Αντικείμενα

Φάκελος Αρχειοθέτησης Στο Microsoft Outlook

Posted on

Archive Folder in Microsoft Outlook

Ένα νέο χαρακτηριστικό συμπεριλαμβάνεται στο Outlook, όπου και μπορούμε να στείλουμε Μηνύματα (Messages) σε έναν Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder). Αφού μετακινήσουμε ένα ή περισσότερα μηνύματα στον Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder), δεν σημαίνει ότι τα διαγράφουμε, αλλά τα αποθηκεύουμε σε ένα μέρος για γρηγορότερη πρόσβαση. Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα στο να μετακινούμε Αντικείμενα (Items) στον Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder);

  • Είναι πιο εύκολα να βρούμε Αντικείμενα (Items) που έχουμε Αρχειοθετήσει (Archive) από ότι το Πλαίσιο Αναζήτησης (Search Box).
  • Τα Αντικείμενα (Items) που έχουμε Αρχειοθετήσει (Archived) είναι διαθέσιμα ακόμα και στα Τηλέφωνά (Phones) μας, και σε άλλες Συσκευές (Devices).

Archive Folder in Outlook Greek

Απλώς συνεχίσετε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς να γίνεται Μετακίνηση Αντικειμένων (Move Items) στον Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder).

Read the rest of this entry »

Advertisements

Εισαγωγή Παραπομπής Σε Έγγραφο του Word 2016

Posted on

Cross Reference in a Word 2016 Document

Αρκετές φορές, σε ένα μεγάλο έγγραφο καθοδηγούμε τους αναγνώστες να μετακινηθούν μέσα στο έγγραφο για να βρούνε περισσότερες πληροφορίες για ένα ορισμένο θέμα. Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Παραπομπή (Cross-reference). Μπορούμε να δημιουργήσουμε Παραπομπές (Cross-references) σε Επικεφαλίδες (Headers), Υποσέλιδα (Footnotes), Αρίθμηση Σελίδων (Page Numbers), Υποσημείωση (Endnotes), Εξισώσεις (Equations) και Αντικείμενα (Figures). Για να δημιουργήσουμε Παραπομπές (Cross-references) σε Έγγραφα του Word 2016, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο σημείο του εγγράφου που θέλουμε να εισαχθεί η Παραπομπή (Cross Reference). Έπειτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text). Αφού εντοπισθεί επιλέγουμε την εντολή Παραπομπή (Cross-reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Links - Cross Reference

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παραπομπή (Cross-reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο διαλόγου Παραπομπή (Cross-reference) απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη.

Cross Reference

Read the rest of this entry »