Πώς Να Επαναλαμβάνετε Συνεχώς Η Προβολή Παρουσίασης Στο Microsoft PowerPoint;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Loop A Slide Show Presentation in Microsoft PowerPoint?

Στο PowerPoint έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) να επαναλαμβάνεται συνεχώς, μέχρι να τη σταματήσουμε εμείς. Μία Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) που επαναλαμβάνεται συνεχώς, σημαίνει ότι η κάθε Διαφάνεια (Slide) προβάλλεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχουμε καθορίσει εμείς. Όταν τελειώσει αυτό το χρονικό διάστημα, αυτόματα μεταφερόμαστε στην επόμενη Διαφάνεια (Slide), μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος της Προβολής Παρουσίασης (Slide Show). Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) με το που φτάνει στο τέλος της Προβολής (Show) να ξεκινάει αυτόματα από την αρχή μέχρι που να τη διακόψουμε εμείς με τη χρήση του πλήκτρου Esc του πληκτρολογίου μας. Για να μάθετε πώς γίνεται η διαδικασία αυτή, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Επαναλαμβάνετε Συνεχώς Η Προβολή Παρουσίασης Στο Microsoft PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ήδη ανοίξει την Παρουσίασή (Presentation) του PowerPoint, και έχω επιλέξει το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show).

How To Loop A Slide Show Presentation in Microsoft PowerPoint?

Αφού επιλέξουμε το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει Ρύθμιση (Set Up) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εκεί επιλέγουμε την εντολή Ρύθμιση Παρουσίασης (Set Up Slide Show), όπου και μπορούμε να Ρυθμίσουμε Σύνθετες Επιλογές Για Την Προβολή Παρουσίασης, Όπως Η Λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών (Set Up Advanced Options For The Slide Show, Such As Kiosk Mode).

How To Loop A Slide Show Presentation in Microsoft PowerPoint?

Αφού επιλέξουμε την εντολή Ρύθμιση Παρουσίασης (Set Up Slide Show), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση Παρουσίασης (Set Up Show) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Για χάρη αυτής της ανάρτησης, θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Επιλογές Προβολής (Show Options) του παραθύρου διαλόγου Ρύθμιση Παρουσίασης (Set Up Show) και να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής Συνεχής Επανάληψη Που Διακόπτεται Με Esc (Loop Continuously Until Esc). Αφού το κάνουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ρύθμιση Παρουσίασης (Set Up Show) για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

How To Loop A Slide Show Presentation in Microsoft PowerPoint?

Αυτό είναι. Όταν θα ξεκινήσουμε την Προβολή Παρουσίασης (Slide Show Presentation), αυτή θα αναπαράγεται και θα ξεκινάει και πάλι από την αρχή αυτόματα, μέχρι να πατήσουμε στο πλήκτρο Esc του πληκτρολογίου μας.

How To Loop A Slide Show Presentation in Microsoft PowerPoint?

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Επαναλαμβάνετε Συνεχώς Η Προβολή Παρουσίασης Στο Microsoft PowerPoint; (How To Loop A Slide Show Presentation in Microsoft PowerPoint?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στου YouTube!!!

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s