Συντάκτης

Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365

Posted on

How To Set Calendar Permissions in Outlook 365

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου αναφέρθηκα πώς να Αποστείλουμε (E-mail), να ορίσουμε Κοινή Χρήση (Share) και να κάνουμε Δημοσίευση (Publish) ένα Ημερολόγιο (Outlook). Ήρθε η στιγμή να δούμε το Επίπεδο (Level) των Δικαιωμάτων (Permissions) που μπορούμε να ορίσουμε σε κάποιον έτσι ώστε να μπορεί να Επεξεργαστεί (Edit), να Τροποποιήσει (Modify), να Διαγράψει (Delete), κτλ., ένα Ημερολόγιο (Calendar). Εάν συνεχίσετε να διαβάζεται θα μάθετε Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Set Calendar Permissions in Outlook 365).

Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365

Read the rest of this entry »

Advertisements

Επαναχρησιμοποιείστε Κείμενο Σε Έγγραφο του Word 2016

Posted on

Tap, Tap – Reuse Content in a Word 2016 Document

Document Item Tap

Έχετε βρεθεί ποτέ στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε κείμενο καθώς δουλεύετε σε ένα Έγγραφο του Word; Έχετε ποτέ βρεθεί στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχον υλικό, έτσι ώστε να έχετε την προσοχή σας εξολοκλήρου στη δημιουργία του εγγράφου από το να ψάχνετε και αναζητείται διάφορα αρχεία για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Παράθυρο Εργασιών Προτάσεις (Tap Task Pane). Το χαρακτηριστικό Προτάσεις (Tap) βρίσκει σχετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται από εμάς από το Word, Excel και το PowerPoint και τα εμφανίζεται στο Παράθυρο Εργασιών (Task Pane).

Πρώτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Tap, και έπειτα επιλέγουμε την εντολή Στοιχείο Εγγράφου (Document Item) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Tap - Document Item

Read the rest of this entry »