Υποσέλιδου

Πώς Να Εισάγεται Αρίθμηση Διαφανειών Σε Παρουσίαση Του PowerPoint;

Posted on

How To Quickly Add Slide Numbers In a PowerPoint Presentation?

Η διαδικασία Αρίθμησης Διαφανειών (Slide Numbers) σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint είναι απλή και γρήγορη. Όταν εισάγουμε Αρίθμησης Διαφανειών (Slide Numbers), αυτές θα εφαρμοστούν σε όλες τις Διαφάνειες (Slides) και θα συμπεριληφθούν στην καταμέτρηση Διαφανειών (Slide), συμπεριλαμβανομένου και οι Διαφάνειες (Slides) η οποίες είναι Κρυφές (Hidden). Η Αρίθμηση Διαφανειών (Slide Numbers) είναι στοιχεία ελέγχου του Υποσέλιδου (Footer). Δηλαδή, η Αρίθμηση Διαφανειών (Slide Numbers) θα εμφανίζονται σε όλες τις Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation), απλώς επιλέγοντας την εντολή Εφαρμογή Σε Όλες (Apply To All). Για να μάθετε Πώς Να Εισάγεται Αρίθμηση Διαφανειών Σε Παρουσίαση Του PowerPoint; (How To Quickly Add Slide Number In A PowerPoint Presentation?) συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Εισάγεται Αρίθμηση Διαφανειών Στο PowerPoint

Read the rest of this entry »