Πρότυπα

Πώς Να Βρείτε τα Πρόσφατα – Καρφιτσωμένα – Κοινόχρηστα Αρχεία Σε Προγράμματα του Office;

Posted on

Microsoft Office Blog Banner

How To Find Recent-Pinned and Shared Files in Microsoft Office Applications?

Στις Εφαρμογές του Microsoft Office, έχουμε την πρόσβαση σε Πρόσφατα (Recent) Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεις (Presentations). Τα Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items) εμφανίζουν τα τελευταία Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεις (Presentations) ανάλογα με το ποια εφαρμογή έχουμε χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να έχουμε πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα Αρχεία (Files). Επίσης έχουμε και την Καρφιτσωμένη Λίστα Στοιχείων (Pinned Items List) όπου και μπορούμε να καρφιτσώσουμε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεις (Presentations) για γρήγορη πρόσβαση σε στοιχεία που χρησιμοποιούμε συχνά. Η Καρφιτσωμένη Λίστα Στοιχείων (Pinned Items List) είναι σαν μία συλλογή από συντομεύσεις Αρχείων (Files) που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Τέλος, έχουμε και τα Κοινόχρηστα Με Εμένα (Shared By) Λίστα Στοιχείων (Items List), όπου και μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση Εγγράφων (Documents), Βιβλίων Εργασίας (Workbooks) ή Παρουσιάσεων (Presentations), έτσι ώστε περισσότερα από δύο άτομα να μπορούν να ανοίξουν και να επεξεργαστούν το ίδιο αρχείο την ίδια χρονική στιγμή.

Πώς Να Βρείτε τα Πρόσφατα – Καρφιτσωμένα – Κοινόχρηστα Αρχεία Σε Προγράμματα του Office

Read the rest of this entry »

Δουλεύοντας Με Πρότυπα Στο Office 2010

Posted on Updated on

Working With Templates in Office 2010

Πρότυπο (Templates) ονομάζεται ένα αρχείο στο οποίο έχουν αποθηκευτεί κείμενο, στυλ χαρακτήρων και παραγράφων και μορφοποίηση σελίδας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το κείμενο στα κατάλληλα δεσμευτικά θέσεων που μας παρέχει. Δημιουργούμε ένα Πρότυπο (Template) όπως δημιουργούμε ένα έγγραφο αλλά η διαφορά είναι ότι το αποθηκεύουμε με διαφορετική μορφή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούμε το Πρότυπο (Template) αλλά ένα αντίγραφό του. Πρότυπα (Templates) υπάρχουν και στις εφαρμογές του Excel, Access και PowerPoint.

Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο βασισμένο σε κάποιο πρότυπο στο Word 2010. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούμε και στις άλλες εφαρμογές.

Μεταβαίνουμε στο tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Δημιουργία (Create) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

00

Read the rest of this entry »