Να εμφανίζεται η οθόνη Έναρξης κατά την εκκίνηση της εφαρμογής

Απενεργοποίηση Λειτουργίας Ανάγνωσης Για Συνημμένα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Word 365

Posted on Updated on

How To Turn Off Reading View for E-Mail Attachments in Word 365

Όταν ανοίγουμε ένα Συνημμένο του Word από το Outlook, ανοίγει πάντα σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode). Αυτό πρακτικά σημαίνει στο Word ότι αυτό το Έγγραφο (Document) είναι μόνο για ανάγνωση. Ο λόγος που ανοίγει από προεπιλογή σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Reading Mode) είναι επειδή το έγγραφο ανοίγει σε Κατάσταση Λειτουργίας Ανάγνωσης (Read-Only Mode). Το Outlook αποθηκεύει ένα αντίγραφο του Συνημμένου (Attachment) σε έναν προσωρινό φάκελο, και επειδή πρόκειται για Συνημμένο Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Attachment) μας ρωτάει πριν το ανοίξουμε στο Word τα δικαιώματα να είναι Μόνο Για Ανάγνωση (Read Only). Εάν δεν χρησιμοποιούμε την Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode) στο Word και πάντα αλλάζουμε σε Λειτουργία Διάταξης Εκτύπωσης (Layout Mode), υπάρχει μία ρύθμιση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το αλλάξουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται την ανάρτηση.

How to Turn Off Reading View for Word 365 Attachments Greek

Read the rest of this entry »

Κατάργηση Οθόνης Έναρξης στο Word 13

Posted on

Remove the Start Screen In Word 13

Είστε ο τύπος του ανθρώπου που εκνευρίζεται με την Οθόνη Έναρξης του Word 13; Το μόνο που θέλετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε μία εφαρμογή του Office και να σας παρουσιαστεί απευθείας ένα κενό Έγγραφο (Document), ένα κενό Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή μία κενή Παρουσίαση (Presentation). Η διαδικασία Κατάργηση Οθόνης Έναρξης (Start Screen) είναι η ίδια και για τις άλλες εφαρμογές του Microsoft Office.

Στις παρακάτω εικόνες εμφανίζονται οι Οθόνες Έναρξης στο Word, Excel και PowerPoint.

Οθόνη Έναρξης του Microsoft Office Word (Microsoft Office Word Start Screen)

Word Startup Screen

 

Read the rest of this entry »