Πρόσφατα Χρησιμποιημένες Εφαρμογές

Εισαγωγή Εφαρμογών Στο Word 13

Posted on

Ιnsert Apps in Word 13

Εφαρμογή Ορολογία: Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για συγκεκριμένη εργασία.  Μπορεί να “τρέξει” στο Διαδίκτυο, στον υπολογιστή μας, στην κινητή μας συσκευή ή και σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή.

Πόσες φορές ευχηθήκαμε να υπήρχε μία εφαρμογή που θα επέκτεινε τις δυνατότητες του υπολογιστικού μας φύλλου ή του εγγράφου μας; Αρκετές φορές πιστεύω!!!

Εφαρμογές είναι τώρα διαθέσιμες και στις τελευταίες εκδόσεις του Word, Excel και Project. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε μία εφαρμογή στο Excel.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Insert (Εισαγωγή) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Apps (Εφαρμογές) να επιλέξουμε την εντολή Apps For Office (Εφαρμογές Για Το Office). Αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την εντολή See All (Προβολή Όλων) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

01

Read the rest of this entry »

Advertisements