Συνημμένου

Απενεργοποίηση Λειτουργίας Ανάγνωσης Για Συνημμένα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Word 365

Posted on Updated on

How To Turn Off Reading View for E-Mail Attachments in Word 365

Όταν ανοίγουμε ένα Συνημμένο του Word από το Outlook, ανοίγει πάντα σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode). Αυτό πρακτικά σημαίνει στο Word ότι αυτό το Έγγραφο (Document) είναι μόνο για ανάγνωση. Ο λόγος που ανοίγει από προεπιλογή σε Λειτουργία Ανάγνωσης (Reading Mode) είναι επειδή το έγγραφο ανοίγει σε Κατάσταση Λειτουργίας Ανάγνωσης (Read-Only Mode). Το Outlook αποθηκεύει ένα αντίγραφο του Συνημμένου (Attachment) σε έναν προσωρινό φάκελο, και επειδή πρόκειται για Συνημμένο Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Attachment) μας ρωτάει πριν το ανοίξουμε στο Word τα δικαιώματα να είναι Μόνο Για Ανάγνωση (Read Only). Εάν δεν χρησιμοποιούμε την Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode) στο Word και πάντα αλλάζουμε σε Λειτουργία Διάταξης Εκτύπωσης (Layout Mode), υπάρχει μία ρύθμιση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το αλλάξουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται την ανάρτηση.

How to Turn Off Reading View for Word 365 Attachments Greek

Read the rest of this entry »