Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης

Προστασία Εγγράφου του Word 2016

Posted on

How To Protect A Word 2016 Document

Μπορούμε πολύ εύκολα να προστατέψουμε ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες σε ένα έγγραφο, είτε με την ανάθεση κωδικού πρόσβασης, είτε με τον περιορισμό πρόσβασή τους από ανεπιθύμητη επεξεργασία. Μπορούμε επίσης να προστατέψουμε ένα έγγραφο από το να ανοιχθεί επίσης. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω εικόνα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage όπως εμφανίζεται και από την παρακάτω εικόνα. Αφού περάσουμε σε προβολή backstage, βεβαιωνόμαστε ότι στα αριστερά είναι επιλεγμένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info). Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες και είναι οι εξής:

  • Προστασία Εγγράφου (Protect Document): Μπορούμε Να Ελέγξουμε Τους Τύπους Των Αλλαγών Που Οι Χρήστες Μπορούνε Να Κάνουνε Σε Αυτό Το Έγγραφο
  • Έλεγχος Για Θέματα (Inspect Document): Μπορούμε Πριν Από Τη Δημοσίευση Του Αρχείου Να Ελέγξουμε Εάν Περιέχει Ιδιότητες Εγγράφου Και Όνομα Συντάκτη
  • Διαχείριση Εγγράφου (Manage Document): Μπορούμε Να Κάνουμε Ανάληψη Ελέγχου Εγγράφου Ή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αλλαγών

Backstage View - Info

Read the rest of this entry »

Advertisements