Ιδιότητες

Πώς Να Δημιουργήσουμε Ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας Σε Έγγραφο του Word;

Posted on

Microsoft Word Blog Banner

How To Create A Drop-Down List in a Microsoft Word Document?

Αρκετές φορές σε ένα Έγγραφο (Document) του Microsoft Word, θέλουμε να εισάγουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας (Drop-Down List) όπου κάποιος θα μπορεί να επιλέξει από μία συγκεκριμένη λίστα επιλογών. Θα έχουν κάποιες επιλογές να επιλέξουν, όπου και το μόνο που πρέπει να κάνουνε είναι να επιλέξουνε μία από την Αναπτυσσόμενη Λίστα (Drop-Down List). Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Controls), όπου και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα. Μία πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία δημιουργίας η οποία θα περιγράψω στην παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Δημιουργήσουμε Ένα Στοιχείο Ελέγχου Αναπτυσσόμενης Λίστας Σε Έγγραφο του Word

Τι είναι όμως τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Controls); Είναι μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου που μπορούμε να προσθέσουμε και να προσαρμόσουμε για χρήση σε πρότυπα, φόρμες και έγγραφα. Για παράδειγμα, πολλές ηλεκτρονικές φόρμες έχουν σχεδιαστεί με ένα στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας που παρέχει ένα περιορισμένο πλήθος επιλογών για τον χρήστη της φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μπορούν να παρέχουν κείμενο οδηγιών για τους χρήστες και μπορούμε να ορίζουμε στοιχεία ελέγχου ώστε να εξαφανίζονται όταν οι χρήστες πληκτρολογούν το δικό τους κείμενο. Πηγή εδώ:

Read the rest of this entry »

Πώς Να Δημιουργήσουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Περιεχομένου Επιλογής Ημερομηνίας Σε Έγγραφο Του Word;

Posted on

Microsoft Word Blog Banner

How To Create A Date Picker Control in a Microsoft Word Document?

Αρκετές φορές σε ένα Έγγραφο (Document) του Microsoft Word, θέλουμε να εισάγουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής Ημερομηνίας (Date Picker) όπου κάποιος θα μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη Ημερομηνία (Date). Θέλουμε να εμφανίζεται ένα Ημερολόγιο (Calendar), έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν από εκεί την Ημερομηνία (Date). Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου(Content Controls), όπου και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα. Μία πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία δημιουργίας η οποία θα περιγράψω στην παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Δημιουργήσουμε ένα Στοιχείο Ελέγχου Επιλογής Ημερομηνίας Σε Έγγραφο Του Word

Τι είναι όμως τα Στοιχεία Ελέγχου Περιεχομένου (Content Controls); Είναι μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου που μπορούμε να προσθέσουμε και να προσαρμόσουμε για χρήση σε πρότυπα, φόρμες και έγγραφα. Για παράδειγμα, πολλές ηλεκτρονικές φόρμες έχουν σχεδιαστεί με ένα στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας που παρέχει ένα περιορισμένο πλήθος επιλογών για τον χρήστη της φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μπορούν να παρέχουν κείμενο οδηγιών για τους χρήστες και μπορούμε να ορίζουμε στοιχεία ελέγχου ώστε να εξαφανίζονται όταν οι χρήστες πληκτρολογούν το δικό τους κείμενο. Πηγή εδώ:

Read the rest of this entry »

Προβολή ή Τροποποίηση Ιδιοτήτων Αρχείου Στο Office 365

Posted on

View Or Change The Properties For An Office 365 File

Ιδιότητες (Properties) ενός Αρχείου (File) ή αλλιώς γνωστόν και ως μεταδεδομένα, είναι λεπτομέρειες που περιγράφουν ή ακόμα προσδιορίζουν ένα Αρχείο (File). Ιδιότητες (Properties) ενός Αρχείου (File) είναι λεπτομέρειες όπως Τίτλος (Title), το Όνομα (Name) του Συντάκτη (Author’s Name), το Θέμα (Subject) και άλλες λέξεις κλειδιά που προσδιορίζουν το Αρχείο (File). Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή ακόμα να τροποποιήσουμε τις Ιδιότητες (Properties) ενός Αρχείου (File), έτσι ώστε να μπορέσουμε εύκολα να τα οργανώσουμε και να τα αναγνωρίσουμε αργότερα. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω την ανάρτηση για να μάθετε πώς μπορούμε να Προβάλλουμε ή να Τροποποιήσουμε τις Ιδιότητες Ενός Αρχείου στο Office 365 (View Or Change The Properties of an Office 365 File).

Τροποποίηση Ιδιοτήτων Εγγράφου Στο Word 365

Read the rest of this entry »