Πώς Να Βρείτε Τον Βοηθό Προβολής Παρουσίασης Στο Microsoft PowerPoint;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Find Slide Show Tips & Tricks in Microsoft PowerPoint?

Υπάρχουν φορές που σε μια Παρουσίαση Προβολής του PowerPoint (Slide Show Presentation) χρειαζόμαστε Βοήθεια (Help) ή χρειαζόμαστε ένα Πλήκτρο Συντόμευσης (Shortcut Key) για να Κάνουμε Ζουμ Εκτός Μίας Διαφάνειας (Zoom Out Of A Slide) για να εντυπωσιάσουμε το κοινό. Τι κάνουμε; Δεν ρωτάμε το ακροατήριο βεβαίως. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε το πλήκτρο F1 κατά την διάρκεια της προβολής και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά. Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς γίνεται.

Πώς Να Βρείτε Τον Βοηθό Προβολής Παρουσίασης Στο Microsoft PowerPoint

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ξεκινήσει την Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) και το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να πατήσω στο πλήκτρο F1 του πληκτρολογίου. Απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Βοήθεια Προβολής Παρουσίασης (Slide Show Help) το οποίο αποτελείται από Πέντε Καρτέλες και που είναι οι εξής μαζί με τις συντομεύσεις:

Γενικές Συντομεύσεις (General):

 • ‘N’ Αριστερό Κλικ Κενό, Δεξιό ή Κάτω Βέλος, Enter ή Page Down: (Προώθησης Στην Επόμενη Διαφάνεια ή Κίνηση ( ‘N’ Left Click, Space, Right or Down Arrow, Enter or Page Down: Advance To The Next Slide or Animation)
 • ‘P’, Backspace, Αριστερό ή Επάνω Βέλος ή Page Up: Επιστροφή Στην Προηγούμενη Διαφάνεια ή Κίνηση ( ‘P’, Backspace, Left or Up Arrow, or Page Up: Return To The Previous Slide or Animation)
 • ‘G’, ‘- ‘, or Ctrl+ ‘-‘: Σμίκρυνση Διαφάνειας. Προβολή Όλων Των Διαφανειών ( ‘G’, ‘- ‘, or Ctrl+ ‘-‘: Zoom Out Of A Slide; See All The Slides)
 • ‘+’, or Ctrl+ ‘+’: Μεγέθυνση Διαφάνειας ( ‘+’, or Ctrl+ ‘+’: Zoom In A Slide)
 • Αριθμός Μετά το Πάτημα του Πλήκτρου Enter (Number Followed By Enter: Go To That Slide)
 • Esc, or Ctrl + Break: Τέλος Προβολής Παρουσίασης (Esc, or Ctrl + Break: End Slide Show)
 • Ctrl + S: Παράθυρο Διαλόγου “Όλες Οι Διαφάνειες” (Ctrl + S: All Slides Dialog)
 • ‘B’ or ‘.’: Επικάλυψη της Οθόνης Με Μαύρο/Αναίρεση (‘B’ or ‘.’: Blacks/ Unblacks The Screen)
 • ‘W’ or ‘,’: Επικάλυψη της Οθόνης Με Άσπρο/Αναίρεση (‘W’ or ‘,’: Whites/ Unwhites The Screen)
 • ‘J’: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ζωντανών Υποτίτλων (‘J’: Turn Live Subtitles On/Off )
 • ‘S’: Διακοπή/Επανεκκίνηση της Αυτόματης Προβολής (‘S’: Stop/Restart Automatic Show )
 • ‘H’: Μετάβαση Στην Επόμενη Διαφάνεια Εάν Είναι Κρυφή (‘H’: Go To Next Slide If Hidden)
 • Κρατήστε Πατημένα Το Δεξιό και το Αριστερό Κουμπί του Ποντικιού για 2 Δευτερόλεπτα: Επιστροφή Στην Πρώτη Διαφάνεια (Hold Both The Right And Left Mouse Buttons Down For 2 Seconds: Return To First Slide )
 • Ctrl + T: Προβολή Γραμμής Εργασιών (Ctrl + T: View Task Bar)
 • Ctrl + H/U: Απόκρυψη/Εμφάνιση Βέλους Με Την Κίνηση του Ποντικιού (Ctrl + H/U: Hide/Show Arrow On Mouse Move )
 • Ctrl + Κάτω/Πάνω ή Ctrl+ Page Down/Page Up: Σημειώσεις Κύλισης στην Προβολή Παρουσιαστή (Ctrl + Down/Up, or Ctrl+ Page Down/Page Up: Scroll Notes in Presenter View )
 • Shift + Αριστερό Βέλος ή Shift + Επάνω Βέλος: Επιστροφή στην Προηγούμενη Προεπισκόπηση Διαφάνειας (Shift + Left or Shift + Up: Return To Previous Zoom Slide)

How To Find Slide Show Tips & Tricks in Microsoft PowerPoint?

