Διάταξη

Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook;

Posted on

Microsoft Outlook Blog Banner

How To Use the Relaxed or Tighter Layout in Microsoft Outlook?

Ένα νέο χαρακτηριστικό που έχει κάνει την εμφάνισή του στο Microsoft Outlook είναι η χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου (Tighter Spacing). Τι κάνει αυτό το χαρακτηριστικό; Μας επιτρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερο Διάστημα (Space) μεταξύ των Μηνυμάτων (Messages) που βρίσκονται στον Φάκελο των Εισερχομένων (Inbox) ή να έχουμε λιγότερο Διάστημα (Space) μεταξύ των Μηνυμάτων (Messages) με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερα Μηνύματα (Messages). Για να δείτε Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook; (How To Use the Relaxed or Tighter Layout in Microsoft Outlook?) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Κάνουμε Χρήση Μικρότερων Διαστημάτων Κειμένου Στο Outlook

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Γραφικών SmartArt Στο PowerPoint 2016

Posted on

Insert SmartArt Graphics in PowerPoint 2016

Τα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics) είναι μία οπτική απεικόνιση των πληροφοριών μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τις πληροφορίες και τις ιδέες μας. Για να εισάγουμε ένα Γραφικό SmartArt (Graphic SmartArt), το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

SmartArt Graphic

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας Απεικονίσεις (Illustrations) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Presentation - Insert Tab Illustration

Read the rest of this entry »