περιέχει τη Συνάρτηση Αθροίσματος (Sum Function).
  • Στην Τιμή (To Value): Καταχωρούμε το νούμερο 7.500.000, που είναι ο Στόχος (Goal) που έχω ορίσει για τις Θεάσεις (Viewers) YouTube.
  • Αλλαγή Του Κελιού (By Changing Cell): Επιλέγουμε το Κελί (Cell) B5, που θα αλλάξει ανάλογα με την Τιμή (Value), για να μπορέσει να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel

Αφού τελειώσουμε με όλες τις παραμέτρους, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ και περιμένουμε. Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το παράθυρο διαλόγου Κατάσταση Αναζήτησης Στόχου (Goal Seek Status). Το παράθυρο διαλόγου Κατάσταση Αναζήτησης Στόχου (Goal Seek Status) κάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για να φτάσει στον Στόχο (Goal) μας.

How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel

Αφού τελειώσει με τους υπολογισμούς το παράθυρο διαλόγου Κατάσταση Αναζήτησης Στόχου (Goal Seek Status), εμφανίζεται και το Αποτέλεσμα (Result) στο Κελί (Cell) B5, το οποίο είναι 2.357.088. Το Κελί B7 (Cell) έχει αλλάξει τώρα στον αριθμό 7.500.000, γιατί το Άθροισμα (Sum) των Κελιών (Cells) B2, B3, B4 και B5 δημιουργούν την Τιμή (Value) 7.500.000 που ήταν και ο Στόχος (Goal).

How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο που περιγράφει Πώς Να Χρησιμοποιείστε το Χαρακτηριστικό Αναζήτηση Στόχου Στο Microsoft Excel; (How To Use The Goal Seek Feature in Microsoft Excel?).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s