Αλλαγή Μονάδων Μέτρησης Του Χάρακα Στο Word 2013

Posted on Updated on

Change the Ruler Measurement Unit in Word 2013

Μερικές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε την μονάδα μέτρησης του χάρακα σε μία άλλη μονάδα. Ποιος ξέρει, μπορεί να δουλεύουμε σε ένα έγγραφο για κάποιον άλλον που μετράει τα περιθώρια, στηλοθέτες με μία άλλη μονάδα μέτρησης. Το Word 13, μας προσφέρει αρκετές μονάδες μέτρησης για χρήση, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά και γρήγορα αρκεί να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage, από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Read the rest of this entry »

Change the Ruler Measurement Unit in Word 2013

Posted on Updated on

Sometimes, when we work in a Microsoft Word document, we might want to change the measurement unit of the ruler into some other unit. Who knows, we might be working on a document for someone else who measures their margins, tabs, etc., in a different set of units. Word 13, offers us several units of measurement, which are very easy and simple in order for them to be changed, as long as we follow the steps below.

 First, we must select the File tab in order to move to backstage view. Once in backstage view from the left of the drop down menu that appears we select the category Options as shown in the image below.

File - Info

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Αναφοράς Σε Έγγραφο του Word 13

Posted on Updated on

Insert Citation in Word 13 Document

Μία παραπομπή είναι μία αναφορά σε μία πηγή που έχει είτε δημοσιευτεί είτε όχι. Είναι μία έκφραση αλφαριθμητική που είναι ενσωματωμένο στο σώμα του εγγράφου, όπως είναι και μία καταχώρηση στη Βιβλιογραφία (Bibliography) ως σημείο αναφοράς.

Οι κύριοι λόγοι για τις Αναφορές (Citations) είναι οι εξής:

  • Αποφυγή Λογοκλοπής
  • Απόδοση εργασίας και ιδεών στις σωστές πηγές
  • Να επιτρέψει τον αναγνώστη να καθορίσει ανεξάρτητα αν το αναφερόμενο υλικό υποστηρίζει τα επιχειρήματα του συγγραφέα
  • Να βοηθήσει τον αναγνώστη να αξιολογήσει τη δύναμη και την εγκυρότητα του υλικού που έχει χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα περιγράψω τη διαδικασία δημιουργίας και εισαγωγής Αναφοράς (Citation) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Αναφορές & Βιβλιογραφία (Citations & Bibliography) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry »

Insert Citation in a Word 13 Document

Posted on Updated on

A Citation is a reference to a published or unpublished source. It is an alphanumeric expression embedded in the body of a document that is also an entry in the Bibliography as a reference.

The basic purpose of a Citation are the following:

  • To avoid plagiarism
  • To attribute prior or unoriginal work and ideas to the correct sources
  • To allow the reader to determine independently whether the referenced material supports the author’s argument in the claimed way
  • To help the reader gauge the strength and validity of the material the author has used

In this post, I will describe how to create and insert a Citation in a Word 13 document.

First, we must select the References tap and then locate the area of the ribbon named Citations & Bibliography as shown in the image below.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Βιβλιογραφίας Σε Έγγραφο του Word 13

Posted on Updated on

Insert Bibliography in a Word 13 Document

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εισάγουμε μία Αναφορά (Citation) σε έγγραφο του Word 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εισάγουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα όμως, τι είναι μία Βιβλιογραφία (Bibliography);

Είναι μία λίστα από πηγές που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στο έγγραφό μας. Την Βιβλιογραφία (Bibliography) που δημιουργούμε την εισάγουμε στο τέλος του εγγράφου μας. Για να δημιουργήσουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography) θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) στο έγγραφό μας. Παρακάτω θα αναφερθώ στη διαδικασία εισαγωγής Βιβλιογραφίας (Bibliography) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Αναφορές & Βιβλιογραφίες (Citations & Bibliography) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Βιβλιογραφία (Bibliography) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Ένα πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όπου βλέπουμε κάποια ενσωματωμένα στυλ για Βιβλιογραφία (Bibliography), Αναφορές (References) και Αναφορές Έργων (Work Cited), που είναι στη διάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε. Εάν έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) μόνοι μας, απλώς χρησιμοποιούμε την εντολή Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (Insert Bibliography) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry »

Insert Bibliography in Word 13

Posted on Updated on

In the previous post of mine, I mentioned how to create a Citation in Word 13 document. In this post, I will describe how to create a Bibliography in a Word 13 document.

First, what is a Bibliography?

A list of source materials that are used as references in our document. The Bibliography that we create, we usually place at the end of our document. In order to create a Bibliography we must have created Citations in our document. Below I will describe the feature of inserting a Bibliography in a Word 13 document.

First, we must select the References tab and then from the area of the ribbon named Citations & Bibliography we select the arrow next to the command Bibliography as shown in the image below. A drop down menu appears where we first notice that some Built In Bibliography, References and Work Cited are available to use. If we have created, Citations own our own we just use the command Insert Bibliography that is located at the bottom of the drop down menu.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry »

Προσθήκη Αρχιγράμματος στο Word

Posted on Updated on

Insert A Drop Cap in Word

Είναι μία συνήθεια, να χρησιμοποιούμε ένα αρχικό γράμμα με μεγαλύτερο μέγεθος από τα άλλα όταν ξεκινάμε μία παράγραφο. Αυτό το χαρακτηριστικό στο Microsoft Word ονομάζεται Αρχίγραμμα (Drop Cap). Το Αρχίγραμμα (Drop Cap) είναι ένα μεγάλο κεφαλαίο γράμμα που βρίσκεται στην αρχή της παραγράφου που καταλαμβάνει δύο ή περισσότερες γραμμές της παραγράφου. Για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Αρχίγραμμα (Drop Cap), θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Text

Read the rest of this entry »