Απεικονίσεις

Πώς Να Αποστείλετε Μοντέλα 3D Σε Μηνύματα του Outlook;

Posted on Updated on

Microsoft Outlook Blog Banner

How To Send 3D Models in Email Message in Microsoft Outlook?

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα στο Microsoft Outlook, μπορούμε να Εισάγουμε Μοντέλα 3D (Insert 3D Models) σε ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Message). Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Είναι σαν να κάνουμε εισαγωγή μίας απλής εικόνας στο Μήνυμά (Message) μας. Το μόνο «αρνητικό» είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και εάν στείλουμε κάποιον ένα Μοντέλο 3D (3D Model) με το Μήνυμα (Message), ο παραλήπτης που θα λάβει το Μήνυμα (Message) δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το Μοντέλο 3D. Το Μοντέλο 3D μετατρέπεται σε απλή εικόνα αφού το στέλνουμε. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς μπορούμε να αποστείλουμε ένα Μοντέλο 3D με ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Message) απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Πώς Να Στείλετε Μοντέλα 3D Σε Μήνυμα του Outlook

Read the rest of this entry »

Ιδέες Σχεδίασης Για Λωρίδες Χρόνου Στο PowerPoint 365

Posted on

Design Ideas for Timelines in PowerPoint 365

Στο PowerPoint, όταν γράφουμε ένα Χρονοδιάγραμμα (Timeline), μία Λίστα με Κουκκίδες (Bulleted List) Διαδικασιών (Process) ή Βήματα (Steps) σε μία Διαφάνεια (Slide), εμφανίζονται οι Ιδέες Σχεδίασης (Designer) του PowerPoint, έτοιμο για χρήση. Ο Σχεδιαστής (Designer) καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με μία Διεργασία Χρόνου (Time Process) και ανταποκρίνεται αμέσως εμφανίζοντας και απεικονίζοντας διάφορες γραφικές απεικονίσεις για να διαλέξουμε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) για Χρονοδιαγράμματα (Timelines) στο PowerPoint 365 απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Ιδέες Σχεδίασης για Λωρίδες Χρόνου Στο PowerPoint 365

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365

Posted on

Insert 3D Models in Office 365

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα σε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) και Παρουσιάσεις (Presentations). Με αυτόν τον τρόπο καθιστάμε πιο εύκολα την απεικόνιση ενός σημείου ή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου. Τώρα λοιπόν, το Microsoft Word, Excel και το PowerPoint υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής Μοντέλων 3D απευθείας στα αρχεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Insert 3D Models Greek

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Αρχείων SVG Στο Microsoft Office 365

Posted on Updated on

Insert SVG Files In Microsoft Office 365

Μία νέα Μορφή Αρχείου (File Format) έχει κάνει την εμφάνιση του για χρήση σε Προγράμματα του Microsoft Office 365, μαζί με όλες τις άλλες Μορφές Αρχείων (File Formats) που ήταν ήδη διαθέσιμες. Αυτή η Μορφή Αρχείου (File Format) ονομάζεται Scalable Vector Graphics (SVG).

Insert SVG Files Greek

Τι είναι όμως το Scalable Vector Graphics (SVG); Τα αρχικά SVG προέρχονται από τις λέξεις Scalar Vector Graphics. Είναι μία ειδική γλώσσα για προγραμματισμό 2-διάστατων γραφικών βασισμένη στα διανυσματικά σχήματα, κείμενο κλπ. Είναι βασισμένη στη μορφή αρχείων XML. Τα αρχεία κώδικα SVG είναι συνήθως μικρά και παρέχουν (προβάλουν) υψηλής ποιότητας γραφικά τόσο σε ιστοσελίδες όσο και σε εκτυπώσεις αλλά και σε περιορισμένων δυνατοτήτων μικροσυσκευές (πχ οθόνες κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον η SVG υποστηρίζει συνδιαστική χρήση και άλλων γλωσσών προγραμματισμού καθώς και κινούμενα γραφικά και γι αυτό είναι ιδανική για την παρουσίαση διαδραστικών γραφικών και γραφικών καθοριζόμενων από δεδομένα (data-driven graphics).

Πηγή που χρησιμοποιήθηκε: http://www.e-demography.gr/svg/

Για να Εισάγουμε ένα Αρχείο SVG (SVG File) σε μία από τις εφαρμογές του Microsoft Office 365, απλώς θα πρέπει να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή και Επεξεργασία Εικονιδίων Στο Office 365

Posted on

Insert And Edit Icons In Office 365

Insert and Edit Icons in Office 365

In Office 365 we have available standard icons to insert in our Document, Workbooks, Presentations and Emails. These icons are from a standard library of SVG (Scalable Vector Graphic) files that we can easily use. In order to find out how to Insert Icons in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook just keep on reading.

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Γραφικών SmartArt Στο PowerPoint 2016

Posted on

Insert SmartArt Graphics in PowerPoint 2016

Τα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics) είναι μία οπτική απεικόνιση των πληροφοριών μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τις πληροφορίες και τις ιδέες μας. Για να εισάγουμε ένα Γραφικό SmartArt (Graphic SmartArt), το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

SmartArt Graphic

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας Απεικονίσεις (Illustrations) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Presentation - Insert Tab Illustration

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Online Εικόνων Στο Word 2013

Posted on Updated on

How To Insert Online Pictures in Word 2013

Δεν υπάρχουν τόσες εικόνες στη Συλλογή Clip Art, ή δεν έχουμε τις κατάλληλες εικόνες αποθηκευμένες στον υπολογιστή μας να χρησιμοποιήσουμε;

Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πια, γιατί με την Νέα Έκδοση του Office μπορούμε να Εισάγουμε Online Εικόνες (Insert Online Pictures) στα έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και ακόμα σε μηνύματα.

01

Όπως όλοι θα γνωρίζουμε, για να εισάγουμε μία εικόνα σε ένα έγγραφο του Word θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert)και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations). Στην καινούργια έκδοση του Word, στην περιοχή αυτή υπάρχει η εντολή Insert Online Pictures (Εισαγωγή Online Εικόνων).

Read the rest of this entry »