Οδηγοί Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013

Πλήρης Συλλογή Οδηγών Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013

Posted on Updated on

Complete Collection of Microsoft Office 2013 Quick Start Guides

Θέλουμε να κατεβάσουμε δωρεάν Οδηγούς Γρήγορης Έναρξης (Quick Start Guides) που αφοράνε τη σουίτα του Microsoft Office 2013; Αυτοί οι δωρεάν οδηγοί περιέχουν συμβουλές, συντομεύσεις, απεικονίσεις και άλλες πολύ χρήσιμες οδηγίες για να μπορέσουμε να κατατοπιστούμε σχετικά με το Microsoft Office 2013.

Αφού τα κατεβάσουμε, μπορούμε να τα ανοίξουμε είτε με την δωρεά έκδοση του Adobe Reader, είτε εάν χρησιμοποιούμε τα Windows 8, μπορούμε να τα ανοίξουμε και να τα δούμε με την εφαρμογή Windows 8 Reader.

Για να τα κατεβάσουμε, απλώς ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://support.office.com/en-US/article/Office-2013-Quick-Start-Guides-4a8aa04a-f7f3-4a4d-823c-3dbc4b8672a1?CorrelationId=b8058e6e-c169-40c4-a7ee-2935b59291f3

Αφού ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος μεταφερόμαστε στην παρακάτω τοποθεσία ιστού όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

Microsoft Office 2013 Quick Start Guides

Read the rest of this entry »