Νέο Βιβλίο Εργασίας

Πώς Να Αντιγράψουμε ή Να Μετακινήσουμε Ένα Φύλλο Εργασίας του Excel

Posted on

How To Copy or Move A Worksheet in Excel?

Στο Excel, έχουμε τη δυνατότητα να Μετακινήσουμε (Move) ή να Αντιγράψουμε (Copy) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μέσα στο ίδιο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) έτσι ώστε να οργανώσουμε με τον τρόπο που θέλουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Μπορούμε επίσης να Μετακινήσουμε (Move) ή να Αντιγράψουμε (Copy) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σε άλλες θέσεις, όπως ένα ήδη ανοιχτό Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή σε ένα Νέο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αντγράψτε ή να Μετακινήστε Φύλλα Εργασίας Στο Excel

Read the rest of this entry »