Δημιουργία Μη Κατανοητού Κειμένου Σε Έγγραφο Του Word

Posted on Updated on

Auto-Generate Nonsense Text In A Word Document

Έχετε ποτέ θελήσει να δημιουργήσετε Μη Κατανοητό Κείμενο (Nonsense Text) σε ένα Έγγραφο (Document) του Word, έτσι ώστε να μπορέσετε να διαμορφώσετε και να σχεδιάσετε τη διάταξή του εγγράφου που πρόκειται να δημιουργήσετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του, το Μη Κατανοητό Κείμενο (Nonsense Text). Μπορούμε να δημιουργήσουμε Μη Κατανοητό Κείμενο (Nonsense Text) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Για να δημιουργήσουμε Μη Κατανοητό Κείμενο (Nonsense Text) σε ένα Έγγραφο (Document) του Word, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το ακόλουθο:

=lorem(p,l)

Όπου γράμμα p , το αντικαθιστούμε με τον αριθμό των Παραγράφων (Paragraphs) που θέλουμε.

Όπου γράμμα “l” , το αντικαθιστούμε με τον αριθμό των Γραμμών (Lines) που θέλουμε.

Αφού τελειώσουμε με την πληκτρολόγηση, τοποθετούμε τον εισαγωγέα στο τέλος της συνάρτησης και πατάμε το πλήκτρο Enter.

Απευθείας το Μη Κατανοητό Κείμενο (Nonsense Text) έχει δημιουργηθεί όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Μπορούμε να συμπεριλάβουμε έναν αριθμό μέσα στην παρένθεση και θα δημιουργηθούν ανάλογα και οι παράγραφοι.

=lorem

Read the rest of this entry »

Advertisements

Auto-Generate Nonsense Text In A Word Document

Posted on Updated on

Have you ever needed to add some nonsense text, in a Word Document in order for planning the document and the layout of it? This is where Nonsense Text shows up. We can create Nonsense Text in a Word Document just by following the steps below.

In order to generate Nonsense text in a Word document, we must type the following:

=lorem(p,l)

Where the “p” is, we replace it with the number of paragraphs that we want.

Where the “l” is, we replace it with the number of lines that we want.

Once we have finished, we place the cursor at the end of the equation and then hit the Enter key.

Voila!!! The nonsense text has been created as shown below.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

We can also include one number in the parenthesis and it will create that many paragraphs.

=lorem

Read the rest of this entry »

Δουλεύοντας Με Πρότυπα Στο Office 2010

Posted on Updated on

Working With Templates in Office 2010

Πρότυπο (Templates) ονομάζεται ένα αρχείο στο οποίο έχουν αποθηκευτεί κείμενο, στυλ χαρακτήρων και παραγράφων και μορφοποίηση σελίδας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το κείμενο στα κατάλληλα δεσμευτικά θέσεων που μας παρέχει. Δημιουργούμε ένα Πρότυπο (Template) όπως δημιουργούμε ένα έγγραφο αλλά η διαφορά είναι ότι το αποθηκεύουμε με διαφορετική μορφή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούμε το Πρότυπο (Template) αλλά ένα αντίγραφό του. Πρότυπα (Templates) υπάρχουν και στις εφαρμογές του Excel, Access και PowerPoint.

Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο βασισμένο σε κάποιο πρότυπο στο Word 2010. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούμε και στις άλλες εφαρμογές.

Μεταβαίνουμε στο tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Δημιουργία (Create) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

00

Read the rest of this entry »

Working With Templates in Office 2010

Posted on Updated on

Templates are a special type of a document, where text, character, paragraph style and page formatting have been saved. All we have to do is to replace the text in the appropriate place holders. We create a Template the same way we create a document, but the difference is that we save it in a different way. This means that when we use it, we are not using the original Template but a copy of it. Templates are also available in Excel, Access and PowerPoint.

Below I will describe how we can create a New Document based on a Template available in Word 2010. The same procedure is followed with the other applications.

We select the File tab in order to move to backstage view and from the drop down menu that appears we select the command New as we can see in the image below.

01

Read the rest of this entry »

Ταυτόχρονη Προβολή Εγγράφου του Word σε Δύο Διαφορετικές Προβολές

Posted on Updated on

 View A Word Document in Two Different Views

Στο Word, μπορούμε να χωρίσουμε το παράθυρο σε δύο τμήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε διαφορετικά μέρη του εγγράφου την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο εάν θέλουμε να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε κείμενο από το ένα μέρος του εγγράφου στο άλλο απλά και γρήγορα. Για να διαιρέσουμε λοιπόν ένα Έγγραφο του Word σε δύο διαφορετικά μέρη θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του Word, μπορούμε να δούμε από πόσες σελίδες αποτελείται το έγγραφό μας όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Pages 6 of 6

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράθυρο (Window) όπως εμφανίζεται και παρακάτω και να επιλέξουμε την εντολή Διαίρεση (Split).

Window - Split

Read the rest of this entry »

View A Word Document in Two Different Views

Posted on Updated on

In Word, we can split the window into two panes, in order for us to view different parts of a document at the same time. This is quite handy if we want to copy and paste document from one part to another quickly. In order for us to split a Word Document into two panes, all we have to do is to follow the steps below.

At the bottom left corner of the Word Window as shown in the image below, we can see how many pages our document contains.

Pages 6 of 6

First, we must select the View tab and then locate the area of the ribbon named Window as shown in the image below, and then select the Split command.

Window - Split

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Κειμένου Από Αρχείο Σε Έγγραφο του Word 13

Posted on Updated on

Insert a Text File In A Word 13 Document

Σε ένα Έγγραφο του Word μπορούμε να εισάγουμε Κείμενο από Αρχείο. Αυτό το αρχείο μπορεί να είναι Έγγραφο του Word, αρχείο XML, αρχείο Ιστοσελίδας, αρχείο Εμπλουτισμένου Κειμένου, ένα αρχείο κειμένου Open Document, αρχείο Κειμένου και πολλά άλλα είδη αρχείων. Για χάρη της ανάρτησης θα εισάγω ένα Αρχείο Κειμένου (Text File) σε Έγγραφο του Word. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα.

Πρώτα από θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή Κείμενο (Text) από την κορδέλα όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Text

Read the rest of this entry »