Φύλλο Εργασίας

Πώς Να Εισάγεται Σύμβολα Σε Διαφάνειες του PowerPoint;

Posted on

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Quickly Add Symbols in PowerPoint?

Μπορούμε πολύ εύκολα να εισάγουμε ένα ειδικό χαρακτήρα, ένα κλάσμα, ένα σύμβολο νομίσματος ή οποιοδήποτε άλλο Σύμβολο (Σύμβολο) που δεν βρίσκεται στο πληκτρολόγιό μας σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, σε ένα Έγγραφο (Document) του Word ή σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Εκατοντάδες Σύμβολα (Symbols) δεν είναι διαθέσιμα στο πληκτρολόγιό μας. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι το Σύμβολο (Symbol) που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από τον Τύπο της Γραμματοσειράς (Font) που χρησιμοποιούμε. Για να μάθετε πώς να Εισάγουμε Σύμβολα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint (How To Add Symbols in a PowerPoint Presentation?).

Πώς Να Εισάγεται Σύμβολα Σε Διαφάνειες του PowerPoint

Read the rest of this entry »

Πώς Να Μεγιστοποιήσουμε τις Επιλογές Εκτύπωσης Σε Μεγάλα Φύλλα Εργασίας του Excel;

Posted on

How To Maximize The Printing Options in an Excel Spreadsheet?

Υπάρχουν πολλές φορές που κοιτάμε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel σε μία Οθόνη (Monitor) και όλα φαίνονται τέλεια. Όταν όμως θελήσουμε να το Εκτυπώσουμε (Print), εάν δεν είμαστε προσεκτικοί θα καταλήξουμε να έχουμε ξοδέψει αρκετό Χαρτί (Paper) και δεν θα έχουμε ιδέα το τι έχουμε Εκτυπώσει (Printed). Δεδομένα (Data) εδώ, Στήλες (Columns) εκεί, Γραμμές (Rows) παντού. Ότι έχουμε δώσει την εντολή για Εκτύπωση (Print) είναι άνω κάτω. Εδώ κάνει την εμφάνισή του οι Επιλογές Εκτύπωσης (Printing Options) στην Προβολή (View) Baclstage, όπου και μπορούμε να ρυθμίσουμε το Μέγεθος Σελίδας (Paper Size) ακόμα και τον Προσανατολισμό (Orientation) της Σελίδας (Page). Για να μάθουμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις Επιλογές Εκτύπωσης Σε ένα Φύλλο Εργασίας του Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Μεγιστοποιήσουμε τις Επιλογές Εκτύπωσης Σε Μεγάλα Βιβλία Εργασίας του Excel

Read the rest of this entry »

Πώς Να Ορίσουμε Υδατογράφημα Σε Φύλλο Εργασίας του Excel;

Posted on

How To Insert A Watermark in an Excel Spreadsheet?

Το Υδατογράφημα (Watermark) είναι εικόνα ή κείμενο που εμφανίζεται στο πίσω μέρος του κυρίως Εγγράφου (Document) ή Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet). Για παράδειγμα, το Υδατογράφημα (Watermark) συνήθως παρουσιάζει την κατάσταση του Εγγράφου (Document) ή Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet), όπως Εμπιστευτικό (Confidential), Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright) και άλλα πολλά. Το Υδατογράφημα (Watermark) μπορεί να είναι είτε κείμενο είτε εικόνα, όπως ένα λογότυπο ή άλλη εικόνα. Η διαδικασία ορισμού ενός Υδατογράφηματος (Watermark) σε ένα Έγγραφο (Document) έχει περιγραφεί σε προηγούμενή ανάρτησή μου. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα Υδατογράφημα (Watermark) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel.

Πώς Να Ορίσουμε Υδατογράφημα Σε Φύλλο Εργασίας του Excel

Read the rest of this entry »

Πώς Γίνεται Η Αυτόματη Απόκρυψη Κορδέλας – Εμφάνιση Καρτελών – Εμφάνιση Καρτελών & Εντολών Στις Εφαρμογές του Microsoft Office;

Posted on

How To Auto Hide-Show Tabs Only-Show Tabs And Commands in Microsoft Office Applications?

