Διατήρηση Της Πιστότητας Κατά Την Κοινή Χρήση Εγγράφου στο Word

Posted on Updated on

Preserve Fidelity When Sharing This Document in Word

Πολλές φορές δημιουργούμε έγγραφα στο Word με διαφορετικές γραμματοσειρές που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να μοιραστούμε αυτά τα έγγραφα με άλλους που δεν έχουν εγκαταστημένες τις γραμματοσειρές στον υπολογιστή τους; Το αποτέλεσμα είναι ότι πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι που λαβαίνουν αυτά τα έγγραφα, να μην βγάζουν άκρη και νόημα όταν τα ανοίγουν. Αυτό το μικρό πρόβλημα μπορεί να λυθεί απλά και γρήγορα. Πριν μοιραστούμε αυτά τα έγγραφα με άλλους, θα πρέπει να ενσωματώσουμε αυτές τις γραμματοσειρές μέσα στο έγγραφο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού έχουμε μεταφερθεί σε προβολή backstage, επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα δεξιά του μενού.

File Options

Read the rest of this entry »

Preserve Fidelity When Sharing A Document in Word

Posted on Updated on

Many times, we create Word documents with different fonts that we have installed on our PC. What happens though when we want to share these documents with others that do not have the same fonts installed on their PC? The result is that, maybe the people that receive these documents, may not make sense of it when they open it and read it. This minor problem though can be solved very easily. Before we share documents with fonts that others may not have, we have to embed all the fonts right in the document. All we have to do is to follow the steps below.

First, we must select the File tab in order to move to backstage view as shown in the image below. Once in backstage view, we select the category Options from the left of the menu.

File Options

Read the rest of this entry »

Ταξινόμηση Λίστας Αλφαβητικά Στο Word 13

Posted on Updated on

Sort A List Alphabetically in Word 13

Είναι εύκολο να ταξινομήσουμε λίστες στο Excel, αλλά τι συμβαίνει όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε λίστες στο Word; Τι γίνεται όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε είτε αλφαβητικά, αριθμητικά ή ακόμα βάση ημερομηνιών; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το χαρακτηριστικό Ταξινόμηση (Sort). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε μία λίστα με ονόματα τα οποία δεν είναι ταξινομημένα. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε τη λίστα με τα ονόματα όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Selected Text

Read the rest of this entry »

Sort A List Alphabetically in Word 13

Posted on Updated on

It is easy to sort lists in Excel, but what happens when we want to sort lists in a Word document? What happens when we want to sort it either alphabetically, numerically or even by dates? This is where the Sort feature comes up! All we need to do is to follow the steps below:

In the image below, we can see list of names that are unsorted. The first step is to select the list of names as shown.

Selected Text

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Εξίσωσης στο Word 2016

Posted on Updated on

Insert An Equation in Word 2016

Είστε μαθηματικός τύπος που γράφει Εξισώσεις (Equation); Έχετε ποτέ βρεθεί στην ανάγκη να γράψετε μία Εξίσωση (Equation) σε ένα έγγραφο του Word και να το παρουσιάσετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Microsoft Office. Η εντολή Εισαγωγή Εξίσωσης (Insert Equation) είναι διαθέσιμε στο Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη χρήση της Εισαγωγής Εξίσωσης (Insert Equation) σε έγγραφο του Word 16.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από το δεξιό μέρος της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Σύμβολα (Symbols), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Equation

Αφού εντοπιστεί, επιλέγουμε την εντολή Εξίσωση (Equation) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Απευθείας εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής προκαθορισμένες Εξισώσεις (Equations) για να χρησιμοποιήσουμε.

Equation

Read the rest of this entry »

Insert an Equation in Word 2016 Document

Posted on Updated on

Are you a mathematical person who writes Equations? Ever needed to write an Equation in a Word Document and to present it? This is where Microsoft Office comes in. The Insert Equation is available in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook. In this post I will describe the insert Equation in Microsoft Word 2016.

First of all we must select the Insert tab and from the right edge of the ribbon to locate the area named Symbols as shown in the image below.

Insert Equation

Once located, we select the command Equation as shown in the image below. Straight away the drop down menu appears with the following available predefined Equations to use:

Equation

Read the rest of this entry »