Τοπικό Φάκελο Κοινής Χρήσης

Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές Στο Outlook 365

Posted on

Open Calendars from Other Sources in Outlook 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, έχουμε τη δυνατότητα να Δημιουργήσουμε Ομάδες Ημερολογίων και να Αποθηκεύσουμε Ομάδες Ημερολογίων στο Outlook. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό όπως έχει αναφερθεί, είναι να δούμε ταυτόχρονα συνδυασμένα χρονοδιαγράμματα συνεργατών, ραντεβού, γενέθλια, κτλ., με μία ματιά, γλιτώνοντάς μας πολύτιμο χρόνο. Αντί να Δημιουργούμε (Create) και να Αποθηκεύουμε (Save) τα δικά μας Ημερολόγια (Calendars), μπορούμε επίσης να Ανοίξουμε Ημερολόγια Από Άλλες Πηγές (Open Calendars From Other Sources), στο οποίο θα αναφερθώ παρακάτω. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές

Read the rest of this entry »

Αποθήκευση Ώς Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365

Posted on

Save As New Calendar Group in Outlook 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενη ανάρτησή μου, Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365 (Create New Calendar Groups in Outlook), μπορούμε να δημιουργήσουμε την δική μας Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Groups) στο Outlook. Εάν την ίδια χρονική στιγμή βλέπουμε το ίδιο σετ ημερολογίων ξανά και ξανά, μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο δημιουργώντας μία Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group). Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς να Αποθηκεύσουμε Μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων (Save As A New Calendar Group) στο Outlook. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται παρακάτω.

Αποθήκευση Νέας Ομάδας Ημερολογίων

Read the rest of this entry »

Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365

Posted on

Create New Calendar Groups in Outlook 365

Πολλές φορές στο Outlook έχουμε κάποια Ημερολόγια (Calendars) τα οποία θέλουμε να προβληθούνε ταυτόχρονα. Αυτά τα Ημερολόγια (Calendars) μπορεί να είναι Ημερολόγια (Calendars) Εργασίας (Work), Συναδέλφων (Colleagues) ή Γενέθλια Οικογενείας (Birthday Calendars). Στο Outlook, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε Ομάδες (Groups) από αυτά τα Ημερολόγια (Calendars) και οποιαδήποτε άλλα Ημερολόγια (Calendars) επιθυμούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ένα συνδυασμό χρονοδιαγραμμάτων με μία ματιά. Για να μάθετε πώς μπορείτε να Δημιουργήσετε Μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Create A New Calendar Group), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων

Read the rest of this entry »