Χρειάζεστε περισσότερο χώρο εργασίας όταν δουλεύετε στις Εφαρμογές του Microsoft Office; Χρειάζεστε να συγκεντρωθείτε περισσότερο στο Έγγραφο (Document); Χρειάζεστε να δώσετε περισσότερη έμφαση στις Συναρτήσεις (Formulas) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet); Χρειάζεστε να έχω περισσότερο χώρο για τις Διαφάνειες (Slides) του PowerPoint ή για το Μήνυμα (Message) του Outlook; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Επιλογές Εμφάνισης Κορδέλας (Ribbon Display Options) στις Εφαρμογές Του Microsoft Office. Συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση για να μάθετε πώς λειτουργεί.

Πώς Να Αποκρύψτε, Εμφανίστε, Προσαρμόστε την Κορδέλα Στο Office

Read the rest of this entry »

Πώς Να Αλλάξουμε Τη Διάταξη Αρίθμησης Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Excel;

Posted on

How To Change The Page Numbering In An Excel Spreadsheet?

Αρκετές φορές σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel, τα δεδομένα δεν χωράνε σε μία σελίδα γιατί είναι αρκετά. Τα Κελιά (Cells) μετακινούνται σε άλλη σελίδα, ανάλογα με το πώς έχουμε οργανώσει τα δεδομένα μας, και χρειάζεται να αλλάξουμε τη σειρά των σελίδων μόνοι μας έτσι ώστε να είναι καλύτερα για τον αναγνώστη. Αρκετές φορές Στήλες (Columns) θα εκτυπωθούν στην άκρη του Φύλλου (Sheet), αφού έχουν εκτυπωθεί οι Γραμμές (Rows), και άλλα πολλά θέματα προκύπτουν. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη διάταξη των Σελίδων (pages) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Αλλαγή Διάταξη Σελίδων Στο Excel

Read the rest of this entry »

Πώς Να Αντιγράψουμε ή Να Μετακινήσουμε Ένα Φύλλο Εργασίας του Excel

Posted on

How To Copy or Move A Worksheet in Excel?

Στο Excel, έχουμε τη δυνατότητα να Μετακινήσουμε (Move) ή να Αντιγράψουμε (Copy) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μέσα στο ίδιο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) έτσι ώστε να οργανώσουμε με τον τρόπο που θέλουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Μπορούμε επίσης να Μετακινήσουμε (Move) ή να Αντιγράψουμε (Copy) ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σε άλλες θέσεις, όπως ένα ήδη ανοιχτό Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή σε ένα Νέο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε είναι να συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αντγράψτε ή να Μετακινήστε Φύλλα Εργασίας Στο Excel

Read the rest of this entry »

Πώς Να Κάνουμε Διαγραφή Κελιών, Γραμμών, Στηλών και Φύλλων Εργασίας Στο Excel;

Posted on

How To Delete Cells, Rows, Columns and Spreadsheets in an Excel Workbook?

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς κάνουμε Εισαγωγή Κελιού, Κελιών, Γραμμής, Γραμμών, Στήλης, Στηλών, Φύλλου και Φύλλων Εργασίας σε ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (To Insert Cell, Cells, Row, Rows, Column, Columns and Sheet, Sheets in a Excel Workbook). Τι συμβαίνει όμως, όταν φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να κάνουμε Διαγραφή Κελιού, Κελιών, Γραμμής, Γραμμών, Στήλης, Στηλών, Φύλλου και Φύλλων Εργασίας σε ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel; (Delete Cell, Cells, Row, Rows, Column, Columns and Sheet, Sheets in a Excel Workbook). Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε είναι να διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση.

Διαγραφή Κελιών, Γραμμών, Στηλών & Φύλλων Εργασίας Στο Excel

Read the rest of this entry »