Πώς Να Δημιουργήσετε Μία Παρουσίαση από Διάρθρωση Στο Microsoft PowerPoint;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint?

Πολλές φορές, δημιουργούμε την δομή ενός Εγγράφου (Document) στο Microsoft Word, με το σκεπτικό ότι θα το εισάγουμε αργότερα σε μία Παρουσίαση (Presentation) του Microsoft PowerPoint. Δημιουργούμε την βασική δομή, συγκεντρωνόμαστε στις ιδέες που μπορεί να έχουμε. Λαμβάνουμε υπόψη την χρονολογική σειρά και πολλά άλλα. Εδώ κάνει την εμφάνισή της η Προβολή Διάρθρωσης (Outline View). Η Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) είναι πολύ χρήσιμη όταν δημιουργούμε Επικεφαλίδες (Headings) και Λίστες Κουκκίδων (Bulleted Lists).  Σε προηγούμενη ανάρτησή μου περιέγραψα Πώς Να Αποθηκεύσετε Την Παρουσίασή Σας Ως Διάρθρωση στο PowerPoint, ανάρτηση την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Τι συμβαίνει όμως, όταν θελήσουμε να εισάγουμε το Έγγραφο (Document) σε μία Παρουσίαση (Presentation) του Microsoft PowerPoint σαν Διάρθρωση (Outline) έτσι ώστε να μείνουν όλες οι μορφοποιήσεις που είχαμε κάνει; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Λάβετε υπόψη, ότι ακόμα και εάν το Έγγραφό (Document) μας, δεν έχει Επικεφαλίδες (Headings) ή Λίστες (Lists), εφόσον βρεθούμε σε Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) θα εμφανίζονται σαν Λίστα Κουκκίδων (Bulleted List) με μία ξεχωριστή Κουκκίδα (Bullet) για κάθε Παράγραφο (Paragraph). Μην πανικοβληθείτε νομίζοντας ότι έχετε κάνει άνω κάτω το Έγγραφό (Document) σας.

Πώς Να Δημιουργήσετε Μία Παρουσίαση από Διάρθρωση Στο Microsoft PowerPoint

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από τα αριστερά της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή η οποία ονομάζεται Προβολές (Views) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Επιλέγουμε έπειτα την εντολή Διάρθρωση (Outline) όπου και μπορούμε Να Δούμε Το Έγγραφό Μας Σε Μορφή Διάρθρωσης Όπου Το Περιεχόμενο Εμφανίζεται Σημειωμένο Με Κουκκίδες. Αυτή η Προβολή Είναι Χρήσιμη Για Τη Δημιουργία Επικεφαλίδων και Τη Μετακίνηση Ολόκληρων Παραγράφων Μέσα Στο Έγγραφο (See Our Document In Outline Form Where Content Is Shown As Bulleted Points. This View Is Useful For Creating Headings and Moving Whole Paragraphs Within the Document).

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Αφού επιλέξουμε την Προβολή Διάρθρωσης (Outline View), το περιβάλλον εργασίας του Microsoft Word αλλάζει σε Προβολή Διάρθρωσης (Outline View). Έχουμε το tab της Διάρθρωσης (Outline) και όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες εντολές της Προβολής Διάρθρωσης (Outline View). Για χάρη της ανάρτησης θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα, επιλέγουμε το κείμενο του Εγγράφου (Document) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για Διαφάνειες Τίτλου (Slide Titles), και έπειτα από την περιοχή Εργαλεία Διάρθρωσης (Outline Level Box) όπως εμφανίζεται και παρακάτω επιλέγουμε Επίπεδο 1 (Level 1).

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Δεύτερο, επιλέγουμε το κείμενο του Εγγράφου (Document) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για Λίστα Κουκκίδων (Bullet Points), και έπειτα από την περιοχή Εργαλεία Διάρθρωσης (Outline Level Box) όπως εμφανίζεται και παρακάτω επιλέγουμε Επίπεδο 2 (Level 2).

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Τρίτον, επιλέγουμε το κείμενο του Εγγράφου (Document) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για Δευτερεύουσα Λίστα Κουκκίδων (Secondary Bullet List), και έπειτα από την περιοχή Εργαλεία Διάρθρωσης (Outline Level Box) όπως εμφανίζεται και παρακάτω επιλέγουμε Επίπεδο 3 (Level 3).

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Αφού τελειώσουμε με την επεξεργασία του Εγγράφου (Document), Κλείνουμε (Close) την Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) και έπειτα κάνουμε Αποθήκευση (Save) του Εγγράφου (Document).

Πληκτρολογούμε το Όνομα (Name) του Αρχείου (File) και επιλέγουμε Θέση Προορισμού (Destination Folder). Κλείνουμε έπειτα την εφαρμογή του Microsoft Word και ανοίγουμε την εφαρμογή του Microsoft PowerPoint. Στην παρακάτω εικόνα, έχω Δημιουργήσει (Created) μία Νέα Κενή Παρουσίαση (New Blank Presentation) από την αρχή. Έπειτα από το tab Κεντρική (Home), και κάτω από την περιοχή Διαφάνειες (Slides) έχω επιλέξει την εντολή Νέα Διαφάνεια (New Slide). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, πλοηγούμαστε στο κάτω μέρος και επιλέγουμε την εντολή Διαφάνειες Από Διάρθρωση (Slides From Outline) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Αφού επιλέξουμε την εντολή Διαφάνειες Από Διάρθρωση (Slides From Outline), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Διάρθρωσης (Insert Outline) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Εδώ, πλοηγούμαστε για να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε το Έγγραφο (Document) που είχαμε δημιουργήσει. Στην παρακάτω εικόνα, παρατηρούμε ότι δίπλα στο Όνομα Αρχείου (File Name), ότι ο Τύπος Αρχείου (File Type) για όλες τις Διαρθρώσεις (Outline) είναι (*.txt, *.rtf, *.docm. *.docx, *.doc, *.wpd). Αφού επιλέξουμε το Έγγραφο (Document), απλώς πατάμε στο κουμπί Άνοιγμα (Open) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή Διάρθρωσης (Insert Outline).

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Ανάλογα με το Μέγεθος (Size) του Εγγράφου (Document) του Word που δημιουργήσαμε σε Προβολή Διάρθρωσης (Outline View), η Διάρθρωση (Outline) θα εισαχθεί στην Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint. Μπορούμε να δούμε το κείμενο που είχαμε αλλάξει σε Επίπεδο 1 (Level 1) ως Τίτλους Διαφανειών (Headings) στην Παρουσίαση (Presentation), μπορούμε να δούμε το κείμενο που είχαμε αλλάξει σε Επίπεδο 2 (Level 2) ως Λίστα Κουκκίδων (Bulleted Lists) και μπορούμε να δούμε το κείμενο που είχαμε αλλάξει σε Επίπεδο 3 (Level 3) ως Δευτερεύουσα Λίστα Κουκκίδων (Secondary Bulleted List).

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Ο περισσότερος χρόνος που αφιερώνουμε στη διαδικασία γίνεται μέσα στο Έγγραφο (Document) του Microsoft Word. Η διαδικασία στο Microsoft PowerPoint είναι πολύ απλή και γρήγορη. Από εδώ και πέρα, μπορούμε να Μορφοποιήσουμε (Format), Τροποποιήσουμε (Modify) και να κάνουμε οτιδήποτε άλλο θελήσουμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Δημιουργήσετε Μία Παρουσίαση από Διάρθρωση Στο Microsoft PowerPoint;

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s