Μετασχηματισμό και Συγχώνευση Δεδομένων Από Πολλές