Για Προχωρημένους

Επιλογές Εμφάνισης Φύλλου Εργασίας Στο Excel

Posted on

Display Options For Worksheet in Excel

Όπως έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτησή μου Επιλογές Εμφάνισης Βιβλίου Εργασίας Στο Excel (Display Options for Workbook), το ίδιο περίπου μπορεί να συμβεί και σε Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Διάφορα στοιχεία μπορεί να μην εμφανίζονται, ή άλλα στοιχεία που δεν έχουμε συνηθίσει να εμφανίζονται. Στοιχεία όπως, Κεφαλίδες (Headings) Στηλών (Columns) και Γραμμών (Rows), Συναρτήσεις (Formulas) μπορεί να εμφανίζονται στα Κελιά (Cells) αντί του Αποτελέσματος (Results), Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks) μπορεί να εμφανίζονται και άλλα πολλά. Τι κάνουμε; Όλα εξηγούνται στην παρακάτω ανάρτησή μου.

Display Options for Worksheet Greek

Read the rest of this entry »

Advertisements

Επιλογές Εμφάνισης Βιβλίου Εργασίας Στο Excel

Posted on

Display Options For Workbook in Excel

Μερικές φορές μπορεί να μας συμβεί, όταν δουλεύουμε σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel να μην εμφανίζεται η Οριζόντια (Horizontal) ή Κατακόρυφη (Vertical) Γραμμή Κύλισης (Scroll Bar). Μπορεί ακόμα και να μην είναι ορατά τα Φύλλα Εργασίας (Sheet Tabs), ή ακόμα τα Αντικείμενα (Objects) που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Τι έχει συμβεί; Όλα θα εξηγηθούν και θα περιγραφούν στην παρακάτω ανάρτηση.

Display Options for Workbook Greek

Read the rest of this entry »

Ασφάλεια – Απεμπλοκή Ενός Αρχείου του Office 2013

Posted on

Security – Unblock A Office 2013 File

Σε ένα προηγούμενο post είχα αναφερθεί στη λειτουργία Προστασία Προβολής (Protected View) στο Office 2010. Τώρα με το Office 2013 και τα Windows 8 η λειτουργία είναι πολύ πιο ασφαλής.

Πρώτα από όλα ας θυμηθούμε τη λειτουργία Προστασία Προβολής (Protected View). Η Προστασία Προβολής (Protected View) εμφανίζεται όταν κατεβάζουμε αρχεία από το Διαδίκτυο ή όταν αποθηκεύουμε συνημμένα αρχεία από το Outlook. Είτε κατεβάζουμε ένα αρχείο από το Διαδίκτυο ή ανοίγουμε ένα συνημμένο αρχείο από το Outlook, μία Λωρίδα Προειδοποίησης (Security Warning) εμφανίζεται κάτω από την κορδέλα που μας πληροφορεί το εξής: Προσοχή – Τα Αρχεία Από Το Internet Μπορεί Να Περιέχουν Ιούς. Εκτός Και Αν Θέλετε Να Το Επεξεργαστείτε, Είναι Ασφαλέστερα Να Παραμείνετε Σε Προστατευμένη Προβολή (Be Careful-Files From The Internet Can Contain Viruses. Unless you need to edit, it’s safer to stay in Protected View) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν είμαστε σίγουροι για το αρχείο ότι είναι ασφαλές μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Ενεργοποίηση Επεξεργασίας (Enable Content) που εμφανίζεται στα δεξιά της λωρίδας και να το επεξεργαστούμε και να το αναγνώσουμε.

Protected View

Read the rest of this entry »

Αλλαγή Μονάδων Μέτρησης Του Χάρακα Στο Word 2013

Posted on Updated on

Change the Ruler Measurement Unit in Word 2013

Μερικές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε την μονάδα μέτρησης του χάρακα σε μία άλλη μονάδα. Ποιος ξέρει, μπορεί να δουλεύουμε σε ένα έγγραφο για κάποιον άλλον που μετράει τα περιθώρια, στηλοθέτες με μία άλλη μονάδα μέτρησης. Το Word 13, μας προσφέρει αρκετές μονάδες μέτρησης για χρήση, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά και γρήγορα αρκεί να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage, από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Read the rest of this entry »