Συντομεύσεις Δοκιμής ή Εγγραφής (Rehearse or Record Shortcuts):

 • ‘R’: Επανάληψη Εγγραφής Αφήγησης και Χρονισμού Διαφανειών (‘R’: Re-record Slide Narration and Timing)

How To Find Slide Show Tips & Tricks in Microsoft PowerPoint?

Πολυμέσα: Ενημερωνόμαστε να Καταδείξουμε ή Πατήσουμε Στα Πολυμέσα Για Ενεργοποίηση (Hover On Or Tab To Media To Enable).

 • Alt+P: Πολυμέσα – Αναπαραγωγή/Παύση (Alt+P: Media- Play/Pause)
 • Alt+Q: Πολυμέσα – Διακοπή Αναπαραγωγής (Alt+Q: Media – Stop Playback)
 • Alt+HOME/END: Πολυμέσα – Μετάβαση Στον Προηγούμενο/Επόμενο Σελιδοδείκτη (Alt+HOME/END: Go To Previous/Next Bookmark)
 • Alt+Κάτω/Πάνω: Πολυμέσα – Μείωση/Αύξηση Έντασης  (Alt+Down/Up: Media- Volume Down/Up )
 • Alt+Shift+Αριστερά/Δεξιά: Πολυμέσα – Μεταπήδηση Εμπρός/Πίσω (Alt+Shift+Left/Right: Media – Skip Backward/Forward)
 • Alt+U: Πολυμέσα – Σίγαση/Κατάργηση Σίγασης  (Alt+U: Media – Mute/Unmute)
 • Alt+J: Πολυμέσα – Εμφάνιση Απόκρυψη Μενού Ήχου και Υποτίτλων  (Alt+J: Media – Show/Hide Audio And Subtitles Menu)

How To Find Slide Show Tips & Tricks in Microsoft PowerPoint?

Γραφή/Δείκτης Λέιζερ (Ink/ Laser Pointer):

 • Συντομεύσεις Σήμανση Γραφής και Δείκτη Λέιζερ (Ink Markup And Laser Pointer Shortcuts)
 • Ctrl+P: Αλλαγή του Δείκτη Σε Πένα (Ctrl+P: Change Pointer To Pen)
 • Ctrl+I: Αλλαγή του Δείκτη Σε Εργαλείο Επισήμανσης (Ctrl+I: Change Pointer To Highlighter)
 • Ctrl+A: Αλλαγή του Δείκτη Σε Βέλος (Ctrl+A: Change Pointer To Arrow )
 • Ctrl+E: Αλλαγή του Δείκτη Σε Γόμα (Ctrl+E: Change Pointer To Eraser)
 • Ctrl+M: Εμφάνιση/Απόκρυψη Σήμανσης Με Μελάνι (Ctrl+M: Show/Hide Ink Markup)
 • ‘E’: Σβήσιμο Σχεδίου Από Οθόνη (‘E’: Erase Drawing on Screen)
 • Ctrl+L ή Κρατήστε Πατημένο το Πλήκτρο Ctlr και Πατήστε Το Αριστερό Κουμπί Του Ποντικιού: Αλλαγή Δείκτη Σε Λέιζερ (Ctrl+L, or Hold Down The Ctrl Key And Press The Left Mouse Button: Change Pointer To Laster Pointer)

How To Find Slide Show Tips & Tricks in Microsoft PowerPoint?

Αφή (Touch):

 • Σάρωση Προς Τα Εμπρός: Προώθηση Στην Επόμενη Διαφάνεια ή Κίνηση (Swipe Forward: Advance To The Next Slide or Animation)
 • Σάρωση Προς Τα Πίσω: Επιστροφή Στην Προηγούμενη Διαφάνεια ή Κίνηση (Swipe Backward: Return To The Previous Slide Or Animation)
 • Τσίμπημα: Σμίκρυνση Διαφάνειας. Προβολή Όλων Των Διαφανειών (Pinch: Zoom Out Of A Slide. See All The Slides)
 • Τέντωμα: Μεγέθυνση Διαφάνειας (Stretch: Zoon In A slide)
 • Πάτημα: Εμφάνιση/Απόκρυψη Γραμμής Εργαλείων Παρουσίασης (Tap: Show/Hide Slide Show Taskbar)
 • Διπλό Πάτημα: Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Διαφάνειας (Double Tap: Zoom In/Out Of A Slide)

How To Find Slide Show Tips & Tricks in Microsoft PowerPoint?

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο που περιγράφει Πώς Να Βρείτε Τον Βοηθό Προβολής Παρουσίασης Στο Microsoft PowerPoint; (How To Use The Slide Show Help in Microsoft PowerPoint?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στου YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s